Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 14:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 14:2

Bersungut-sungutlah h  semua orang Israel kepada Musa dan Harun; dan segenap umat itu berkata kepada mereka: "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, i  atau di padang gurun ini! j 

AYT (2018)

Orang Israel menggerutu terhadap Musa dan Harun, dan seluruh umat berkata kepada mereka, “Alangkah baiknya kalau kami mati di Mesir atau di padang gurun ini saja.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 14:2

Dan segala bani Israel bersungut-sungut akan Musa dan Harun, serta kata segenap sidang itu kepadanya: Wai! Baiklah kiranya kami telah mati di Mesir atau dalam padang belantara ini! sungguh baiklah kami telah mati!

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 14:2

Mereka mengomel kepada Musa dan Harun dan berkata, "Lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini! Biar kita mati saja!

MILT (2008)

dan seluruh bani Israel bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun. Dan seluruh jemaat itu berkata kepada mereka, "Seandainya saja kita mati di tanah Mesir atau seandainya saja kita mati di padang gurun ini!

Shellabear 2011 (2011)

Seluruh bani Israil, yaitu seluruh umat itu, bersungut-sungut kepada Musa dan Harun lalu berkata kepada mereka, "Kalau saja kami mati di Tanah Mesir! Kalau saja kami mati di padang belantara ini!

AVB (2015)

Seluruh orang Israel, iaitu seluruh umat itu, bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun lalu berkata kepada mereka, “Kalau sahaja kami mati di Tanah Mesir! Kalau sahaja kami mati di gurun ini!

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 14:2

Bersungut-sungutlah
<03885>
semua
<03605>
orang
<01121>
Israel
<03478>
kepada
<05921>
Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
; dan segenap
<03605>
umat
<05712>
itu berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka: "Ah, sekiranya
<03863>
kami mati
<04191>
di tanah
<0776>
Mesir
<04714>
, atau
<0176>
di padang gurun
<04057>
ini
<02088>
!

[<05921> <03863> <04191>]
TL ITL ©

SABDAweb Bil 14:2

Dan segala
<03605>
bani
<01121>
Israel
<03478>
bersungut-sungut
<03885>
akan Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
, serta kata
<0559>
segenap
<03605>
sidang
<05712>
itu kepadanya
<0413>
: Wai! Baiklah kiranya
<03863>
kami telah mati
<04191>
di Mesir
<04714>
atau
<0176>
dalam padang belantara
<04057>
ini
<02088>
! sungguh
<03863>
baiklah kami telah mati
<04191>
!
AYT ITL
Orang
<01121>
Israel
<03478>
menggerutu
<03885>
terhadap
<05921>
Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
, dan seluruh
<03605>
umat
<05712>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka, “Alangkah baiknya kalau
<03863>
kami mati
<04191>
di
<0776>
Mesir
<04714>
atau
<0176>
di padang gurun
<04057>
ini
<02088>
saja.
AVB ITL
Seluruh
<03605>
orang
<01121>
Israel
<03478>
, iaitu seluruh
<03605>
umat
<05712>
itu, bersungut-sungut
<03885>
terhadap
<05921>
Musa
<04872>
dan
<05921>
Harun
<0175>
lalu berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka, “Kalau sahaja
<03863>
kami mati
<04191>
di Tanah
<0776>
Mesir
<04714>
! Kalau sahaja
<03863>
kami mati
<04191>
di gurun
<04057>
ini
<02088>
!

[<0176>]
HEBREW
wntm
<04191>
wl
<03863>
hzh
<02088>
rbdmb
<04057>
wa
<0176>
Myrum
<04714>
Urab
<0776>
wntm
<04191>
wl
<03863>
hdeh
<05712>
lk
<03605>
Mhla
<0413>
wrmayw
<0559>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
lk
<03605>
Nrha
<0175>
lew
<05921>
hsm
<04872>
le
<05921>
wnlyw (14:2)
<03885>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 14:2

Bersungut-sungutlah 1  semua orang Israel kepada Musa dan Harun; dan segenap umat itu berkata kepada mereka: "Ah, sekiranya 2  kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini!

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA