Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 13:43

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 13:43

Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas; kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. a 

AYT (2018)

Setelah pertemuan di sinagoge itu selesai, banyak orang Yahudi dan para proselit yang takut akan Tuhan mengikuti Paulus dan Barnabas, yang berbicara kepada mereka dan mendorong mereka untuk terus tinggal di dalam anugerah Allah.

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 13:43

Setelah perhimpunan itu berpecah, maka banyaklah orang Yahudi dan orang mualaf yang beribadat mengikut Paulus dan Barnabas, yang berkata kepada mereka itu menyuruh bertekun di dalam anugerah Allah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 13:43

Sesudah orang-orang keluar dari rumah ibadat itu, Paulus dan Barnabas diikuti oleh banyak orang Yahudi dan orang bangsa lain yang sudah masuk agama Yahudi. Maka rasul-rasul itu menasihati mereka supaya mereka terus bersandar pada rahmat Allah.

TSI (2014)

Waktu mereka sedang bubar dari rumah pertemuan itu, banyak orang Yahudi dan penyembah Allah yang sudah masuk agama Yahudi mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar dan menekankan supaya orang-orang itu tetap berpegang kepada kebaikan hati Allah yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus.

TSI3 (2014)

Selagi mereka bubar dari rumah pertemuan itu, banyak penganut agama Yahudi, baik dari bangsa Israel asli maupun bangsa lain, yang mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar dan menekankan supaya mereka tetap mengandalkan kebaikan hati Allah yang sudah diberikan melalui Yesus.

MILT (2008)

Dan setelah pertemuan sinagoga selesai, banyak orang Yahudi dan proselit yang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas, yang sambil berbicara kepada mereka, keduanya terus meyakinkan mereka untuk tetap tinggal dalam anugerah Allah Elohim 2316.

Shellabear 2011 (2011)

Setelah selesai ibadah, banyak orang Israil dan orang-orang lain yang sudah masuk agama bani Israil, mengikuti Paul dan Barnabas. Kedua rasul itu berbicara dengan mereka dan menasihatkan supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah.

AVB (2015)

Setelah bersurai perhimpunan di saumaah itu, ramai orang Yahudi mahupun orang bangsa lain yang telah memeluk agama Yahudi mengikut Paulus dan Barnabas. Kedua-dua rasul itu menasihati mereka supaya sentiasa hidup berpegang teguh pada kasih kurnia Allah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 13:43

Setelah selesai ibadah, banyak orang
<4183>
Yahudi
<2453>
dan
<2532>
penganut-penganut agama
<4339>
Yahudi yang takut akan Allah
<4576>
, mengikuti
<190>
Paulus
<3972>
dan
<2532>
Barnabas
<921>
; kedua rasul itu
<3748>
mengajar
<4354>
mereka
<846>
dan menasihati
<3982>
supaya mereka
<846>
tetap hidup
<4357>
di dalam kasih karunia
<5485>
Allah
<2316>
.

[<3089> <1161> <4864>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 13:43

Setelah perhimpunan itu berpecah
<3089>
, maka banyaklah
<4183>
orang Yahudi
<2453>
dan
<2532>
orang mualaf
<4576> <4339>
yang beribadat
<4864>
mengikut
<190>
Paulus
<3972>
dan
<2532>
Barnabas
<921>
, yang
<3748>
berkata
<4354>
kepada mereka
<846>
itu menyuruh
<3982>
bertekun
<4357>
di dalam anugerah
<5485>
Allah
<2316>
.
AYT ITL
Setelah pertemuan di sinagoge
<4864>
itu selesai
<3089>
, banyak
<4183>
orang Yahudi
<2453>
dan
<2532>
para proselit
<4339>
yang
<3588>
takut akan Tuhan
<4576>
mengikuti
<190>
Paulus
<3972>
dan
<2532>
Barnabas
<921>
, yang
<3748>
berbicara
<4354>
kepada mereka
<846>
dan mendorong
<3982>
mereka
<846>
untuk terus tinggal
<4357>
di dalam anugerah
<5485>
Allah
<2316>
.

[<1161>]
AVB ITL
Setelah bersurai perhimpunan
<3089>
di saumaah
<4864>
itu, ramai
<4183>
orang Yahudi
<2453>
mahupun
<2532>
orang bangsa lain yang telah memeluk agama Yahudi
<4339>
mengikut
<190>
Paulus
<3972>
dan
<2532>
Barnabas
<921>
. Kedua-dua rasul itu menasihati
<3982>
mereka
<846>
supaya sentiasa hidup berpegang teguh
<4357>
pada
<3588>
kasih kurnia
<5485>
Allah
<2316>
.

[<1161> <4576> <3748> <4354> <846>]
GREEK
luyeishv
<3089> (5685)
V-APP-GSF
de
<1161>
CONJ
thv
<3588>
T-GSF
sunagwghv
<4864>
N-GSF
hkolouyhsan
<190> (5656)
V-AAI-3P
polloi
<4183>
A-NPM
twn
<3588>
T-GPM
ioudaiwn
<2453>
A-GPM
kai
<2532>
CONJ
twn
<3588>
T-GPM
sebomenwn
<4576> (5740)
V-PNP-GPM
proshlutwn
<4339>
N-GPM
tw
<3588>
T-DSM
paulw
<3972>
N-DSM
kai
<2532>
CONJ
tw
<3588>
T-DSM
barnaba
<921>
N-DSM
oitinev
<3748>
R-NPM
proslalountev
<4354> (5723)
V-PAP-NPM
autoiv
<846>
P-DPM
epeiyon
<3982> (5707)
V-IAI-3P
autouv
<846>
P-APM
prosmenein
<4357> (5721)
V-PAN
th
<3588>
T-DSF
cariti
<5485>
N-DSF
tou
<3588>
T-GSM
yeou
<2316>
N-GSM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 13:43

Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan 1  penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah 1 , mengikuti 2  Paulus dan 1  Barnabas; kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati 3  supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia 4  Allah.

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA