Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 7:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 7:8

Oleh sebab itu, beginilah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, y  untuk menjadi raja z  atas umat-Ku Israel. a 

AYT (2018)

Karena itu, inilah yang harus kaukatakan kepada hamba-Ku Daud, inilah firman TUHAN semesta alam, ‘Aku mengambil kamu dari padang rumput, dari menggiring domba, untuk menjadikanmu raja atas umat-Ku, yaitu atas Israel.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 7:8

Maka sekarang hendaklah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Inilah firman Tuhan serwa sekalian alam: Bahwa Aku sudah mengangkat akan dikau dari dalam barung, dari belakang kambing domba, akan menjadi penganjur segala umat-Ku, yaitu orang Israel.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 7:8

Sebab itu, Natan, beritahukanlah kepada hamba-Ku Daud, bahwa Aku, TUHAN Yang Mahakuasa, berkata kepadanya, 'Engkau telah kuambil dari pekerjaanmu menggembalakan domba dipadang dan Kuangkat menjadi raja atas umat-Ku Israel.

MILT (2008)

Dan sekarang, demikianlah yang harus engkau katakan kepada Daud, hamba-Ku: Beginilah TUHAN YAHWEH 03068 alam Tsebaot 06635 berfirman, "Aku telah mengambil engkau dari tempat kediaman, dari antara kambing domba, untuk menjadi pemimpin atas umat-Ku, atas Israel.

Shellabear 2011 (2011)

Maka sekarang, beginilah yang harus kaukatakan kepada hamba-Ku Daud, Beginilah firman ALLAH semesta alam, "Aku telah mengambil engkau dari padang penggembalaan, dari pekerjaan menggiring kawanan domba, untuk menjadi pemimpin atas umat-Ku, yaitu atas Israil.

AVB (2015)

Maka sekarang, beginilah yang harus kaukatakan kepada hamba-Ku Daud, “Beginilah firman TUHAN alam semesta, ‘Aku telah mengambil engkau dari padang ragut, daripada tugas menggiring kawanan domba, untuk menjadi pemimpin atas umat-Ku, iaitu atas Israel.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 7:8

Oleh sebab itu
<06258>
, beginilah
<03541>
kaukatakan
<0559>
kepada hamba-Ku
<05650>
Daud
<01732>
: Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
semesta alam
<06635>
: Akulah
<0589>
yang mengambil
<03947>
engkau dari
<04480>
padang
<05116>
, ketika menggiring
<0310>
kambing domba
<06629>
, untuk menjadi
<01961>
raja
<05057>
atas
<05921>
umat-Ku
<05971>
Israel
<03478>
.

[<05921>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 7:8

Maka sekarang
<06258>
hendaklah
<03541>
kaukatakan
<0559>
kepada hamba-Ku
<05650>
Daud
<01732>
: Inilah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<03068>
serwa sekalian alam
<06635>
: Bahwa Aku
<0589>
sudah mengangkat
<03947>
akan dikau dari
<04480>
dalam barung
<05116>
, dari belakang
<0310>
kambing
<06629>
domba, akan menjadi
<01961>
penganjur
<05057>
segala umat-Ku
<05971>
, yaitu orang Israel
<03478>
.
AYT ITL
Karena itu
<06258>
, inilah
<03541>
yang harus kaukatakan kepada hamba-Ku
<05650>
Daud
<01732>
, inilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
semesta alam
<06635>
, ‘Aku
<0589>
mengambil
<03947>
kamu dari
<04480>
padang rumput
<05116>
, dari menggiring
<0310>
domba
<06629>
, untuk menjadikanmu raja
<05057>
atas
<05921>
umat-Ku
<05971>
, yaitu atas
<05921>
Israel
<03478>
.

[<0559> <01961>]
HEBREW
larvy
<03478>
le
<05921>
yme
<05971>
le
<05921>
dygn
<05057>
twyhl
<01961>
Nauh
<06629>
rxam
<0310>
hwnh
<05116>
Nm
<04480>
Kytxql
<03947>
yna
<0589>
twabu
<06635>
hwhy
<03068>
rma
<0559>
hk
<03541>
dwdl
<01732>
ydbel
<05650>
rmat
<0559>
hk
<03541>
htew (7:8)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 7:8

2 Oleh sebab itu, beginilah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akulah yang mengambil 1  engkau dari padang, ketika menggiring 1  kambing domba, untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel.

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA