Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 16:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 16:1

Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, c  hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan dua ratus ketul roti, seratus buah kue kismis, seratus buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. d 

AYT (2018)

Ketika Daud baru saja melewati puncak, Ziba, hamba Mefiboset, datang menemui dia dengan sepasang keledai yang berpelana. Di atasnya, terdapat dua ratus ketul roti, seratus kue kismis, seratus buah-buahan musim panas, serta satu tempayan anggur.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 16:1

Arakian, setelah Daud sudah turun sedikit dari atas bukit itu, tiba-tiba bertemulah dengan dia Ziba, hamba Mefiboset, dengan dua ekor keledai yang berpelana dan bermuat akan roti dua ratus ketul dan zabib seratus gumpal dan buah ara seratus gumpal dan air anggur sekirbat.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 16:1

Ketika Daud baru saja melewati puncak bukit, tiba-tiba datanglah Ziba budak Mefiboset, mendapatkan dia dengan membawa sepasang keledai yang bermuatan dua ratus buah roti, seratus rangkai buah anggur kering, seratus ikat buah-buahan segar dan sekantong air anggur.

MILT (2008)

Dan Daud telah sedikit melewati puncak. Dan tampaklah Ziba, hamba Mefiboset, datang menjumpainya, dengan sepasang keledai berpelana, dan di atas keledai itu ada dua ratus ketul roti dan seratus tandan buah kismis, dan seratus buah-buahan musim panas dan satu kirbat anggur.

Shellabear 2011 (2011)

Belum seberapa jauh Daud melewati puncak bukit itu, tampaklah Ziba, hamba Mefiboset, menyongsong dia dengan membawa sepasang keledai berpelana yang bermuatan dua ratus ketul roti, seratus buah kue kismis, seratus buah-buahan musim panas, dan sebuah kantong kulit berisi air anggur.

AVB (2015)

Belum seberapa jauh Daud berlalu di puncak bukit itu, tampaklah Ziba, hamba Mefiboset, menyongsongnya dengan membawa sepasang keldai berpelana yang bermuatan dua ratus ketul roti, seratus buah kuih kismis, seratus buah-buahan musim panas, dan sebuah kantung kulit berisi air anggur.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 16:1

Ketika Daud
<01732>
baru saja
<04592>
melewati
<05674>
puncak
<07218>
, datanglah
<02009>
Ziba
<06717>
, hamba
<05288>
Mefiboset
<04648>
, mendapatkan
<07122>
dia membawa sepasang
<06776>
keledai
<02543>
yang berpelana
<02280>
, dengan
<05921>
muatan dua ratus
<03967>
ketul roti
<03899>
, seratus
<03967>
buah kue kismis
<06778>
, seratus
<03967>
buah-buahan musim panas
<07019>
dan sebuyung
<05035>
anggur
<03196>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 16:1

Arakian, setelah Daud
<01732>
sudah turun
<05674>
sedikit
<04592>
dari atas bukit
<07218>
itu, tiba-tiba
<02009>
bertemulah
<07122>
dengan dia Ziba
<06717>
, hamba
<05288>
Mefiboset
<04648>
, dengan dua ekor
<06776>
keledai
<02543>
yang berpelana
<02280>
dan bermuat
<05921>
akan roti
<03899>
dua ratus
<03967>
ketul dan zabib seratus
<03967>
gumpal
<06778>
dan buah ara
<07019>
seratus
<03967>
gumpal dan air anggur
<03196>
sekirbat
<05035>
.
AYT ITL
Ketika Daud
<01732>
baru saja melewati
<05674>
puncak
<07218>
, Ziba
<06717>
, hamba
<05288>
Mefiboset
<04648>
, datang menemui
<07122>
dia dengan sepasang
<06776>
keledai
<02543>
yang berpelana
<02280>
. Di atasnya
<05921>
, terdapat dua ratus
<03967>
ketul roti
<03899>
, seratus
<03967>
kue kismis
<06778>
, seratus
<03967>
buah-buahan musim panas
<07019>
, serta satu tempayan
<05035>
anggur
<03196>
.

[<04592> <02009> <00>]
AVB ITL
Belum seberapa jauh
<04592>
Daud
<01732>
berlalu
<05674>
di puncak
<07218>
bukit itu, tampaklah
<02009>
Ziba
<06717>
, hamba
<05288>
Mefiboset
<04648>
, menyongsongnya
<07122>
dengan membawa sepasang
<06776>
keldai
<02543>
berpelana
<02280>
yang bermuatan
<05921>
dua ratus
<03967>
ketul roti
<03899>
, seratus
<03967>
buah kuih kismis
<06778>
, seratus
<03967>
buah-buahan musim panas
<07019>
, dan sebuah kantung kulit
<05035>
berisi air anggur
<03196>
.

[<00>]
HEBREW
Nyy
<03196>
lbnw
<05035>
Uyq
<07019>
hamw
<03967>
Myqwmu
<06778>
hamw
<03967>
Mxl
<03899>
Mytam
<03967>
Mhylew
<05921>
Mysbx
<02280>
Myrmx
<02543>
dmuw
<06776>
wtarql
<07122>
tsb
<04648>
ypm
<0>
ren
<05288>
abyu
<06717>
hnhw
<02009>
sarhm
<07218>
jem
<04592>
rbe
<05674>
dwdw (16:1)
<01732>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 16:1

Ketika Daud baru saja melewati 1  puncak, datanglah Ziba 2 , hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang 3  keledai yang berpelana, dengan muatan dua ratus ketul roti, seratus buah kue kismis, seratus buah-buahan musim panas 4  dan sebuyung 5  anggur.

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.21 detik
dipersembahkan oleh YLSA