Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Pengkhotbah 6:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Pkh 6:5

Lagipula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram dari pada orang tadi.

AYT (2018)

Lagi pula, dia tidak pernah melihat matahari, dan tidak pernah tahu, tetapi dia lebih tenang daripada orang itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Pkh 6:5

Bahkan, sebab tiada pernah ia melihat matahari atau sadar akan dirinya, maka senanglah anak guguran terlebih dari pada orang itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Pkh 6:5

Belum pernah ia melihat sinar matahari, dan ia belum juga mengerti apa hidup ini, sehingga ia dapat berbaring dengan tentram.

MILT (2008)

Ia tidak pernah mengetahui matahari atau apa pun. Dia lebih tenang daripada orang tadi.

Shellabear 2011 (2011)

Lagi pula ia tidak pernah melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenang daripada orang tadi,

AVB (2015)

Lagipun tidak pernah dia melihat matahari ataupun mengetahui sesuatu pun. Dia lebih tenteram berbanding dengan lelaki malang tadi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Pkh 6:5

Lagipula
<01571>
ia tidak
<03808>
melihat
<07200>
matahari
<08121>
dan tidak
<03808>
mengetahui
<03045>
apa-apa. Ia
<02088>
lebih tenteram
<05183>
dari pada orang
<02088>
tadi.
TL ITL ©

SABDAweb Pkh 6:5

Bahkan
<01571>
, sebab tiada
<03808>
pernah ia melihat
<07200>
matahari
<08121>
atau sadar akan dirinya
<03045>
, maka senanglah
<05183>
anak guguran
<02088>
terlebih dari pada orang itu
<02088>
.
AYT ITL
Lagi pula
<01571>
, dia tidak pernah
<03808>
melihat
<07200>
matahari
<08121>
, dan tidak pernah
<03808>
tahu
<03045>
, tetapi dia
<02088>
lebih tenang
<05183>
daripada orang itu
<02088>
.
HEBREW
hzm
<02088>
hzl
<02088>
txn
<05183>
edy
<03045>
alw
<03808>
har
<07200>
al
<03808>
sms
<08121>
Mg (6:5)
<01571>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Pkh 6:5

Lagipula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram dari pada orang tadi.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Pkh 6:5

Lagipula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram dari pada orang tadi 1 .

Catatan Full Life

Pkh 6:3-6 1

Nas : Pengkh 6:3-6

Mati pada usia muda patut disayangkan; akan tetapi usia yang panjang tidak menjamin orang itu akan menikmati apa yang telah diberi Allah kepadanya. Hidup yang penuh dengan kesukaran membuat orang ingin diri sudah mati ketika lahir dan menghindari semua penderitaan (bd. pasal Ayub 3:1-26). Mengingat kekekalan, maka yang penting ialah apakah kita ini hidup bagi Allah atau tidak (bd. Pengkh 12:13-14).

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA