Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 33:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 33:11

akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, e  suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan: Bersyukurlah kepada TUHAN semesta alam, sebab TUHAN itu baik, f  bahwasanya untuk selama-lamanya g  kasih setia-Nya!, sambil mempersembahkan korban syukur h  di rumah TUHAN. Sebab Aku akan memulihkan keadaan i  negeri ini seperti dahulu, j  firman TUHAN.

AYT (2018)

suara sukacita dan suara kegembiraan, suara mempelai laki-laki dan suara mempelai perempuan, suara orang-orang yang bernyanyi ketika mereka membawa persembahan syukur ke rumah TUHAN.’” “Bersyukurlah kepada TUHAN semesta alam, karena TUHAN itu baik, karena kasih setia-Nya tetap untuk selamanya!” “Sebab Aku akan memulihkan keadaan negeri itu seperti semula,” firman TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 33:11

bunyi kesukaan dan bunyi keramaian, bunyi mempelai dan bunyi penganten, bunyi segala orang yang berkata demikian Pujilah olehmu akan Tuhan serwa sekalian alam, karena baiklah Tuhan dan kemurahan-Nyapun kekal selama-lamanya! dan lagi bunyi orang yang membawa persembahan puji-pujian ke dalam rumah Tuhan, karena Aku akan mengangkat pula segala orang tawanan negeri ini seperti pada mulanya, demikian firman Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 33:11

Tapi di tempat-tempat itu akan terdengar lagi suara kesukaan dan kegembiraan serta suara pesta kawin. Akan terdengar juga nyanyian orang-orang yang membawa kurban syukur ke rumah-Ku. Mereka akan berkata, 'Bersyukurlah kepada TUHAN Yang Mahakuasa, karena Ia baik dan kasih-Nya kekal abadi.' Negeri ini akan Kujadikan makmur seperti semula. Aku, TUHAN, telah berbicara."

MILT (2008)

Di sana akan terdengar kembali suara kegirangan dan suara kegembiraan, suara mempelai pria dan suara mempelai wanita, suara mereka yang mengatakan: Bersyukurlah kepada TUHAN YAHWEH 03068 alam Tsebaot 06635, sebab TUHAN YAHWEH 03068 itu baik, karena kemurahan-Nya untuk selamanya; yaitu mereka yang membawa persembahan syukur ke bait TUHAN YAHWEH 03068. Sebab, Aku akan mengembalikan penawanan negeri ini seperti sediakala," TUHAN YAHWEH 03068 berfirman.

Shellabear 2011 (2011)

suara kegirangan dan suara kegembiraan, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang yang membawa kurban syukur ke Bait ALLAH sambil berkata, "Mengucap syukurlah kepada ALLAH, Tuhan semesta alam, karena ALLAH itu baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya!" Aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti sebelumnya, demikianlah firman ALLAH.

AVB (2015)

suara kegirangan dan suara kegembiraan, suara pengantin lelaki dan suara pengantin perempuan, suara orang yang membawa korban syukur ke Bait TUHAN sambil berkata, “Mengucap syukurlah kepada TUHAN alam semesta, kerana TUHAN itu baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya!” Aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti sebelumnya,’ demikianlah firman TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 33:11

akan terdengar lagi suara
<06963>
kegirangan
<08342>
dan suara
<06963>
sukacita
<08057>
, suara
<06963>
pengantin laki-laki
<02860>
dan suara
<06963>
pengantin perempuan
<03618>
, suara
<06963>
orang-orang yang mengatakan
<0559>
: Bersyukurlah
<03034>
kepada TUHAN
<03068>
semesta alam
<06635>
, sebab
<03588>
TUHAN
<03068>
itu baik
<02896>
, bahwasanya
<03588>
untuk selama-lamanya
<05769>
kasih setia-Nya
<02617>
!, sambil mempersembahkan
<0935>
korban syukur
<08426>
di rumah
<01004>
TUHAN
<03068>
. Sebab
<03588>
Aku akan memulihkan
<07725>
keadaan
<07622>
negeri
<0776>
ini seperti dahulu
<07223>
, firman
<0559>
TUHAN
<03068>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 33:11

bunyi
<06963>
kesukaan
<08342>
dan bunyi
<06963>
keramaian
<08057>
, bunyi
<06963>
mempelai
<02860>
dan bunyi
<06963>
penganten
<03618>
, bunyi
<06963>
segala orang yang berkata
<0559>
demikian Pujilah
<03034>
olehmu akan Tuhan
<03068>
serwa sekalian alam
<06635>
, karena
<03588>
baiklah
<02896>
Tuhan
<03068>
dan kemurahan-Nyapun
<02617>
kekal
<05769>
selama-lamanya! dan lagi bunyi orang yang membawa
<0935>
persembahan puji-pujian
<08426>
ke dalam rumah
<01004>
Tuhan
<03068>
, karena
<03588>
Aku akan mengangkat
<07725>
pula segala orang tawanan
<07622>
negeri
<0776>
ini seperti pada mulanya
<07223>
, demikian firman
<0559>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
suara
<06963>
sukacita
<08342>
dan suara
<06963>
kegembiraan
<08057>
, suara
<06963>
mempelai laki-laki
<02860>
dan suara
<06963>
mempelai perempuan
<03618>
, suara
<06963>
orang-orang yang bernyanyi
<0559>
ketika mereka membawa
<0935>
persembahan syukur
<08426>
ke rumah
<01004>
TUHAN
<03068>
.’” “Bersyukurlah
<03034>
kepada
<0853>
TUHAN
<03068>
semesta alam
<06635>
, karena
<03588>
TUHAN
<03068>
itu baik
<02896>
, karena
<03588>
kasih setia-Nya
<02617>
tetap untuk selamanya
<05769>
!” “Sebab
<03588>
Aku akan memulihkan
<07725>
keadaan
<07622>
negeri
<0776>
itu seperti semula
<07223>
,” firman
<0559>
TUHAN
<03068>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
o
hwhy
<03068>
rma
<0559>
hnsarbk
<07223>
Urah
<0776>
twbs
<07622>
ta
<0853>
bysa
<07725>
yk
<03588>
hwhy
<03068>
tyb
<01004>
hdwt
<08426>
Myabm
<0935>
wdox
<02617>
Mlwel
<05769>
yk
<03588>
hwhy
<03068>
bwj
<02896>
yk
<03588>
twabu
<06635>
hwhy
<03068>
ta
<0853>
wdwh
<03034>
Myrma
<0559>
lwq
<06963>
hlk
<03618>
lwqw
<06963>
Ntx
<02860>
lwq
<06963>
hxmv
<08057>
lwqw
<06963>
Nwvv
<08342>
lwq (33:11)
<06963>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 33:11

akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, e  suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan: Bersyukurlah kepada TUHAN semesta alam, sebab TUHAN itu baik, f  bahwasanya untuk selama-lamanya g  kasih setia-Nya!, sambil mempersembahkan korban syukur h  di rumah TUHAN. Sebab Aku akan memulihkan keadaan i  negeri ini seperti dahulu, j  firman TUHAN.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 33:11

akan terdengar lagi suara 2  kegirangan 1  dan suara 1  2  sukacita, suara 1  2  pengantin laki-laki dan suara 1  2  pengantin perempuan, suara 1  2  orang-orang yang mengatakan 2 : Bersyukurlah 3  kepada TUHAN 3  semesta alam, sebab TUHAN 3  itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!, sambil mempersembahkan korban syukur 4  di rumah TUHAN 3 . Sebab Aku akan memulihkan 5  keadaan negeri ini seperti dahulu, firman 2  TUHAN 3 .

Catatan Full Life

Yer 30:1--35:3 1

Nas : Yer 30:1-33:26

Pasal Yer 30:1-33:26 berisi nubuat-nubuat Yeremia tentang pemulihan di masa depan dan penebusan baik Israel (kerajaan utara) maupun Yehuda (kerajaan selatan). Nubuat-nubuat Yeremia mencakup pemulihan orang Yahudi dari Babel yang akan terjadi pada waktu dekat dan berbagai peristiwa yang jauh di depan yang berkaitan dengan Mesias pada akhir zaman, saat Kristus akan memerintah atas umat-Nya. Yeremia meyakinkan para buangan Yahudi yang menghadapi masa depan yang rupanya tanpa harapan bahwa umat pilihan Allah tidak akan musnah; suatu sisa akan tetap ada dan melalui mereka Allah akan melaksanakan kehendak-Nya bagi dunia.


Yer 33:1-26 2

Nas : Yer 33:1-26

Pasal ini kembali berbicara tentang pemulihan Israel dan Yehuda kepada perdamaian, kemakmuran, dan keutuhan rohani. Nubuat Yeremia menjangkau lebih jauh daripada kembalinya para buangan dari Babel; ia meramalkan hari-hari ketika Yesus Sang Mesias akan mendirikan kerajaan-Nya di bumi.

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA