Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 18:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 18:26

Lalu berkatalah Elyakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung: "Silakan berbicara dalam bahasa Aram x  kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti; tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok."

AYT (2018)

Lalu, Elyakim, anak Hilkia, Sebna, dan Yoah berkata kepada Rabsakih, “Silakan berbicara kepada hamba-hambamu ini dalam bahasa Aram karena kami dapat mengerti. Janganlah berbicara dengan bahasa Yehuda karena rakyat yang berada di atas tembok dapat mendengar.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 18:26

Maka kata Elyakim bin Hilkia dan Sibna dan Yoah bin Rabsaki: Hendaklah kiranya tuan berkata-kata kepada hamba ini dengan bahasa Arami, karena hamba mengerti juga bahasa itu; jangan apalah tuan berkata-kata kepada hamba dengan bahasa Yahudi, kepada pendengaran orang banyak yang di atas dewala ini.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 18:26

Lalu kata Elyakim, Sebna, dan Yoah kepada perwira itu, "Tuan, bicara saja dalam bahasa Aram dengan kami, kami mengerti. Jangan memakai bahasa Ibrani, nanti dimengerti rakyat di atas tembok kota itu."

MILT (2008)

Lalu berkatalah Elyakim, anak Hilkia, Sebna dan Yoah kepada kepala juru minuman, "Silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, karena kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Ibrani karena didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok."

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Elyakim bin Hilkia, Sebna, dan Yoah berkata kepada Rabsakih, "Harap Tuan berkata-kata kepada hamba-hambamu ini dengan bahasa Aram karena kami mengerti bahasa itu. Jangan Tuan berkata-kata kepada kami dengan bahasa Ibrani, karena rakyat yang berada di atas tembok itu dapat mendengarnya."

AVB (2015)

Lalu Elyakim anak Hilkia, Sebna, dan Yoah berkata kepada Rabshakeh, “Harap tuan bercakap kepada hamba-hambamu ini dalam bahasa Aram kerana kami memahami bahasa itu. Janganlah tuan berkata-kata kepada kami dalam bahasa Ibrani, kerana rakyat yang berada di atas tembok itu dapat mendengarnya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 18:26

Lalu berkatalah
<0559>
Elyakim
<0471>
bin
<01121>
Hilkia
<02518>
, Sebna
<07644>
dan Yoah
<03098>
kepada
<0413>
juru minuman agung
<07262>
: "Silakan
<04994>
berbicara
<01696>
dalam bahasa Aram
<0762>
kepada
<0413>
hamba-hambamu
<05650>
ini, sebab
<03588>
kami
<0587>
mengerti
<08085>
; tetapi janganlah
<0408>
berbicara
<01696>
dengan
<05973>
kami dalam bahasa Yehuda
<03066>
sambil didengar
<0241>
oleh rakyat
<05971>
yang
<0834>
ada di atas
<05921>
tembok
<02346>
."
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 18:26

Maka kata
<0559>
Elyakim
<0471>
bin
<01121>
Hilkia
<02518>
dan Sibna
<07644>
dan Yoah
<03098>
bin Rabsaki
<07262>
: Hendaklah kiranya
<04994>
tuan berkata-kata
<01696>
kepada
<0413>
hamba
<05650>
ini dengan bahasa Arami
<0762>
, karena
<03588>
hamba
<0587>
mengerti
<08085>
juga bahasa itu; jangan
<0408>
apalah tuan berkata-kata
<01696>
kepada hamba dengan
<05973>
bahasa Yahudi
<03066>
, kepada pendengaran
<0241>
orang banyak
<05971>
yang
<0834>
di atas
<05921>
dewala
<02346>
ini.
AYT ITL
Lalu, Elyakim
<0471>
, anak
<01121>
Hilkia
<02518>
, Sebna
<07644>
, dan Yoah
<03098>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Rabsakih
<07262>
, “Silakan
<04994>
berbicara
<01696>
kepada
<0413>
hamba-hambamu
<05650>
ini dalam bahasa Aram
<0762>
karena
<03588>
kami
<0587>
dapat mengerti
<08085>
. Janganlah
<0408>
berbicara
<01696>
dengan
<05973>
bahasa Yehuda
<03066>
karena rakyat
<05971>
yang
<0834>
berada di atas
<05921>
tembok
<02346>
dapat mendengar
<0241>
.”

[<00>]
AVB ITL
Lalu Elyakim
<0471>
anak
<01121>
Hilkia
<02518>
, Sebna
<07644>
, dan Yoah
<03098>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Rabshakeh
<07262>
, “Harap
<04994>
tuan bercakap
<01696>
kepada
<0413>
hamba-hambamu
<05650>
ini dalam bahasa Aram
<0762>
kerana
<03588>
kami
<0587>
memahami bahasa
<08085>
itu. Janganlah
<0408>
tuan berkata-kata
<01696>
kepada kami dalam
<05973>
bahasa Ibrani
<03066>
, kerana rakyat
<05971>
yang
<0834>
berada di atas
<05921>
tembok
<02346>
itu dapat mendengarnya
<0241>
.”

[<00>]
HEBREW
hmxh
<02346>
le
<05921>
rsa
<0834>
Meh
<05971>
ynzab
<0241>
tydwhy
<03066>
wnme
<05973>
rbdt
<01696>
law
<0408>
wnxna
<0587>
Myems
<08085>
yk
<03588>
tymra
<0762>
Kydbe
<05650>
la
<0413>
an
<04994>
rbd
<01696>
hqs
<07262>
br
<0>
la
<0413>
xawyw
<03098>
hnbsw
<07644>
whyqlx
<02518>
Nb
<01121>
Myqyla
<0471>
rmayw (18:26)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 18:26

Lalu berkatalah Elyakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung: "Silakan berbicara 1  dalam bahasa 2  Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti; tetapi janganlah berbicara 1  dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok."

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA