Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 30:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 30:21

Tujuh hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya Roti Tidak Beragi s  dengan kesukaan yang besar, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi TUHAN dengan sekuat tenaga.

AYT (2018)

Orang-orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya Roti Tidak Beragi selama tujuh hari dengan sukacita yang besar. Orang-orang Lewi dan para imam memuji TUHAN setiap hari dengan alat-alat musik yang nyaring kepada TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 30:21

Hata, maka segala bani Israel yang terdapat di Yeruzalempun memeganglah masa raya fatir tujuh hari lamanya dengan kesukaan besar. Maka segala orang Lewi dan segala imampun memuji-mujilah Tuhan pada tiap-tiap hari dengan bunyi-bunyian kepujian Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 30:21

Tujuh hari lamanya, dengan sangat gembira orang-orang yang berkumpul di Yerusalem itu mengadakan perayaan Roti Tidak Beragi. Setiap hari orang-orang Lewi dan para imam memuji-muji TUHAN dengan sungguh-sungguh.

MILT (2008)

Dan orang-orang Israel, yang ditemukan di Yerusalem, menyelenggarakan hari raya Roti Tidak Beragi dengan sukacita yang besar, dan orang-orang Lewi memuji TUHAN YAHWEH 03068 hari demi hari, dan para imam, dengan alat-alat pujian di hadapan * YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Bani Israil yang hadir di Yerusalem merayakan Hari Raya Roti Tak Beragi tujuh hari lamanya dengan kesukaan yang besar. Orang-orang Lewi dan para imam memuji-muji ALLAH setiap hari dengan diiringi alat-alat musik ALLAH yang nyaring.

AVB (2015)

Orang Israel yang hadir di Yerusalem merayakan Perayaan Roti Tidak Beragi selama tujuh hari dengan kesukaan yang besar. Dengan nyaring, bani Lewi dan para imam memuji-muji TUHAN setiap hari dengan diiringi alat-alat muzik TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 30:21

Tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya orang
<01121>
Israel
<03478>
yang berada
<04672>
di Yerusalem
<03389>
merayakan
<06213>
hari raya
<02282>
Roti Tidak Beragi
<04682>
dengan kesukaan
<08057>
yang besar
<01419>
, sedang orang-orang Lewi
<03881>
dan para imam
<03548>
setiap hari
<03117> <03117>
menyanyikan puji-pujian
<01984>
bagi TUHAN
<03068>
dengan sekuat
<05797>
tenaga
<03627>
.

[<03068>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 30:21

Hata
<06213>
, maka segala bani
<01121>
Israel
<03478>
yang terdapat
<04672>
di Yeruzalempun
<03389>
memeganglah masa raya
<02282>
fatir
<04682>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya dengan kesukaan
<08057>
besar
<01419>
. Maka segala orang Lewi
<03881>
dan segala imampun
<03548>
memuji-mujilah
<01984>
Tuhan
<03068>
pada tiap-tiap hari
<03117> <03117>
dengan bunyi-bunyian
<03627>
kepujian
<05797>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Orang-orang
<01121>
Israel
<03478>
yang berada
<04672>
di Yerusalem
<03389>
merayakan
<06213>
hari raya
<02282>
Roti Tidak Beragi
<04682>
selama tujuh
<07651>
hari
<03117>
dengan sukacita
<08057>
yang besar
<01419>
. Orang-orang Lewi
<03881>
dan para imam
<03548>
memuji
<01984>
TUHAN
<03068>
setiap hari
<03117> <03117>
dengan alat-alat musik
<03627>
yang nyaring
<05797>
kepada TUHAN
<03068>
.

[<0853> <00>]
AVB ITL
Orang
<01121>
Israel
<03478>
yang hadir
<04672>
di Yerusalem
<03389>
merayakan
<06213>
Perayaan
<02282>
Roti Tidak Beragi
<04682>
selama tujuh
<07651>
hari
<03117>
dengan kesukaan
<08057>
yang besar
<01419>
. Dengan nyaring, bani Lewi
<03881>
dan para imam
<03548>
memuji-muji
<01984>
TUHAN
<03068>
setiap hari
<03117> <03117>
dengan diiringi
<05797>
alat-alat muzik
<03627>
TUHAN
<03068>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
o
hwhyl
<03068>
ze
<05797>
ylkb
<03627>
Mynhkhw
<03548>
Mywlh
<03881>
Mwyb
<03117>
Mwy
<03117>
hwhyl
<03068>
Myllhmw
<01984>
hlwdg
<01419>
hxmvb
<08057>
Mymy
<03117>
tebs
<07651>
twumh
<04682>
gx
<02282>
ta
<0853>
Mlswryb
<03389>
Myaumnh
<04672>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
wveyw (30:21)
<06213>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 30:21

Tujuh hari lamanya orang Israel yang berada 1  di Yerusalem merayakan hari raya Roti Tidak Beragi dengan kesukaan 2  yang besar 2 , sedang orang-orang Lewi dan para imam 3  setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi TUHAN dengan sekuat tenaga 4 .

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.14 detik
dipersembahkan oleh YLSA