Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 14:32

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:32

Jawab Absalom kepada Yoab: "Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan: datanglah ke mari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan: apa gunanya aku datang dari Gesur? e  Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang, aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. f "

AYT (2018)

Absalom menjawab kepada Yoab, “Sesungguhnya, aku menyuruh orang menghadapmu untuk berkata, ‘Datanglah kemari,’ untuk mengutusmu kepada raja dan berkata, ‘Mengapa aku dibawa dari Gesur? Lebih baik aku terus tinggal di sana. Karena itu, aku ingin melihat wajah raja. Jika ada kesalahan padaku, biarlah dia menghukum mati aku!”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 14:32

Maka sahut Absalom kepada Yoab: Bahwa sudah kusuruh panggil engkau, aku hendak menyuruhkan dikau pergi menghadap baginda serta bersembah kepada baginda demikian: Mengapa gerangan patik telah datang dari Gesur? Baiklah patik lagi di sana; sekarang berilah kiranya patik memandang wajah tuanku; maka jikalau kiranya lagi barang sesuatu salah dalam patik, biarlah tuanku bunuh akan patik.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 14:32

Jawab Absalom, "Sebab engkau tidak mau datang ketika kupanggil. Aku hendak mengutusmu menghadap raja dan menyampaikan pertanyaanku ini, 'Apa gunanya aku meninggalkan Gesur dan kembali ke mari? Lebih baik aku tinggal di sana saja.'" Dan kata Absalom lagi, "Usahakanlah supaya aku dapat menghadap raja, dan jika aku masih dianggap bersalah, aku bersedia dihukum mati."

TSI (2014)

Jawab Absalom, “Karena aku sudah memanggilmu, tetapi kamu tidak mau datang. Aku bermaksud meminta kamu menghadap raja dan bertanya, ‘Untuk apa Ayah menyuruh aku pulang dari Gesur kalau tidak mau bertemu denganku? Lebih baik aku tetap di sana. Izinkanlah aku datang menghadap Ayah. Jika memang aku bersalah, aku bersedia dihukum mati!’”

MILT (2008)

Dan Absalom berkata kepada Yoab, "Lihatlah aku mengirim kepadamu dengan berkata: Datanglah kemari," dan aku akan mengutus engkau kepada raja untuk berkata, "Mengapa aku telah datang dari Gesur? Itu lebih baik bagiku untuk tetap di sana." Dan sekarang, biarlah aku melihat wajah raja, dan jika ada kesalahan padaku, lalu biarkan dia menghukumku."

Shellabear 2011 (2011)

Jawab Absalom kepada Yoab, "Sesungguhnya, aku telah menyuruh orang menemuimu dengan pesan, Datanglah kemari, supaya aku dapat mengutus engkau kepada raja untuk bertanya, "Apa gunanya hamba datang dari Gesur? Lebih baik hamba tetap tinggal di sana." Jadi sekarang, biarlah aku datang menghadap raja. Jika aku bersalah, aku rela dihukum mati."

AVB (2015)

Jawab Absalom kepada Yoab, “Sesungguhnya, aku telah menyuruh orang untuk menemuimu dengan pesan, ‘Datanglah ke mari, supaya aku dapat mengutus engkau kepada raja untuk bertanya, “Apakah gunanya hamba datang dari Gesur? Lebih baik hamba tetap tinggal di sana.” ’ Jadi sekarang, biarlah aku datang menghadap raja. Jika aku bersalah, aku rela dihukum mati.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:32

Jawab
<0559>
Absalom
<053>
kepada
<0413>
Yoab
<03097>
: "Ya
<02009>
, aku telah menyuruh
<07971>
orang kepadamu
<0413>
mengatakan
<0559>
: datanglah
<0935>
ke mari
<02008>
, supaya aku mengutus
<07971>
engkau kepada
<0413>
raja
<04428>
untuk mengatakan
<0559>
: apa
<04100>
gunanya aku datang
<0935>
dari Gesur
<01650>
? Lebih baik
<02896>
aku
<0589>
masih
<05750>
tinggal di sana
<08033>
. Maka sekarang
<06258>
, aku mau datang
<07200>
ke hadapan
<06440>
raja
<04428>
. Jika
<0518>
aku bersalah
<05771>
, biarlah ia menghukum
<04191> <00>
aku mati
<00> <04191>
."

[<03426>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:32

Maka sahut
<0559>
Absalom
<053>
kepada
<0413>
Yoab
<03097>
: Bahwa sudah kusuruh
<07971>
panggil engkau, aku hendak menyuruhkan
<07971>
dikau pergi
<07971>
menghadap
<0413>
baginda
<04428>
serta bersembah kepada baginda demikian
<0559>
: Mengapa
<04100>
gerangan patik telah datang
<0935>
dari Gesur
<01650>
? Baiklah
<02896>
patik
<0589>
lagi
<05750>
di sana
<08033>
; sekarang
<06258>
berilah kiranya patik memandang
<07200>
wajah
<06440>
tuanku
<04428>
; maka jikalau
<0518>
kiranya lagi barang sesuatu
<03426>
salah
<05771>
dalam patik, biarlah tuanku bunuh
<04191>
akan patik.
AYT ITL
Absalom
<053>
menjawab
<0559>
kepada
<0413>
Yoab
<03097>
, “Sesungguhnya
<02009>
, aku menyuruh
<07971>
orang menghadapmu untuk
<0413>
berkata
<0559>
, ‘Datanglah
<0935>
kemari
<02008>
,’ untuk mengutusmu
<07971>
kepada
<0413>
raja
<04428>
dan berkata
<0559>
, ‘Mengapa
<04100>
aku dibawa
<0935>
dari Gesur
<01650>
? Lebih baik
<02896>
aku
<0589>
terus tinggal di sana
<08033>
. Karena
<06258>
itu, aku ingin melihat
<07200>
wajah
<06440>
raja
<04428>
. Jika
<0518>
ada
<03426>
kesalahan
<05771>
padaku, biarlah dia menghukum mati
<04191>
aku!”

[<0853> <00> <05750> <00>]
AVB ITL
Jawab
<0559>
Absalom
<053>
kepada
<0413>
Yoab
<03097>
, “Sesungguhnya
<02009>
, aku telah menyuruh
<07971>
orang untuk menemuimu dengan
<0413>
pesan
<0559>
, ‘Datanglah
<0935>
ke mari
<02008>
, supaya aku dapat mengutus
<07971>
engkau kepada
<0413>
raja
<04428>
untuk bertanya
<0559>
, “Apakah gunanya
<04100>
hamba datang
<0935>
dari Gesur
<01650>
? Lebih baik
<02896>
hamba
<0589>
tetap
<05750>
tinggal di sana
<08033>
.”’ Jadi sekarang
<06258>
, biarlah aku datang
<07200>
menghadap
<06440>
raja
<04428>
. Jika
<0518>
aku bersalah
<05771>
, aku rela
<03426>
dihukum mati
<04191>
.”

[<0853> <00> <00>]
HEBREW
yntmhw
<04191>
Nwe
<05771>
yb
<0>
sy
<03426>
Maw
<0518>
Klmh
<04428>
ynp
<06440>
hara
<07200>
htew
<06258>
Ms
<08033>
yna
<0589>
de
<05750>
yl
<0>
bwj
<02896>
rwsgm
<01650>
ytab
<0935>
hml
<04100>
rmal
<0559>
Klmh
<04428>
la
<0413>
Kta
<0853>
hxlsaw
<07971>
hnh
<02008>
ab
<0935>
rmal
<0559>
Kyla
<0413>
ytxls
<07971>
hnh
<02009>
bawy
<03097>
la
<0413>
Mwlsba
<053>
rmayw (14:32)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:32

Jawab Absalom kepada Yoab: "Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan: datanglah ke mari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan: apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik 1  aku masih tinggal di sana. Maka sekarang, aku mau 2  datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah 2  ia menghukum aku mati."

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA