Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 8:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 8:5

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu z  ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak a  bermunculan meliputi tanah Mesir."

AYT (2018)

Sesudah itu, TUHAN berfirman kepada Musa, “Katakan kepada Harun, ‘Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai-sungai, ke atas saluran-saluran air, dan ke atas kolam-kolam, lalu buatlah katak-katak bermunculan di atas tanah Mesir.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 8:5

Dan lagi firman Tuhan kepada Musa: Katakanlah kepada Harun: Kedangkanlah lenganmu dengan tongkat itu ke atas segala sungai dan serokan dan telaga, suruhlah naik katak ke atas tanah Mesir.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 8:5

TUHAN berkata kepada Musa, "Suruhlah Harun merentangkan tongkatnya ke atas sungai-sungai, saluran-saluran dan kolam-kolam supaya katak-katak bermunculan dan memenuhi tanah Mesir."

TSI (2014)

Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Sampaikan kepada Harun untuk mengulurkan tongkat yang ada di tangannya ke atas sungai-sungai, aliran air, serta kolam. Buatlah katak-katak bermunculan memenuhi seluruh negeri Mesir!”

MILT (2008)

Dan berfirmanlah TUHAN YAHWEH 03068 kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai-sungai, ke atas parit-parit, dan ke atas kolam-kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan di atas tanah Mesir."

Shellabear 2011 (2011)

Firman ALLAH lagi kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, 'Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai-sungai, kanal-kanal, serta kolam-kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan di atas Tanah Mesir.'"

AVB (2015)

Firman TUHAN lagi kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun, ‘Hulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas segala sungai, terusan, serta kolam, dan buatlah supaya muncul segala katak di atas Tanah Mesir.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 8:5

Berfirmanlah
<0559>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: "Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
: Ulurkanlah
<05186>
tanganmu
<03027>
dengan tongkatmu
<04294>
ke atas
<05921>
sungai
<05104>
, ke atas
<05921>
selokan
<02975>
dan ke atas
<05921>
kolam
<098>
, dan buatlah katak-katak
<06854>
bermunculan
<05927>
meliputi
<05921>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kel 8:5

Dan lagi firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
: Kedangkanlah
<05186>
lenganmu
<03027>
dengan tongkat
<04294>
itu ke atas
<05921>
segala sungai
<05104>
dan serokan
<02975>
dan telaga
<098>
, suruhlah naik
<05927>
katak
<06854>
ke atas
<05921>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
.
AYT ITL
Sesudah itu, TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Katakan
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
, ‘Ulurkanlah
<05186>
tanganmu
<03027>
dengan tongkatmu
<04294>
ke atas
<05921>
sungai-sungai
<05104>
, ke atas
<05921>
saluran-saluran air
<02975>
, dan ke atas
<05921>
kolam-kolam
<098>
, lalu buatlah katak-katak
<06854>
bermunculan
<05927>
di atas
<05921>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
.’”

[<0853> <0853>]
AVB ITL
Firman
<0559>
TUHAN
<03068>
lagi kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
, ‘Hulurkanlah
<05186>
tanganmu
<03027>
dengan tongkatmu
<04294>
ke atas
<05921>
segala sungai
<05104>
, terusan
<02975>
, serta kolam
<098>
, dan buatlah
<05927> <0>
supaya muncul
<0> <05927>
segala katak
<06854>
di atas
<05921>
Tanah
<0776>
Mesir
<04714>
.”

[<0853> <05921> <05921> <0853>]
HEBREW
Myrum
<04714>
Ura
<0776>
le
<05921>
Myedrpuh
<06854>
ta
<0853>
lehw
<05927>
Mymgah
<098>
lew
<05921>
Myrayh
<02975>
le
<05921>
trhnh
<05104>
le
<05921>
Kjmb
<04294>
Kdy
<03027>
ta
<0853>
hjn
<05186>
Nrha
<0175>
la
<0413>
rma
<0559>
hsm
<04872>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw
<0559>
(8:5)
<8:1>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 8:5

1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir."

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA