Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 16:33

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 16:33

Sesudah itu Ahab membuat patung z  Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, lebih a  dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya.

AYT (2018)

Ahab juga membuat patung Asyera, dan Ahab melakukan banyak hal lain sehingga membangkitkan murka TUHAN, Allah Israel, lebih daripada seluruh raja Israel yang ada sebelumnya.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 16:33

Dan lagi diperbuatkan Akhab suatu hutan, sehingga dibuat Akhab lebih dari pada segala raja orang Israel yang dahulu dari padanya, hendak membangkitkan murka Tuhan, Allah orang Israel.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 16:33

Ia membuat juga patung Dewi Asyera. Ia melakukan lebih banyak dosa daripada yang dilakukan oleh semua raja Israel yang memerintah sebelum dia. Karena itu ia membangkitkan kemarahan TUHAN, Allah yang harus disembah oleh orang Israel.

MILT (2008)

Dan Ahab membuat patung ashera, dan Ahab makin bertindak memancing amarah TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430 Israel, lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahuluinya.

Shellabear 2011 (2011)

lalu dibuatnya patung Dewi Asyera bahkan banyak hal yang lain sehingga ia membangkitkan murka ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil, lebih daripada semua raja Israil yang pernah ada sebelum dirinya.

AVB (2015)

Kemudian Ahab membuat patung Asyera bahkan banyak hal yang lain sehingga dia membangkitkan murka TUHAN, Allah Israel, lebih daripada semua Raja Israel yang pernah ada sebelum dirinya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 16:33

Sesudah itu Ahab
<0256>
membuat
<06213>
patung Asyera
<0842>
, dan Ahab
<0256>
melanjutkan
<03254>
bertindak
<06213>
demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati
<03707>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
, lebih dari semua
<03605>
raja-raja
<04428>
Israel
<03478>
yang
<0834>
mendahuluinya
<06440>
.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 16:33

Dan lagi diperbuatkan
<06213>
Akhab
<0256>
suatu hutan
<0842>
, sehingga dibuat
<06213>
Akhab
<0256>
lebih
<03254>
dari pada segala
<03605>
raja
<04428>
orang Israel
<03478>
yang
<0834>
dahulu
<06440>
dari padanya, hendak membangkitkan
<03707>
murka Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
orang Israel
<03478>
.
HEBREW
wynpl
<06440>
wyh
<01961>
rsa
<0834>
larvy
<03478>
yklm
<04428>
lkm
<03605>
larvy
<03478>
yhla
<0430>
hwhy
<03068>
ta
<0853>
oyekhl
<03707>
twvel
<06213>
baxa
<0256>
Powyw
<03254>
hrsah
<0842>
ta
<0853>
baxa
<0256>
veyw (16:33)
<06213>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 16:33

Sesudah itu Ahab membuat 2  patung Asyera 1 , dan Ahab melanjutkan bertindak 1  2  demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA