Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hagai 1:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hag 1:1

Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, a  dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman TUHAN 1  dengan perantaraan nabi Hagai b  kepada Zerubabel c  bin Sealtiel, bupati d  Yehuda, dan kepada Yosua e  bin Yozadak, f  imam besar, g  bunyinya:

AYT (2018)

Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan keenam, pada hari pertama bulan itu, firman TUHAN datang melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel anak Sealtiel, gubernur Yehuda, dan kepada Yosua anak Yozadak, Imam Besar, yang berkata,

TL (1954) ©

SABDAweb Hag 1:1

Sebermula, maka pada tahun yang kedua dari pada kerajaan Darius, pada bulan yang keenam dan pada sehari bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan lidah nabi Hajai kepada Zerubbabil bin Sealtiel, raja Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, katanya:

BIS (1985) ©

SABDAweb Hag 1:1

Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius atas Persia, pada tanggal satu bulan keenam, TUHAN berbicara dengan perantaraan Nabi Hagai. Pesan TUHAN itu ditujukan kepada Zerubabel anak Sealtiel, gubernur Yehuda, dan kepada Imam Agung Yosua anak Yozadak.

MILT (2008)

Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman TUHAN YAHWEH 03068 melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel anak Sealtiel, gubernur Yehuda, dan kepada Yosua anak Imam Besar Yozadak, yang berkata,

Shellabear 2011 (2011)

Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, tepatnya di hari pertama dalam bulan keenam, turunlah firman ALLAH dengan perantaraan Nabi Hagai untuk gubernur Yuda Zerubabel bin Sealtiel dan untuk Imam Besar Yusak bin Yozadak, demikian,

AVB (2015)

Pada hari pertama bulan keenam dalam tahun kedua pemerintahan Raja Darius, datanglah firman TUHAN menerusi Nabi Hagai sebagai perantaraan kepada pembesar negeri Yehuda iaitu Zerubabel anak Sealtiel, dan kepada imam besar iaitu Yosua anak Yozadak seperti begini:

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hag 1:1

Pada tahun
<08141>
yang kedua
<08147>
zaman raja
<04428>
Darius
<01867>
, dalam bulan
<02320>
yang keenam
<08345>
, pada hari
<03117>
pertama
<0259>
bulan
<02320>
itu, datanglah
<01961>
firman
<01697>
TUHAN
<03068>
dengan perantaraan
<03027>
nabi
<05030>
Hagai
<02292>
kepada
<0413>
Zerubabel
<02216>
bin
<01121>
Sealtiel
<07597>
, bupati
<06346>
Yehuda
<03063>
, dan kepada
<0413>
Yosua
<03091>
bin
<01121>
Yozadak
<03087>
, imam
<03548>
besar
<01419>
, bunyinya
<0559>
:
TL ITL ©

SABDAweb Hag 1:1

Sebermula, maka pada tahun
<08141>
yang kedua
<08147>
dari pada kerajaan
<04428>
Darius
<01867>
, pada bulan
<02320>
yang keenam
<08345>
dan pada sehari
<03117>
bulan
<02320>
itu, datanglah
<01961>
firman
<01697>
Tuhan
<03068>
dengan lidah
<03027>
nabi
<05030>
Hajai
<02292>
kepada
<0413>
Zerubbabil
<02216>
bin
<01121>
Sealtiel
<07597>
, raja
<06346>
Yehuda
<03063>
, dan kepada
<0413>
Yosua
<03091>
bin
<01121>
Yozadak
<03087>
, imam
<03548>
besar
<01419>
, katanya
<0559>
:
AYT ITL
Pada tahun
<08141>
kedua
<08147>
pemerintahan Raja
<04428>
Darius
<01867>
, pada bulan
<02320>
keenam
<08345>
, pada hari
<03117>
pertama
<0259>
bulan
<02320>
itu
<01961>
, firman
<01697>
TUHAN
<03068>
datang melalui
<03027>
Nabi
<05030>
Hagai
<02292>
kepada
<0413>
Zerubabel
<02216>
anak
<01121>
Sealtiel
<07597>
, gubernur
<06346>
Yehuda
<03063>
, dan kepada
<0413>
Yosua
<03091>
anak
<01121>
Yozadak
<03087>
, Imam
<03548>
Besar
<01419>
, yang berkata
<0559>
,
AVB ITL
Pada hari
<03117>
pertama
<0259>
bulan
<02320>
keenam
<08345>
dalam tahun
<08141>
kedua
<08147>
pemerintahan Raja
<04428>
Darius
<01867>
, datanglah
<01961>
firman
<01697>
TUHAN
<03068>
menerusi Nabi
<05030>
Hagai
<02292>
sebagai perantaraan
<03027>
kepada
<0413>
pembesar
<06346>
negeri Yehuda
<03063>
iaitu Zerubabel
<02216>
anak
<01121>
Sealtiel
<07597>
, dan kepada
<0413>
imam
<03548>
besar
<01419>
iaitu Yosua
<03091>
anak
<01121>
Yozadak
<03087>
seperti begini:

[<02320> <0559>]
HEBREW
rmal
<0559>
lwdgh
<01419>
Nhkh
<03548>
qduwhy
<03087>
Nb
<01121>
eswhy
<03091>
law
<0413>
hdwhy
<03063>
txp
<06346>
laytlas
<07597>
Nb
<01121>
lbbrz
<02216>
la
<0413>
aybnh
<05030>
ygx
<02292>
dyb
<03027>
hwhy
<03068>
rbd
<01697>
hyh
<01961>
sdxl
<02320>
dxa
<0259>
Mwyb
<03117>
yssh
<08345>
sdxb
<02320>
Klmh
<04428>
swyrdl
<01867>
Myts
<08147>
tnsb (1:1)
<08141>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Hag 1:1

Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, a  dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman TUHAN 1  dengan perantaraan nabi Hagai b  kepada Zerubabel c  bin Sealtiel, bupati d  Yehuda, dan kepada Yosua e  bin Yozadak, f  imam besar, g  bunyinya:

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hag 1:1

6 Pada tahun yang kedua 1  zaman raja Darius, dalam bulan yang keenam 2 , pada hari pertama bulan itu, datanglah firman TUHAN dengan perantaraan 3  nabi Hagai 3  kepada Zerubabel 4  bin Sealtiel, bupati 7  Yehuda, dan kepada Yosua 8  bin Yozadak 9 , imam besar, bunyinya 5 [10]:

Catatan Full Life

Hag 1:1 1

Nas : Hag 1:1

Raja Koresy dari Persia mengizinkan 50.000 orang Yahudi buangan kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel selaku gubernur dan Yosua selaku imam besar (lih. Ezr 1:2-4; 2:64-65; 3:2; 5:1). Sementara tahun kedua setelah kembali (536/535 SM) dasar Bait Suci diletakkan (lih. Ezr 3:8-10). Akan tetapi, pertentangan orang Samaria menghentikan pekerjaan di Bait Suci itu (lih. Ezr 4:1-5,24), dan setelah itu orang Yahudi menjadi acuh-tak acuh secara rohani dan menghentikan pembangunan itu selama 16 tahun. Allah kemudian mengutus nabi Hagai dan Zakharia untuk membangkitkan semangat umat itu agar melanjutkan pekerjaan tersebut

(lih. Pendahuluan Hagai).

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA