Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 8:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 8:8

berkatalah ia kepada Hazael: g  "Ambillah persembahan, h  pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk i  TUHAN dengan perantaraannya: Sembuhkah aku dari penyakit ini?"

AYT (2018)

Kemudian, dia berkata kepada Hazael, “Ambil persembahan dalam tanganmu, lalu pergilah menjumpai abdi Allah itu. Mintalah petunjuk TUHAN melalui dirinya dengan bertanya: ‘Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?’”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 8:8

Maka titah baginda kepada Hazael: Ambillah olehmu akan suatu hadiah pada tanganmu, lalu pergi mendapatkan aziz Allah itu dan bertanyakanlah Tuhan olehnya demikian: Bolehkah aku sembuh pula dari pada penyakit ini?

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 8:8

ia berkata kepada Hazael, seorang pegawainya, "Bawalah hadiah kepada nabi itu, dan mintalah supaya ia menanyakan kepada TUHAN apakah aku ini akan sembuh atau tidak."

MILT (2008)

Maka raja berkata kepada Hazael, "Ambillah hadiah di tanganmu dan pergilah untuk menemui abdi Allah Elohim 0430 itu. Dan kamu harus mencari TUHAN YAHWEH 03069 melalui perantaraannya, dengan bertanya, "Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?"

Shellabear 2011 (2011)

Maka kata raja kepada Hazael, "Bawalah persembahan dan pergilah, songsonglah abdi Allah itu. Carilah petunjuk ALLAH dari dia dan tanyakanlah, Akankah aku sembuh dari penyakit ini?"

AVB (2015)

Maka kata raja kepada Hazael, “Bawalah persembahan dan pergilah, serta songsonglah hamba Allah itu. Carilah petunjuk TUHAN daripada dia dan tanyakanlah, ‘Adakah aku akan sembuh daripada penyakit ini?’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 8:8

berkatalah
<0559>
ia
<04428>
kepada
<0413>
Hazael
<02371>
: "Ambillah
<03947>
persembahan
<04503>
, pergilah
<01980>
menyongsong
<07125>
abdi
<0376>
Allah
<0430>
itu dan mintalah petunjuk
<01875>
TUHAN
<03069>
dengan perantaraannya: Sembuhkah
<02421>
aku dari penyakit
<02483>
ini
<02088>
?"

[<03027> <0854> <0559>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 8:8

Maka titah
<0559>
baginda
<04428>
kepada
<0413>
Hazael
<02371>
: Ambillah
<03947>
olehmu akan suatu hadiah
<04503>
pada tanganmu
<03027>
, lalu pergi
<01980>
mendapatkan
<07125>
aziz
<0376>
Allah
<0430>
itu dan bertanyakanlah
<01875>
Tuhan
<03069>
olehnya
<02421>
demikian
<0559>
: Bolehkah aku sembuh
<02421>
pula dari pada penyakit
<02483>
ini
<02088>
?
HEBREW
hz
<02088>
ylxm
<02483>
hyxah
<02421>
rmal
<0559>
wtwam
<0853>
hwhy
<03069>
ta
<0854>
tsrdw
<01875>
Myhlah
<0430>
sya
<0376>
tarql
<07125>
Klw
<01980>
hxnm
<04503>
Kdyb
<03027>
xq
<03947>
lahzx
<02371>
la
<0413>
Klmh
<04428>
rmayw (8:8)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 8:8

berkatalah ia kepada Hazael 1 : "Ambillah 2  persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk 3  TUHAN dengan perantaraannya: Sembuhkah aku dari penyakit ini?"

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA