Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 18:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 18:26

Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil x  nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya: "Ya Baal, jawablah kami!" Tetapi tidak ada suara, y  tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu.

AYT (2018)

Lalu, mereka mengambil sapi jantan yang diberikan kepada mereka dan mengolahnya, serta memanggil nama Baal dari pagi sampai siang hari, kata mereka, “Baal, jawablah kami.” Namun, tidak ada suara dan tidak ada yang menjawab dan mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mazbah yang telah mereka buat.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 18:26

Maka diambil oleh mereka itu akan lembu muda seekor, yang diberikannya kepada mereka itu, lalu disediakannya lembu itu dan berserulah mereka itu kepada nama Baal dari pada pagi sampai kepada tengah hari, katanya: Ya Baal! sahut apalah akan kami! Tetapi bunyi suarapun tiada, sahutpun tiada. Maka berlompat-lompatanlah mereka itu keliling mezbah yang telah diperbuatnya itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 18:26

Maka mereka memilih seekor sapi dan menyiapkannya. Setelah itu mereka berdoa kepada Baal dari pagi sampai tengah hari sambil berteriak-teriak, "Jawablah kami, Baal!" Mereka melakukan itu sambil terus menari-nari sekeliling mezbah mereka. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali.

MILT (2008)

Mereka mengambil lembu jantan yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami!" Tetapi tidak ada satu jawaban pun, lalu mereka melompat-lompat di sekeliling mezbah yang mereka buat.

Shellabear 2011 (2011)

Maka mereka mengambil sapi yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, lalu memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Mereka berseru-seru, "Ya Baal, jawablah kami!" Tetapi tidak ada suara dan tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mazbah, yaitu tempat pembakaran kurban, yang mereka buat.

AVB (2015)

Maka mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, lalu memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Mereka berseru-seru, “Ya Baal, jawablah kami!” Tetapi tidak ada suara dan tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berkinja-kinja di sekeliling mazbah yang dibuat mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 18:26

Mereka mengambil
<03947>
lembu
<06499>
yang
<0834>
diberikan
<05414>
kepada mereka, mengolahnya
<06213>
dan memanggil
<07121>
nama
<08034>
Baal
<01168>
dari pagi
<01242>
sampai
<05704>
tengah hari
<06672>
, katanya
<0559>
: "Ya Baal
<01168>
, jawablah
<06030>
kami!" Tetapi tidak ada
<0369>
suara
<06963>
, tidak ada
<0369>
yang menjawab
<06030>
. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat
<06452>
di sekeliling
<05921>
mezbah
<04196>
yang
<0834>
dibuat
<06213>
mereka itu.
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 18:26

Maka diambil
<03947>
oleh mereka itu akan lembu muda
<06499>
seekor, yang
<0834>
diberikannya
<05414>
kepada mereka itu, lalu disediakannya
<06213>
lembu itu dan berserulah
<07121>
mereka itu kepada nama
<08034>
Baal
<01168>
dari pada pagi
<01242>
sampai
<05704>
kepada tengah hari
<06672>
, katanya
<0559>
: Ya Baal
<01168>
! sahut
<06030>
apalah akan kami! Tetapi bunyi suarapun
<06963>
tiada
<0369>
, sahutpun
<06030>
tiada
<0369>
. Maka berlompat-lompatanlah
<06452>
mereka itu keliling
<05921>
mezbah
<04196>
yang
<0834>
telah diperbuatnya
<06213>
itu.
AYT ITL
Lalu, mereka mengambil
<03947>
sapi jantan
<06499>
yang
<0834>
diberikan
<05414>
kepada mereka dan mengolahnya
<06213>
, serta memanggil
<07121>
nama
<08034>
Baal
<01168>
dari pagi
<01242>
sampai
<05704>
siang hari
<06672>
, kata
<0559>
mereka, “Baal
<01168>
, jawablah
<06030>
kami.” Namun, tidak
<0369>
ada suara
<06963>
dan tidak
<0369>
ada yang menjawab
<06030>
dan mereka berjingkat-jingkat
<06452>
di sekeliling
<05921>
mazbah
<04196>
yang
<0834>
telah mereka buat
<06213>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
hve
<06213>
rsa
<0834>
xbzmh
<04196>
le
<05921>
wxopyw
<06452>
hne
<06030>
Nyaw
<0369>
lwq
<06963>
Nyaw
<0369>
wnne
<06030>
lebh
<01168>
rmal
<0559>
Myrhuh
<06672>
dew
<05704>
rqbhm
<01242>
lebh
<01168>
Msb
<08034>
warqyw
<07121>
wveyw
<06213>
Mhl
<0>
Ntn
<05414>
rsa
<0834>
rph
<06499>
ta
<0853>
wxqyw (18:26)
<03947>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 18:26

Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi 1  sampai tengah hari, katanya: "Ya Baal, jawablah 2  3  kami!" Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab 2  3 . Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA