Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 1:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 1:2

Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan b  dengan pesan: "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, c  allah di Ekron, d  apakah aku akan sembuh e  dari penyakit ini."

AYT (2018)

Kemudian, Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya yang berada di Samaria sehingga dia terluka. Lalu, dia mengirim utusan-utusan dengan berpesan kepada mereka, “Pergi dan mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 1:2

Maka raja Ahaziapun jatuhlah dari pada geradi alayatnya di Samaria, sehingga bagindapun sakit payah. Lalu disuruhkannya utusan, titahnya kepadanya: Pergilah kamu bertanyakan Baal-Zebub, dewa orang Ekeron, kalau boleh aku sembuh dari pada penyakit ini.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 1:2

Pada suatu hari Raja Ahazia dari Israel jatuh dari serambi di tingkat atas istananya di Samaria, sehingga ia luka parah. Maka ia mengutus orang untuk bertanya kepada Baal-Zebub, dewa kota Ekron di Filistin, apakah ia akan sembuh atau tidak.

MILT (2008)

Dan Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya di Samaria, lalu ia sakit. Lalu ia mengirim utusan-utusan dengan berpesan kepada mereka, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, allah ilah 0430 di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini."

Shellabear 2011 (2011)

Suatu ketika, Ahazia terjatuh dari kisi-kisi kamar atasnya di Samaria sehingga ia terluka. Dikirimnya beberapa utusan dengan pesan, "Pergilah, carilah petunjuk Baal-Zebub, dewa di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini."

AVB (2015)

Pada suatu ketika, Ahazia terjatuh menerusi kisi-kisi bilik di tingkat atas istananya di Samaria sehingga dia terluka. Dikirimnya beberapa orang utusan dengan pesanan, “Pergilah, carilah petunjuk daripada Baal-Zebub, tuhan di Ekron, sama ada aku akan sembuh daripada penyakit ini.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 1:2

Pada suatu hari jatuhlah
<05307>
Ahazia
<0274>
dari
<01157>
kisi-kisi
<07639>
kamar
<05944>
atasnya yang
<0834>
ada di Samaria
<08111>
, lalu menjadi sakit
<02470>
. Kemudian dikirimnyalah
<07971>
utusan-utusan
<04397>
dengan pesan
<0559>
: "Pergilah
<01980>
, mintalah petunjuk
<01875>
kepada Baal-Zebub
<01176>
, allah
<0430>
di Ekron
<06138>
, apakah
<0518>
aku akan sembuh
<02421>
dari penyakit
<02483>
ini
<02088>
."

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 1:2

Maka raja Ahaziapun
<0274>
jatuhlah
<05307>
dari pada
<01157>
geradi
<07639>
alayatnya
<05944>
di
<0834>
Samaria
<08111>
, sehingga bagindapun sakit payah
<02470>
. Lalu disuruhkannya
<07971>
utusan
<04397>
, titahnya
<0559>
kepadanya
<0413>
: Pergilah
<01980>
kamu bertanyakan
<01875>
Baal-Zebub
<01176>
, dewa
<0430>
orang Ekeron
<06138>
, kalau
<0518>
boleh aku sembuh
<02421>
dari pada penyakit
<02483>
ini
<02088>
.
AYT ITL
Kemudian, Ahazia
<0274>
jatuh
<05307>
dari
<01157>
kisi-kisi
<07639>
kamar atasnya
<05944>
yang
<0834>
berada di Samaria
<08111>
sehingga dia terluka
<02470>
. Lalu, dia mengirim
<07971>
utusan-utusan
<04397>
dengan berpesan
<0559>
kepada
<0413>
mereka, “Pergi
<01980>
dan mintalah petunjuk
<01875>
kepada Baal-Zebub
<01176>
, ilah
<0430>
di Ekron
<06138>
, apakah
<0518>
aku akan sembuh
<02421>
dari penyakit
<02483>
ini
<02088>
.”

[<00> <00>]
AVB ITL
Pada suatu ketika, Ahazia
<0274>
terjatuh
<05307>
menerusi kisi-kisi
<07639>
bilik di tingkat atas
<05944>
istananya di Samaria
<08111>
sehingga dia terluka
<02470>
. Dikirimnya
<07971>
beberapa orang utusan
<04397>
dengan
<0413>
pesanan
<0559>
, “Pergilah
<01980>
, carilah petunjuk
<01875>
daripada Baal-Zebub
<01176>
, tuhan
<0430>
di Ekron
<06138>
, sama ada aku akan sembuh
<02421>
daripada penyakit
<02483>
ini
<02088>
.”

[<01157> <0834> <00> <0518> <00>]
HEBREW
o
hz
<02088>
ylxm
<02483>
hyxa
<02421>
Ma
<0518>
Nwrqe
<06138>
yhla
<0430>
bwbz
<01176>
lebb
<0>
wsrd
<01875>
wkl
<01980>
Mhla
<0413>
rmayw
<0559>
Mykalm
<04397>
xlsyw
<07971>
lxyw
<02470>
Nwrmsb
<08111>
rsa
<0834>
wtyleb
<05944>
hkbvh
<07639>
deb
<01157>
hyzxa
<0274>
lpyw (1:2)
<05307>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 1:2

Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi 1  kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit 2 . Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan: "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub 3 , allah di Ekron, apakah aku akan sembuh 5  dari penyakit 4  ini."

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA