Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 20:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 20:29

Tujuh hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ketujuh mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan seratus ribu orang berjalan kaki dari orang Aram itu.

AYT (2018)

Mereka berkemah dengan saling berhadapan selama 7 hari. Pada hari ke-7, pertempuran itu dimulai. Keturunan Israel membunuh orang Aram sebanyak 100.000 pasukan berjalan dalam satu hari.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 20:29

Arakian, maka kedua pihak itupun berhadap-hadapan tujuh hari lamanya, maka pada hari yang ketujuh itu mulailah berperang, maka oleh bani Israel dibunuh akan orang Syam seratus ribu orang yang berjalan kaki pada sehari jua.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 20:29

Selama tujuh hari orang Siria dan orang Israel tetap di dalam perkemahan mereka, berhadap-hadapan. Pada hari ketujuh mulailah mereka melancarkan serangan. Dalam pertempuran itu orang Israel menewaskan 100.000 orang Siria.

MILT (2008)

Dan mereka berkemah berhadap-hadapan selama tujuh hari. Dan terjadilah pada hari yang ketujuh, pecahlah pertempuran. Dan orang-orang Israel menewaskan orang-orang Aram sebanyak seratus ribu pejalan kaki dalam satu hari.

Shellabear 2011 (2011)

Tujuh hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, dan pada hari ketujuh perang pun dimulai. Bani Israil menewaskan seratus ribu orang pasukan berjalan kaki dari antara orang Aram dalam satu hari.

AVB (2015)

Tujuh hari lamanya mereka berkhemah berhadap-hadapan, dan pada hari ketujuh perang pun dimulai. Dalam satu hari, orang Israel menewaskan seratus ribu orang pasukan berjalan kaki daripada kalangan Aram.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 20:29

Tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya mereka berkemah
<02583>
berhadap-hadapan
<0428> <05227> <0428>
. Tetapi pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
mulailah
<07126>
pertempuran
<04421>
, dan pada suatu
<0259>
hari
<03117>
orang
<01121>
Israel
<03478>
menewaskan
<05221>
seratus
<03967>
ribu
<0505>
orang berjalan kaki
<07273>
dari orang Aram
<0758>
itu.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 20:29

Arakian, maka kedua pihak
<0428> <05227> <0428>
itupun berhadap-hadapan
<02583>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya, maka pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
itu mulailah
<07126>
berperang
<04421>
, maka oleh bani
<01121>
Israel
<03478>
dibunuh
<05221>
akan orang Syam
<0758>
seratus
<03967>
ribu
<0505>
orang yang berjalan kaki
<07273>
pada sehari
<03117>
jua
<0259>
.
AYT ITL
Mereka berkemah
<02583>
dengan saling berhadapan
<05227>
selama 7
<07651>
hari
<03117>
. Pada
<01961>
hari
<03117>
ke-7
<07637>
, pertempuran
<04421>
itu dimulai
<07126>
. Keturunan
<01121>
Israel
<03478>
membunuh
<05221>
orang Aram
<0758>
sebanyak 100.000
<03967> <0505>
pasukan berjalan
<07273>
dalam satu
<0259>
hari
<03117>
.

[<0428> <0428> <0853>]
AVB ITL
Tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya mereka
<0428>
berkhemah
<02583>
berhadap-hadapan
<05227>
, dan pada
<01961>
hari
<03117>
ketujuh
<07637>
perang
<04421>
pun dimulai
<07126>
. Dalam satu
<0259>
hari
<03117>
, orang
<01121>
Israel
<03478>
menewaskan
<05221>
seratus
<03967>
ribu
<0505>
orang pasukan berjalan kaki
<07273>
daripada kalangan Aram
<0758>
.

[<0428> <0853>]
HEBREW
dxa
<0259>
Mwyb
<03117>
ylgr
<07273>
Pla
<0505>
ham
<03967>
Mra
<0758>
ta
<0853>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
wkyw
<05221>
hmxlmh
<04421>
brqtw
<07126>
yeybsh
<07637>
Mwyb
<03117>
yhyw
<01961>
Mymy
<03117>
tebs
<07651>
hla
<0428>
xkn
<05227>
hla
<0428>
wnxyw (20:29)
<02583>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 20:29

Tujuh hari 1  lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari 1  yang ketujuh mulailah pertempuran, dan pada suatu hari 1  orang Israel menewaskan seratus ribu 2  orang berjalan kaki dari orang Aram itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA