Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 21:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 21:13

Dan Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali unting-unting s  sama seperti atas keluarga Ahab; dan Aku akan menghapuskan t  Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging.

AYT (2018)

Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur untuk Samaria serta unting-unting atas keluarga Ahab, dan Aku akan menghapuskan Yerusalem seperti seseorang membersihkan pinggan, yaitu menghapusnya dan membalikkan permukaannya.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 21:13

Dan Aku akan mengenakan kepada Yeruzalem tali pengukur Samaria dan benang arang orang isi istana Akhab dan Aku akan menyapu Yeruzalem seperti orang menyapu pinggan, yaitu setelah sudah disapu cemarnya, dibalik belah pula akan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 21:13

Yerusalem akan Kuhukum seperti Aku menghukum Samaria dan Ahab raja Israel serta keturunannya. Yerusalem akan Kusapu bersih seperti piring yang telah dicuci dan dibalikkan.

MILT (2008)

Dan Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali untuk Samaria dan unting-unting untuk keluarga Ahab, dan akan menghapuskan Yerusalem seperti orang membersihkan pinggan --dia menghapus dan membalikkan permukaannya.

Shellabear 2011 (2011)

Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur yang digunakan terhadap Samaria dan tali sipat yang digunakan terhadap keluarga Ahab. Aku akan menggosok Yerusalem seperti orang menggosok pinggan, yaitu menggosok sambil membalikkannya hingga menungging.

AVB (2015)

Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur yang digunakan terhadap Samaria dan tali ladung yang digunakan terhadap keluarga Ahab. Aku akan mencucikan Yerusalem sebagaimana orang menggosok pinggan, iaitu menggosok sambil membalikkannya hingga menonggeng.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 21:13

Dan Aku akan merentangkan
<05186>
atas
<05921>
Yerusalem
<03389>
tali pengukur
<06957>
sama seperti atas Samaria
<08111>
dan tali unting-unting
<04949>
sama seperti atas keluarga
<01004>
Ahab
<0256>
; dan Aku akan menghapuskan
<04229>
Yerusalem
<03389>
seperti
<0834>
orang menghapus
<04229>
pinggan
<06747>
, yakni habis dihapus
<04229>
, dibalikkan
<02015>
pula menungging
<06440> <05921>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 21:13

Dan Aku akan mengenakan
<05186>
kepada
<05921>
Yeruzalem
<03389>
tali pengukur
<06957>
Samaria
<08111>
dan benang arang
<04949>
orang isi istana
<01004>
Akhab
<0256>
dan Aku akan menyapu
<04229>
Yeruzalem
<03389>
seperti
<0834>
orang menyapu
<04229>
pinggan
<06747>
, yaitu setelah sudah disapu
<04229>
cemarnya, dibalik
<02015>
belah
<06440> <05921>
pula akan dia.
AYT ITL
Aku akan merentangkan
<05186>
atas
<05921>
Yerusalem
<03389>
tali pengukur
<06957>
untuk Samaria
<08111>
serta unting-unting
<04949>
atas keluarga
<01004>
Ahab
<0256>
, dan Aku akan menghapuskan
<04229>
Yerusalem
<03389>
seperti
<0834>
seseorang membersihkan
<04229>
pinggan
<06747>
, yaitu menghapusnya
<04229>
dan membalikkan
<02015>
permukaannya
<05921> <06440>
.

[<0853> <0853> <0853> <0853>]
AVB ITL
Aku akan merentangkan
<05186>
atas
<05921>
Yerusalem
<03389>
tali pengukur
<06957>
yang digunakan terhadap Samaria
<08111>
dan tali ladung
<04949>
yang digunakan terhadap keluarga
<01004>
Ahab
<0256>
. Aku akan mencucikan
<04229>
Yerusalem
<03389>
sebagaimana
<0834>
orang menggosok
<04229>
pinggan
<06747>
, iaitu menggosok
<04229>
sambil membalikkannya
<02015>
hingga
<05921>
menonggeng
<06440>
.

[<0853> <0853> <0853> <0853>]
HEBREW
hynp
<06440>
le
<05921>
Kphw
<02015>
hxm
<04229>
txluh
<06747>
ta
<0853>
hxmy
<04229>
rsak
<0834>
Mlswry
<03389>
ta
<0853>
ytyxmw
<04229>
baxa
<0256>
tyb
<01004>
tlqsm
<04949>
taw
<0853>
Nwrms
<08111>
wq
<06957>
ta
<0853>
Mlswry
<03389>
le
<05921>
ytyjnw (21:13)
<05186>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 21:13

Dan Aku akan merentangkan 1  atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali unting-unting 2  sama seperti atas keluarga Ahab; dan Aku akan menghapuskan 3  4  Yerusalem seperti orang menghapus 3  4  pinggan, yakni habis dihapus 3  4 , dibalikkan pula menungging 4 .

[+] Bhs. Inggris



TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA