Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 21:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 21:4

Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar a  karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yizreel itu, kepadanya: "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau b  makan.

AYT (2018)

Ahab datang ke istananya dengan kesal dan geram atas perkataan yang Nabot, orang Yizreel, jawab kepadanya, katanya, “Aku tidak akan memberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku.” Lalu, dia berbaring di tempat tidurnya dan memalingkan wajahnya, serta tidak mau makan roti.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 21:4

Maka pulanglah Akhab ke dalam istananya dengan murungnya bercampur murka, sebab sembah Nabot, orang Yizrieli itu, kepadanya demikian: Tiada boleh patik mempersembahkan pusaka nenek moyang patik kepada tuanku. Maka bagindapun lalu membaringkan dirinya pada peraduannya dan berpalinglah wajahnya, tiada mau santap roti.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 21:4

Dengan hati yang kesal dan marah karena mendengar apa yang dikatakan Nabot kepadanya, Ahab pulang lalu berbaring di tempat tidurnya dengan memalingkan mukanya dan tak mau makan.

MILT (2008)

Maka Ahab masuk ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan Nabot, orang Yizreel itu, yang berkata kepadanya. Sebab ia berkata, "Aku tidak akan memberikan kepadamu milik pusaka leluhurku." Dan dia berbaring di tempat tidur dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan.

Shellabear 2011 (2011)

Maka pulanglah Ahab ke istananya dengan jengkel dan geram karena perkataan yang diucapkan Nabot, orang Yizreel itu, kepadanya, "Hamba tidak boleh memberikan kepada Tuanku milik pusaka nenek moyang hamba itu." Lalu ia berbaring di tempat tidurnya sambil memalingkan mukanya, dan tidak mau makan.

AVB (2015)

Maka pulanglah Ahab ke istananya dengan marah dan geram kerana kata-kata yang diucapkan Nabot, orang Yizreel itu, kepadanya, “Hamba tidak boleh memberi tuanku harta pusaka nenek moyang hamba itu.” Lalu dia berbaring di tempat tidurnya sambil memalingkan mukanya, dan tidak mahu makan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 21:4

Lalu masuklah
<0935>
Ahab
<0256>
ke dalam
<0413>
istananya
<01004>
dengan kesal hati
<05620>
dan gusar
<02198>
karena
<05921>
perkataan
<01697>
yang
<0834>
dikatakan
<01696>
Nabot
<05022>
, orang Yizreel
<03158>
itu, kepadanya
<0413>
: "Tidak
<03808>
akan kuberikan
<05414>
kepadamu milik pusaka
<05159>
nenek moyangku
<01>
." Maka berbaringlah
<07901>
ia di
<05921>
tempat tidurnya
<04296>
dan menelungkupkan
<05437>
mukanya
<06440>
dan tidak mau
<03808>
makan
<0398>
.

[<0559> <03899>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 21:4

Maka pulanglah
<0935>
Akhab
<0256>
ke
<0413>
dalam istananya
<01004>
dengan murungnya
<05620>
bercampur murka
<02198>
, sebab
<05921>
sembah
<01697>
Nabot
<05022>
, orang Yizrieli
<03158>
itu, kepadanya
<0413>
demikian
<0559>
: Tiada
<03808>
boleh patik mempersembahkan
<05414>
pusaka
<05159>
nenek moyang
<01>
patik kepada tuanku. Maka bagindapun lalu membaringkan
<07901>
dirinya pada
<05921>
peraduannya
<04296>
dan berpalinglah
<05437>
wajahnya
<06440>
, tiada
<03808>
mau santap
<0398>
roti
<03899>
.
AYT ITL
Ahab
<0256>
datang
<0935>
ke
<0413>
istananya
<01004>
dengan kesal
<05620>
dan geram
<02198>
atas
<05921>
perkataan
<01697>
yang
<0834>
Nabot
<05022>
, orang Yizreel
<03158>
, jawab kepadanya, katanya
<0559>
, “Aku tidak
<03808>
akan memberikan
<05414>
kepadamu
<00>
milik pusaka
<05159>
nenek moyangku
<01>
.” Lalu, dia berbaring
<07901>
di
<05921>
tempat tidurnya
<04296>
dan memalingkan
<05437>
wajahnya
<06440>
, serta tidak
<03808>
mau makan
<0398>
roti
<03899>
.

[<01696> <0413> <0853> <0853>]
AVB ITL
Maka pulanglah
<0935>
Ahab
<0256>
ke
<0413>
istananya
<01004>
dengan marah
<05620>
dan geram
<02198>
kerana
<05921>
kata-kata
<01697>
yang
<0834>
diucapkan
<01696>
Nabot
<05022>
, orang Yizreel
<03158>
itu, kepadanya, “Hamba tidak
<03808>
boleh memberi
<05414>
tuanku harta pusaka
<05159>
nenek moyang
<01>
hamba itu.” Lalu dia berbaring
<07901>
di
<05921>
tempat tidurnya
<04296>
sambil memalingkan
<05437>
mukanya
<06440>
, dan tidak
<03808>
mahu makan
<0398> <03899>
.

[<0413> <0559> <00> <0853> <0853>]
HEBREW
Mxl
<03899>
lka
<0398>
alw
<03808>
wynp
<06440>
ta
<0853>
boyw
<05437>
wtjm
<04296>
le
<05921>
bksyw
<07901>
ytwba
<01>
tlxn
<05159>
ta
<0853>
Kl
<0>
Nta
<05414>
al
<03808>
rmayw
<0559>
ylaerzyh
<03158>
twbn
<05022>
wyla
<0413>
rbd
<01696>
rsa
<0834>
rbdh
<01697>
le
<05921>
Pezw
<02198>
ro
<05620>
wtyb
<01004>
la
<0413>
baxa
<0256>
abyw (21:4)
<0935>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 21:4

Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati 1  dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yizreel itu, kepadanya: "Tidak akan kuberikan 2  kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah 3  ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA