Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 1:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 1:16

Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian: Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan r  yang adil s  di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing t  yang ada padanya.

AYT (2018)

Pada saat itu, aku berkata kepada para hakimmu, ‘Dengarkanlah segala perkara di antara umatmu. Putuskanlah hukum secara adil antara seseorang dengan saudaranya atau dengan pendatang yang tinggal bersamanya.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 1:16

Maka pada masa itu juga pesanku kepada segala hakimmu demikian: Dengarlah kamu akan segala perkara saudaramu dengan saudaranya, dan putuskanlah hukum yang adil antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang dagang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 1:16

Pada waktu itu saya menugaskan mereka begini: Perhatikanlah perselisihan-perselisihan yang timbul di antara bangsamu. Berilah keputusan yang adil, baik dalam perkara yang menyangkut orang sebangsamu atau melibatkan orang asing yang tinggal di antara kamu.

MILT (2008)

Dan pada waktu itu aku memerintahkan para hakimmu, dengan mengatakan: Dengarkanlah di antara saudara-saudaramu, dan hakimilah dengan kebenaran antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang bersamanya.

Shellabear 2011 (2011)

Kepada para hakimmu pada waktu itu aku memberi perintah, Dengarkanlah perkara-perkara yang ada di antara saudara-saudaramu dan putuskanlah hukum secara adil antara seseorang dengan saudaranya atau dengan pendatang yang tinggal bersamanya.

AVB (2015)

Kepada para hakimmu pada waktu itu aku memberikan perintah, ‘Dengarlah perkara-perkara yang ada antara saudaramu dan putuskanlah hukum secara adil antara seseorang dengan saudaranya atau dengan pendatang yang tinggal bersama-samanya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 1:16

Dan pada waktu
<06256>
itu aku
<01931>
memerintahkan
<06680>
kepada para hakimmu
<08199>
, demikian: Berilah perhatian
<08085>
kepada perkara-perkara di antara
<0996>
saudara-saudaramu
<0251>
dan berilah keputusan
<08199>
yang adil
<06664>
di dalam perkara-perkara antara
<0996>
seseorang
<0376>
dengan
<0996>
saudaranya
<0251>
atau dengan
<0996>
orang asing
<01616>
yang ada padanya.

[<0559>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 1:16

Maka pada masa
<06256>
itu juga
<01931>
pesanku
<06680>
kepada segala hakimmu
<08199>
demikian
<0559>
: Dengarlah
<08085>
kamu akan segala perkara saudaramu
<0996>
dengan saudaranya
<0251>
, dan putuskanlah
<08199>
hukum yang adil
<06664>
antara
<0996>
seorang
<0376>
dengan
<0996>
saudaranya
<0251>
atau dengan
<0996>
orang dagang
<01616>
.
AYT ITL
Pada saat itu
<06256>
, aku berkata
<0559>
kepada para hakimmu
<08199>
, ‘Dengarkanlah
<08085>
segala perkara di antara
<0996>
umatmu. Putuskanlah hukum
<08199>
secara adil
<06664>
antara
<0996>
seseorang
<0376>
dengan
<0996>
saudaranya
<0251>
atau dengan
<0996>
pendatang
<01616>
yang tinggal bersamanya.

[<06680> <0853> <01931> <0251>]
AVB ITL
Kepada para hakimmu
<08199>
pada waktu
<06256>
itu
<01931>
aku memberikan perintah
<06680>
, ‘Dengarlah
<08085>
perkara-perkara yang ada antara
<0996>
saudaramu
<0251>
dan putuskanlah hukum
<08199>
secara adil
<06664>
antara
<0996>
seseorang
<0376>
dengan
<0996>
saudaranya
<0251>
atau dengan
<0996>
pendatang yang tinggal bersama-samanya
<01616>
.

[<0853> <0559>]
HEBREW
wrg
<01616>
Nybw
<0996>
wyxa
<0251>
Nybw
<0996>
sya
<0376>
Nyb
<0996>
qdu
<06664>
Mtjpsw
<08199>
Mkyxa
<0251>
Nyb
<0996>
ems
<08085>
rmal
<0559>
awhh
<01931>
teb
<06256>
Mkyjps
<08199>
ta
<0853>
hwuaw (1:16)
<06680>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 1:16

Dan pada waktu itu aku memerintahkan 1  kepada para hakimmu, demikian: Berilah perhatian kepada perkara-perkara 2  di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing 3  yang ada padanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA