Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 18:27

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 18:27

Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka: "Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?"

AYT (2018)

Rabsakih berkata kepada mereka, “Apakah Tuanku mengutusku hanya kepada Tuanmu dan kepadamu untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini? Tidak, tetapi juga kepada orang-orang yang berada di atas tembok itu, yang memakan kotorannya dan meminum air kencingnya bersama-sama denganmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 18:27

Tetapi kata Rabsaki kepadanya: Sungguhkah tuanku sudah menyuruhkan aku menyampaikan segala perkataan ini kepada tuanmu dan kepada kamu? Bukankah kepada segala orang yang duduk di atas dewala juga, sebab serta dengan kamu mereka itu kelak akan makan tahinya dan minum air kencingnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 18:27

Sahut perwira itu, "Apakah kepada kamu dan rajamu saja aku diutus raja Asyur untuk menyampaikan semua ini? Tidak! Aku juga bicara kepada rakyat yang duduk di tembok itu, yang bersama dengan kamu akan makan kotorannya sendiri dan minum air seninya sendiri."

MILT (2008)

Tetapi kepala juru minuman berkata kepada mereka, "Apakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah dia juga mengutus aku untuk orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan kotorannya dan meminum air kencingnya sendiri bersama-sama denganmu?"

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi kata Rabsakih kepada mereka, "Apakah tuanku mengutus aku untuk menyampaikan kata-kata ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok itu, yang bersama kamu akan memakan tahinya dan meminum air kencingnya sendiri?"

AVB (2015)

Tetapi kata Rabshakeh kepada mereka, “Adakah tuanku mengutus aku untuk menyampaikan kata-kata ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu? Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok itu, yang akan makan tahi dan minum air kencing mereka sendiri bersama-sama kamu?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 18:27

Tetapi juru minuman agung
<07262>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka: "Adakah tuanku
<0113>
mengutus
<07971>
aku untuk mengucapkan
<01696>
perkataan-perkataan
<01697>
ini
<0428>
hanya kepada
<05921>
tuanmu
<0113>
dan kepadamu
<0413>
saja? Bukankah
<03808>
juga kepada
<05921>
orang-orang
<0376>
yang duduk
<03427>
di atas
<05921>
tembok
<02346>
, yang memakan
<0398>
tahinya
<02755>
dan meminum
<08354>
air kencingnya
<07890>
bersama-sama dengan
<05973>
kamu?"
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 18:27

Tetapi kata
<0559>
Rabsaki
<07262>
kepadanya
<0413>
: Sungguhkah tuanku
<0113>
sudah menyuruhkan
<07971>
aku menyampaikan
<01696>
segala perkataan
<01697>
ini
<0428>
kepada
<05921>
tuanmu
<0113>
dan kepada
<0413>
kamu? Bukankah
<03808>
kepada
<05921>
segala orang
<0376>
yang duduk
<03427>
di atas
<05921>
dewala
<02346>
juga, sebab serta dengan kamu mereka itu kelak akan makan
<0398>
tahinya
<02755>
dan minum
<08354>
air kencingnya
<07890>
.
AYT ITL
Rabsakih
<07262>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka, “Apakah Tuanku
<0113>
mengutusku
<07971>
hanya kepada
<0413>
Tuanmu
<0113>
dan kepadamu untuk mengucapkan
<01696>
perkataan-perkataan
<01697>
ini
<0428>
? Tidak
<03808>
, tetapi juga kepada
<05921>
orang-orang
<0376>
yang berada
<03427>
di atas
<05921>
tembok
<02346>
itu, yang memakan
<0398>
kotorannya
<02755>
dan meminum
<08354>
air kencingnya
<07890>
bersama-sama denganmu
<05973>
.”

[<00> <05921> <0853> <0853> <0853>]
HEBREW
Mkme
<05973>
Mhylgr *ymym {Mhynys}
<07890>
ta
<0853>
twtslw
<08354>
*Mtawu {Mhyrx}
<02755>
ta
<0853>
lkal
<0398>
hmxh
<02346>
le
<05921>
Mybsyh
<03427>
Mysnah
<0376>
le
<05921>
alh
<03808>
hlah
<0428>
Myrbdh
<01697>
ta
<0853>
rbdl
<01696>
ynda
<0113>
ynxls
<07971>
Kylaw
<0413>
Kynda
<0113>
leh
<05921>
hqs
<07262>
br
<0>
Mhyla
<0413>
rmayw (18:27)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 18:27

2 Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka: "Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan 1  tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?"

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA