Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 46:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 46:18

Dan janganlah raja itu mengambil v  sesuatu dari milik pusaka w  rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya; hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya supaya jangan seorangpun dari umat-Ku didesak dari miliknya."

AYT (2018)

Pemimpin tidak akan mengambil apa pun dari milik pusaka rakyat dan menindas mereka keluar dari tanah milik mereka. Dia akan memberikan milik pusaka kepada anak-anaknya dari harta miliknya sendiri sehingga umat-Ku tidak akan dicerai-beraikan, siapa pun dari harta miliknya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 46:18

Dan lagi tak boleh diambil oleh penghulu akan barang sesuatu dari pada milik pusaka orang banyak itu, hendak dengan gagah merampas dari padanya miliknya yang tertentu; melainkan dari miliknya sendiri juga hendaklah diberikannya bahagian pusaka kepada anak-anaknya, supaya jangan umat-Ku itu tercerai-berai masing-masing dari pada miliknya pusaka.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 46:18

Penguasa itu tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta pusaka rakyatnya. Hanya tanahnya sendiri yang boleh diberikannya kepada putra-putranya sehingga tak seorang pun dari umat-Ku dapat dipisahkan dari hak miliknya."

MILT (2008)

Dan pemimpin itu tidak akan mengambil warisan rakyatnya dengan menindas mereka dari milik pusaka mereka. Dia membuat anak-anak lelakinya mewarisi milik pusakanya, sehingga umat-Ku masing-masing tidak akan diserakkan dari milik pusakanya."

Shellabear 2011 (2011)

Raja tidak boleh mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat sehingga mereka terusir dari miliknya. Ia hanya boleh mewariskan pusaka kepada anak-anaknya dari miliknya sendiri, supaya umat-Ku tidak tercerai-berai dari miliknya masing-masing."

AVB (2015)

Raja tidak boleh mengambil sesuatu daripada harta pusaka rakyat sehingga mereka terusir daripada milik mereka. Dia hanya boleh mewariskan pusaka kepada anak-anaknya daripada milik sendiri, supaya umat-Ku tidak tercerai-berai daripada harta benda milik masing-masing.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 46:18

Dan janganlah
<03808>
raja
<05387>
itu mengambil
<03947>
sesuatu dari milik pusaka
<05159>
rakyat
<05971>
, sehingga mereka terdesak
<03238>
dari miliknya
<0272>
; hanya dari miliknya
<0272>
boleh ia mewariskan
<05157>
kepada anak-anaknya
<01121>
supaya
<0834> <04616>
jangan
<03808>
seorangpun
<0376>
dari umat-Ku
<05971>
didesak
<06327>
dari miliknya
<0272>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 46:18

Dan lagi tak
<03808>
boleh diambil
<03947>
oleh penghulu
<05387>
akan barang sesuatu dari pada milik pusaka
<05159>
orang
<05971>
banyak itu, hendak dengan gagah merampas
<03238>
dari padanya miliknya
<0272>
yang tertentu; melainkan dari miliknya
<0272>
sendiri juga hendaklah diberikannya bahagian pusaka
<05157>
kepada anak-anaknya
<01121>
, supaya
<04616>
jangan
<03808>
umat-Ku
<05971>
itu tercerai-berai
<06327>
masing-masing
<0376>
dari pada miliknya
<0272>
pusaka.
AYT ITL
Pemimpin
<05387>
tidak
<03808>
akan mengambil
<03947>
apa pun dari milik pusaka
<05159>
rakyat
<05971>
dan menindas
<03238>
mereka keluar dari tanah milik
<0272>
mereka. Dia akan memberikan milik pusaka
<05157>
kepada
<0853>
anak-anaknya
<01121>
dari harta miliknya
<0272>
sendiri sehingga
<04616>
umat-Ku
<05971>
tidak
<03808>
akan dicerai-beraikan
<06327>
, siapa pun
<0376>
dari harta miliknya
<0272>
.”

[<0834>]
AVB ITL
Raja
<05387>
tidak
<03808>
boleh mengambil
<03947>
sesuatu daripada harta pusaka
<05159>
rakyat
<05971>
sehingga mereka terusir
<03238>
daripada milik
<0272>
mereka. Dia hanya boleh mewariskan pusaka
<05157>
kepada anak-anaknya
<01121>
daripada milik
<0272>
sendiri, supaya
<04616>
umat-Ku
<05971>
tidak
<03808>
tercerai-berai
<06327>
daripada harta benda milik
<0272>
masing-masing
<0376>
.’

[<0853> <0834>]
HEBREW
wtzxam
<0272>
sya
<0376>
yme
<05971>
wupy
<06327>
al
<03808>
rsa
<0834>
Neml
<04616>
wynb
<01121>
ta
<0853>
lxny
<05157>
wtzxam
<0272>
Mtzxam
<0272>
Mtnwhl
<03238>
Meh
<05971>
tlxnm
<05159>
ayvnh
<05387>
xqy
<03947>
alw (46:18)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 46:18

Dan janganlah raja itu mengambil v  sesuatu dari milik pusaka w  rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya; hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya supaya jangan seorangpun dari umat-Ku didesak dari miliknya."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 46:18

Dan janganlah raja 1  itu mengambil sesuatu dari milik pusaka 3  rakyat 4 , sehingga mereka terdesak 2  dari miliknya 3 ; hanya dari miliknya 3  boleh ia mewariskan 3  kepada anak-anaknya supaya jangan seorangpun dari umat-Ku 4  didesak dari miliknya 3 ."

Catatan Full Life

Yeh 46:1-24 1

Nas : Yeh 46:1-24

Pasal ini membahas aneka persembahan dan ibadah pada hari Sabat, hari bulan baru (ayat Yeh 46:1-8), perayaan-perayaan yang ditetapkan (ayat Yeh 46:9-12) dan persembahan harian (ayat Yeh 46:13-15).

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA