Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 24:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 24:3

Lalu berkatalah Yoab p  kepada raja: "Kiranya TUHAN, Allahmu, menambahi rakyat seratus kali lipat q  dari pada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?"

AYT (2018)

Yoab menjawab kepada raja, “Kiranya TUHAN, Allahmu, menambahkan kepada rakyat itu seratus kali lipat dari yang ada sekarang, sementara mata tuanku raja melihatnya. Akan tetapi, mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 24:3

Maka sembah Yoab kepada baginda: Hendaklah kiranya Tuhan, Allah tuanku, menambahi akan bangsa ini dengan sekian-sekian banyak, beratus-ratus ganda, dan biarlah mata tuanku sendiri juga melihatnya, tetapi mengapa gerangan tuanku menghendaki perkara yang demikian ini?

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 24:3

Tetapi Yoab berkata kepada raja, "Semoga TUHAN Allah Baginda melipatgandakan rakyat Israel sampai seratus kali dari jumlah mereka sekarang, dan semoga Baginda masih hidup supaya dapat melihatnya. Tetapi untuk apa Baginda menghendaki sensus ini?"

MILT (2008)

Dan Yoab berkata kepada raja, "Ya, kiranya TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, menambahkan kepada orang-orang, bagaimanapun banyaknya mereka, seratus kali lipat. Dan kiranya mata tuanku raja melihatnya. Namun mengapa tuanku raja berkenan dengan hal ini?"

Shellabear 2011 (2011)

Kata Yoab kepada raja, "Kiranya ALLAH, Tuhan Tuanku, menambahi umat ini seratus kali lipat dari apa yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku Raja melihatnya sendiri. Akan tetapi, mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini?"

AVB (2015)

Kata Yoab kepada raja, “Semoga TUHAN, Allah tuanku, menambah bilangan umat ini seratus kali ganda daripada jumlah mereka sekarang, dan semoga mata Tuanku Raja melihatnya sendiri. Akan tetapi, mengapakah Tuanku Raja menghendaki hal ini?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 24:3

Lalu berkatalah
<0559>
Yoab
<03097>
kepada
<0413>
raja
<04428>
: "Kiranya
<03254>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, menambahi
<0413>
rakyat
<05971>
seratus kali lipat
<06471> <03967>
dari pada yang ada sekarang, dan semoga mata
<05869>
tuanku
<0113>
raja
<04428>
sendiri melihatnya
<07200>
. Tetapi mengapa
<04100>
tuanku
<0113>
raja
<04428>
menghendaki
<02654>
hal
<01697>
ini
<02088>
?"

[<01992> <01992>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 24:3

Maka sembah
<0559>
Yoab
<03097>
kepada
<0413>
baginda
<04428>
: Hendaklah kiranya Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
tuanku, menambahi
<03254>
akan
<0413>
bangsa
<05971>
ini dengan sekian-sekian
<01992>
banyak, beratus-ratus
<03967>
ganda
<06471>
, dan biarlah mata
<05869>
tuanku
<0113>
sendiri juga melihatnya
<07200>
, tetapi mengapa
<04100>
gerangan tuanku
<0113>
menghendaki
<02654>
perkara
<01697>
yang demikian ini
<02088>
?
AYT ITL
Yoab
<03097>
menjawab
<0559>
kepada
<0413>
raja
<04428>
, “Kiranya TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, menambahkan
<03254>
kepada
<0413>
rakyat
<05971>
itu
<01992>
seratus
<03967>
kali
<06471>
lipat dari yang ada sekarang, sementara mata
<05869>
tuanku
<0113>
raja
<04428>
melihatnya
<07200>
. Akan tetapi, mengapa
<04100>
tuanku
<0113>
raja
<04428>
menghendaki hal
<01697>
ini
<02088>
?”

[<01992> <02654>]
HEBREW
hzh
<02088>
rbdb
<01697>
Upx
<02654>
hml
<04100>
Klmh
<04428>
yndaw
<0113>
twar
<07200>
Klmh
<04428>
ynda
<0113>
ynyew
<05869>
Mymep
<06471>
ham
<03967>
Mhkw
<01992>
Mhk
<01992>
Meh
<05971>
la
<0413>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03068>
Powyw
<03254>
Klmh
<04428>
la
<0413>
bawy
<03097>
rmayw (24:3)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 24:3

1 Lalu berkatalah Yoab kepada raja: "Kiranya TUHAN, Allahmu, menambahi rakyat seratus kali lipat dari pada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?"

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA