Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 14:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:14

Sebab kita pasti mati, p  kita seperti air q  yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang r  yang terbuang jangan tinggal terbuang dari pada-Nya.

AYT (2018)

Sebab, kita pasti mati seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Namun, Allah tidak mengambil nyawa, tetapi bermaksud merancang agar orang-orang yang terbuang tidak terbuang dari-Nya.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 14:14

Maka apabila patik sekalian mati, adalah patik juga seperti air tercurah kepada bumi, yang tiada terkumpulkan; maka sebab itu tiada diambil Allah akan nyawa kelak, melainkan niat-Nya juga jangan sampai orang yang terbuang itu tinggal terbuang selalu dari pada patik sekalian.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 14:14

Kita semua akan mati; kita ini seumpama air yang tumpah ke tanah dan tidak dapat dikumpulkan kembali. Allah pun tidak akan menghidupkan lagi orang yang sudah mati; sebab itu hendaklah kiranya Tuanku berusaha supaya orang buangan dapat pulang lagi.

TSI (2014)

Tuan, kita semua pasti akan mati. Dan siapa yang sudah mati tidak bisa hidup lagi, sama seperti air yang sudah tumpah ke tanah tidak dapat dikumpulkan kembali. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang. Sebaliknya, Dia selalu membuka jalan bagi orang yang sudah jauh dari-Nya supaya dapat kembali. Demikian juga yang seharusnya kita lakukan terhadap anak kita.

MILT (2008)

Sebab kita pasti akan mati, dan seperti air yang ditumpahkan ke atas tanah, yang tidak dapat dikumpulkan lagi. Dan Allah Elohim 0430 tidak mengambil suatu kehidupan, tetapi memikirkan rencana supaya orang yang terbuang tidak dibuang dari pada-Nya.

Shellabear 2011 (2011)

Kita semua kelak akan mati, seperti air yang tercurah ke bumi dan tak dapat dikumpulkan kembali. Namun, Allah tidak mengambil nyawa orang. Sebaliknya, Ia mengupayakan agar orang yang terbuang tidak terbuang selamanya dari hadapan-Nya.

AVB (2015)

Kita semua kelak akan mati, seperti air yang tercurah ke bumi dan tidak dapat dikumpulkan kembali. Namun demikian, Allah tidak mengambil nyawa orang. Sebaliknya, Dia mengupayakan agar orang yang terbuang tidak terbuang selama-lamanya dari hadapan-Nya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:14

Sebab
<03588>
kita pasti mati
<04191> <04191>
, kita seperti air
<04325>
yang tercurah
<05064>
ke bumi
<0776>
, yang
<0834>
tidak
<03808>
terkumpulkan
<0622>
. Tetapi Allah
<0430>
tidak
<03808>
mengambil
<05375>
nyawa
<05315>
orang, melainkan Ia merancang
<02803>
supaya seorang yang terbuang
<05080>
jangan
<01115>
tinggal terbuang
<05080>
dari
<04480>
pada-Nya.

[<04284>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:14

Maka apabila
<03588>
patik sekalian mati
<04191> <04191>
, adalah patik juga seperti air
<04325>
tercurah
<05064>
kepada bumi
<0776>
, yang
<0834>
tiada
<03808>
terkumpulkan
<0622>
; maka sebab itu tiada
<03808>
diambil
<05375>
Allah
<0430>
akan nyawa
<05315>
kelak, melainkan niat-Nya
<04284>
juga jangan sampai
<01115>
orang yang terbuang
<05080>
itu tinggal terbuang
<05080>
selalu dari pada
<04480>
patik sekalian.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, kita pasti mati
<04191> <04191>
seperti air
<04325>
yang tercurah
<05064>
ke bumi
<0776>
, yang
<0834>
tidak
<03808>
terkumpulkan
<0622>
. Namun, Allah
<0430>
tidak
<03808>
mengambil
<05375>
nyawa
<05315>
, tetapi bermaksud
<02803>
merancang
<04284>
agar orang-orang yang terbuang
<05080>
tidak
<01115>
terbuang
<05080>
dari-Nya
<04480>
.
AVB ITL
Kita semua kelak akan mati
<04191> <04191>
, seperti air
<04325>
yang tercurah
<05064>
ke bumi
<0776>
dan tidak
<03808>
dapat dikumpulkan kembali
<0622>
. Namun demikian, Allah
<0430>
tidak
<03808>
mengambil
<05375>
nyawa
<05315>
orang. Sebaliknya, Dia mengupayakan
<02803> <04284>
agar orang yang terbuang
<05080>
tidak
<01115>
terbuang
<05080>
selama-lamanya dari hadapan-Nya
<04480>
.

[<0834>]
HEBREW
xdn
<05080>
wnmm
<04480>
xdy
<05080>
ytlbl
<01115>
twbsxm
<04284>
bsxw
<02803>
spn
<05315>
Myhla
<0430>
avy
<05375>
alw
<03808>
wpoay
<0622>
al
<03808>
rsa
<0834>
hura
<0776>
Myrgnh
<05064>
Mymkw
<04325>
twmn
<04191>
twm
<04191>
yk (14:14)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:14

Sebab kita pasti mati 1 , kita seperti air 2  yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah 3  tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang 4  supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang dari pada-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA