Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Petrus 3:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Ptr 3:1

Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah d  kepada suamimu, e  supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan 1  f  oleh kelakuan isterinya,

AYT (2018)

Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sebab, apabila di antara mereka ada yang tidak taat kepada Firman, mereka dapat dimenangkan oleh tingkah laku istrinya tanpa kata-kata,

TL (1954) ©

SABDAweb 1Ptr 3:1

Demikian juga kamu, hai segala isteri orang, hendaklah kamu tunduk kepada suamimu sendiri sahaja, supaya jikalau ada yang melawan firman itu, boleh dialahkan oleh kelakuan isterinya, dengan tiada sepatah kata,

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Ptr 3:1

Begitu juga kalian, istri-istri, harus tunduk kepada suami supaya kalau di antara mereka ada yang tidak percaya kepada berita dari Allah, kelakuanmu dapat membuat mereka menjadi percaya. Dan tidak perlu kalian mengatakan apa-apa kepada mereka,

TSI (2014)

Begitu juga setiap kalian istri-istri hendaklah kamu taat kepada kemauan suamimu. Dengan berbuat seperti itu, apabila ada suami yang belum percaya kepada ajaran Kristus, dengan melihat cara hidupmu saja dia bisa menjadi percaya. Kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya,

TSI3 (2014)

Kepada setiap istri, demikian jugalah hendaknya kamu taat pada kemauan suamimu. Dengan begitu, apabila suamimu belum percaya pada ajaran Kristus, dia bisa menjadi percaya dengan melihat cara hidupmu saja. Kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya,

MILT (2008)

Sama seperti itu, para istri hendaklah tunduk kepada suaminya sendiri, supaya apabila ada juga yang tidak percaya kepada firman, mereka dapat dimenangi tanpa perkataan melalui perilaku para istri,

Shellabear 2011 (2011)

Kamu juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka ada yang tidak percaya kepada firman Allah, tanpa perlu sepatah kata pun, kelakuanmu dapat membuat mereka percaya,

AVB (2015)

Demikian juga kamu, isteri, berserahlah kepada suamimu. Dengan demikian, suami yang tidak percaya kepada firman Allah dapat ditarik untuk percaya tanpa sepatah kata, hanya dengan kelakuan isterinya

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Ptr 3:1

Demikian juga
<3668>
kamu, hai isteri-isteri
<1135>
, tunduklah
<5293>
kepada suamimu
<2398> <435>
, supaya
<2443>
jika
<1487>
ada
<5100>
di antara mereka yang tidak taat
<544>
kepada Firman
<3056>
, mereka juga tanpa
<427>
perkataan
<3056>
dimenangkan
<2770>
oleh
<1223>
kelakuan
<391>
isterinya
<1135>
,
TL ITL ©

SABDAweb 1Ptr 3:1

Demikian
<3668>
juga kamu, hai segala isteri
<1135>
orang, hendaklah kamu tunduk
<5293>
kepada suamimu
<435>
sendiri
<2398>
sahaja, supaya
<2443>
jikalau
<1487>
ada
<5100>
yang melawan
<544>
firman
<3056>
itu, boleh dialahkan
<2770>
oleh
<1223>
kelakuan
<391>
isterinya
<1135>
, dengan tiada
<427>
sepatah kata
<3056>
,
AYT ITL
Demikian juga
<3668>
kamu, hai istri-istri
<1135>
, tunduklah
<5293>
kepada suamimu
<435>
. Sebab
<2443>
, apabila
<1487>
di antara mereka ada yang
<5100>
tidak taat
<544>
kepada Firman
<3056>
, mereka dapat dimenangkan
<2770>
oleh
<1223>
tingkah laku
<391>
istrinya
<1135>
tanpa
<427>
kata-kata
<3056>
,

[<2398>]
AVB ITL
Demikian juga
<3668>
kamu, isteri
<1135>
, berserahlah
<5293>
kepada
<2398>
suamimu
<435>
. Dengan demikian, suami yang tidak percaya
<544>
kepada firman
<3056>
Allah dapat ditarik untuk percaya tanpa
<427>
sepatah kata
<3056>
, hanya dengan kelakuan
<391>
isterinya
<1135>

[<2443> <1487> <5100> <1223> <2770>]
GREEK
omoiwv
<3668>
ADV
gunaikev
<1135>
N-NPF
upotassomenai
<5293> (5746)
V-PPP-NPF
toiv
<3588>
T-DPM
idioiv
<2398>
A-DPM
andrasin
<435>
N-DPM
ina
<2443>
CONJ
ei
<1487>
COND
tinev
<5100>
X-NPM
apeiyousin
<544> (5719)
V-PAI-3P
tw
<3588>
T-DSM
logw
<3056>
N-DSM
dia
<1223>
PREP
thv
<3588>
T-GSF
twn
<3588>
T-GPF
gunaikwn
<1135>
N-GPF
anastrofhv
<391>
N-GSF
aneu
<427>
PREP
logou
<3056>
N-GSM
kerdhyhsontai
<2770> (5701)
V-FPI-3P
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Ptr 3:1

Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah d  kepada suamimu, e  supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan 1  f  oleh kelakuan isterinya,

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Ptr 3:1

Demikian juga kamu, hai isteri-isteri 1 , tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat 2  kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan 3  4  oleh kelakuan isterinya 1 ,

Catatan Full Life

1Ptr 3:1 1

Nas : 1Pet 3:1

Petrus memberi tahu bagaimana seorang istri harus bertindak supaya menuntun suaminya yang belum selamat kepada Kristus.

 1. 1) Dia harus tunduk kepada suaminya dan mengakui kepemimpinannya dalam keluarga

  (lihat cat. --> Ef 5:22).

  [atau ref. Ef 5:22]

 2. 2) Dia harus berkelakuan murni dan saleh, disertai sikap lembut dan tenang (ayat 1Pet 3:2-4;

  lihat cat. --> 1Tim 2:13).

  lihat cat. --> 1Tim 2:15).

  [atau ref. 1Tim 2:13,15]

 3. 3) Dia harus berusaha untuk menyenangkan suaminya lebih dengan kelakuan dari dengan kata-kata.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA