Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 18:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 18:17

Janganlah kausingkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. i  Janganlah kauambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu; itulah perbuatan mesum.

AYT (2018)

Jangan mengadakan hubungan seksual dengan seorang ibu dan anaknya perempuan atau cucunya, baik cucu itu dari anaknya perempuan atau anaknya laki-laki. Mereka masih keluarga. Itu adalah perzinaan.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 18:17

Jangan kamu kawin dengan seorang perempuan serta dengan anaknyapun sekali; jangan kamu mengambil cucunya dari sebelah anaknya laki-laki atau dari sebelah anaknya perempuan akan binimu, karena ialah sedarah daging dengan kamu, maka haramlah perbuatan yang demikian.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 18:17

Jangan bersetubuh dengan anak atau cucu seorang wanita yang pernah kaugauli. Mungkin mereka kerabatmu, dan itu perbuatan yang tidak senonoh.

MILT (2008)

Engkau tidak boleh menyingkapkan ketelanjangan seorang wanita dan anak perempuannya, engkau tidak boleh mengambil anak perempuan dari anak laki-lakinya dan anak perempuan dari anak perempuannya untuk menyingkapkan ketelanjangannya, mereka adalah kerabat, itu adalah kejahatan.

Shellabear 2011 (2011)

Jangan bersanggama dengan seorang perempuan dan juga anaknya. Jangan pula mengawini cucunya yang perempuan, baik dari anak lelakinya maupun anak perempuannya, dan bersanggama dengannya; mereka sedarah sedaging. Hal itu adalah kemesuman.

AVB (2015)

Jangan meniduri seorang perempuan dan juga dengan anak perempuannya. Juga, jangan meniduri cucu perempuannya, baik daripada anak lelakinya mahupun daripada anak perempuannya, kerana mereka kerabat dekatnya dan hal itu mengaibkan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 18:17

Janganlah
<03808>
kausingkapkan
<01540>
aurat
<06172>
seorang perempuan
<0802>
dan anaknya perempuan
<01323>
. Janganlah
<03808>
kauambil
<03947>
anak perempuan
<01323>
dari anaknya laki-laki
<01121>
atau dari anaknya perempuan
<01323>
untuk menyingkapkan
<01540>
auratnya
<06172>
, karena mereka
<02007>
adalah kerabatmu
<07608>
; itulah
<01931>
perbuatan mesum
<02154>
.

[<01323>]
TL ITL ©

SABDAweb Im 18:17

Jangan
<03808>
kamu kawin
<01540> <06172>
dengan seorang perempuan
<0802>
serta dengan anaknyapun
<01323>
sekali; jangan
<03808>
kamu mengambil
<03947>
cucunya
<01323>
dari sebelah anaknya laki-laki
<01121>
atau dari sebelah anaknya perempuan
<01323> <01323>
akan binimu, karena ialah sedarah daging
<07608>
dengan kamu, maka haramlah
<02154>
perbuatan yang demikian
<01931>
.
AYT ITL
Jangan
<03808>
mengadakan hubungan seksual
<06172> <01540>
dengan seorang ibu
<0802>
dan anaknya perempuan
<01323>
atau cucunya
<01323> <0> <01121> <0>
, baik cucu
<01323> <0> <01323> <0>
itu dari anaknya perempuan
<0> <01323> <0> <01323>
atau anaknya laki-laki
<0> <01323> <0> <01121>
. Mereka masih keluarga
<07608>
. Itu
<02007>
adalah perzinaan
<02154>
.

[<0853> <0853> <03808> <03947> <01540> <06172> <01931>]
HEBREW
awh
<01931>
hmz
<02154>
hnh
<02007>
hras
<07608>
htwre
<06172>
twlgl
<01540>
xqt
<03947>
al
<03808>
htb
<01323>
tb
<01323>
taw
<0853>
hnb
<01121>
tb
<01323>
ta
<0853>
hlgt
<01540>
al
<03808>
htbw
<01323>
hsa
<0802>
twre (18:17)
<06172>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 18:17

Janganlah kausingkapkan aurat seorang perempuan 1  dan anaknya perempuan. Janganlah kauambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu; itulah perbuatan mesum 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA