Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 24:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 24:15

(24-16) Sebab itu TUHAN kiranya menjadi hakim g  yang memutuskan h  antara aku dan engkau; Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan i  perkaraku dan memberi keadilan j  kepadaku dengan melepaskan k  aku dari tanganmu."

AYT (2018)

(24-16) TUHAN menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia melihat dan memperjuangkan perkaraku, dan melepaskanku dari tanganmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 24:15

(24-16) Tetapi Tuhan akan menjadi Hakim dan memutuskan hukum kelak antara patik dengan tuanku, maka Iapun akan melihat serta membenarkan hal patik dan membantu patik dengan melawan tuanku!

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 24:15

(24-16) TUHAN akan menjadi hakim antara Baginda dan hamba. Semoga Dia memeriksa perkara ini, dan membela hamba serta menyelamatkan hamba dari Baginda."

MILT (2008)

Oleh sebab itu, TUHAN YAHWEH 03068 akan menjadi hakim, dan akan menghakimi di antara engkau dan aku. Ya, Dia akan mengamati dan membela perkaraku, dan akan melepaskan aku dari tanganmu."

Shellabear 2011 (2011)

(24-16) Sebab itu kiranya ALLAH menjadi hakim dan memutuskan perkara di antara hamba dengan Tuanku. Kiranya Ia menyaksikan, membela perkara hamba, dan membebaskan hamba dari tangan Tuanku."

AVB (2015)

Oleh sebab itu semoga TUHAN menjadi hakim dan memutuskan perkara antara hamba dengan tuanku. Semoga Dia menyaksikan, membela perkara hamba, dan membebaskan hamba daripada tangan tuanku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 24:15

(#24-#16) Sebab itu TUHAN
<03068>
kiranya menjadi
<01961>
hakim
<08199>
yang memutuskan
<01781>
antara
<0996>
aku dan
<0996>
engkau; Dia kiranya memperhatikannya
<07200>
, memperjuangkan
<07378>
perkaraku
<07379>
dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan
<08199>
aku dari tanganmu
<03027>
."
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 24:15

(24-16) Tetapi Tuhan
<03068>
akan menjadi
<01961>
Hakim
<01781>
dan memutuskan hukum
<08199>
kelak antara
<0996>
patik dengan
<0996>
tuanku, maka Iapun akan melihat
<07200>
serta membenarkan
<07378>
hal
<07379>
patik dan membantu
<08199>
patik dengan melawan
<03027>
tuanku!
AYT ITL
TUHAN
<03068>
menjadi
<01961>
hakim
<01781>
yang memutuskan
<08199>
antara
<0996> <0996>
aku dan engkau. Dia melihat
<07200>
dan memperjuangkan
<07378>
perkaraku
<07379>
, dan melepaskanku
<08199>
dari tanganmu
<03027>
.”

[<0853> <00>]
HEBREW
P
Kdym
<03027>
ynjpsyw
<08199>
ybyr
<07379>
ta
<0853>
bryw
<07378>
aryw
<07200>
Knybw
<0996>
ynyb
<0996>
jpsw
<08199>
Nydl
<01781>
hwhy
<03068>
hyhw
<01961>
(24:15)
<24:16>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 24:15

(24-16) Sebab itu TUHAN kiranya menjadi hakim 3  yang memutuskan 1  antara aku dan engkau; Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan 2  perkaraku dan memberi keadilan 3  kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu."

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA