Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 13:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 13:11

Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceriterakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja.

AYT (2018)

Ada seorang nabi tua tinggal di Betel. Anak-anak laki-lakinya datang kepadanya, lalu menceritakan segala perbuatan yang dilakukan oleh abdi Allah di Betel pada hari itu. Mereka juga menceritakannya kepada ayah mereka firman-firman yang telah dia katakan kepada raja.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 13:11

Bermula, maka di Bait-el itu adalah duduk seorang nabi yang sudah tua, maka datanglah anaknya menceriterakan kepadanya segala sesuatu, yang telah diperbuat oleh aziz Allah pada hari itu di Bait-el dan segala perkataan yang telah dikatakannya kepada baginda itupun disampaikannya kepada bapanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 13:11

Pada waktu itu ada seorang nabi tua yang tinggal di Betel. Anak-anaknya memberitahukan kepadanya tentang nabi dari Yehuda itu. Mereka menceritakan tentang apa yang dilakukannya di Betel pada hari itu, dan apa yang dikatakannya kepada Raja Yerobeam.

MILT (2008)

Dan seorang nabi tua tinggal di Betel, dan anaknya datang lalu menceritakan kepadanya segala perbuatan yang telah abdi Allah Elohim 0430 itu lakukan pada hari itu di Betel, dan perkataan yang telah dia katakan kepada raja, mereka juga mengatakannya kepada ayah mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Pada waktu itu ada seorang nabi tua yang tinggal di Bait-El. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya semua perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Bait-El. Mereka juga menceritakan kepada ayah mereka perkataan yang diucapkannya kepada raja.

AVB (2015)

Pada waktu itu ada seorang nabi tua yang tinggal di Betel. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya semua perbuatan yang dilakukan hamba Allah pada hari itu di Betel. Mereka juga menceritakan kepada ayah mereka perkataan yang diucapkannya kepada raja.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 13:11

Di Betel
<01008>
diam
<03427>
seorang
<0259>
nabi
<05030>
tua
<02205>
. Anak-anaknya
<01121>
datang
<0935>
menceritakan
<05608>
kepadanya segala
<03605>
perbuatan
<04639>
yang
<0834>
dilakukan
<06213>
abdi
<0376>
Allah
<0430>
pada hari
<03117>
itu di Betel
<01008>
. Mereka menceriterakan
<05608>
juga kepada ayah
<01>
mereka perkataan
<01697>
yang
<0834>
dikatakannya
<01696>
kepada
<0413>
raja
<04428>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 13:11

Bermula, maka di Bait-el
<01008>
itu adalah duduk
<03427>
seorang
<0259>
nabi
<05030>
yang sudah tua
<02205>
, maka datanglah
<0935>
anaknya
<01121>
menceriterakan
<05608>
kepadanya segala
<03605>
sesuatu
<04639>
, yang telah
<0834>
diperbuat
<06213>
oleh aziz
<0376>
Allah
<0430>
pada hari
<03117>
itu di Bait-el
<01008>
dan segala perkataan
<01697>
yang telah
<0834>
dikatakannya
<01696>
kepada
<0413>
baginda
<04428>
itupun disampaikannya
<05608>
kepada bapanya
<01>
.
AYT ITL
Ada seorang nabi
<05030>
tua
<02205>
tinggal
<03427>
di
<00>
Betel
<01008>
. Anak-anak
<01121>
laki-lakinya datang
<0935>
kepadanya, lalu menceritakan
<05608>
segala
<03605>
perbuatan
<04639>
yang
<0834>
dilakukan
<06213>
oleh abdi
<0376>
Allah
<0430>
di Betel
<01008>
pada hari
<03117>
itu. Mereka juga menceritakannya
<05608>
kepada
<0853>
ayah
<01>
mereka firman-firman
<01697>
yang
<0834>
telah dia katakan
<01696>
kepada
<0413>
raja
<04428>
.

[<0259> <00> <0853> <00>]
HEBREW
Mhybal
<01>
Mwrpoyw
<05608>
Klmh
<04428>
la
<0413>
rbd
<01696>
rsa
<0834>
Myrbdh
<01697>
ta
<0853>
la
<01008>
tybb
<0>
Mwyh
<03117>
Myhlah
<0430>
sya
<0376>
hve
<06213>
rsa
<0834>
hvemh
<04639>
lk
<03605>
ta
<0853>
wl
<0>
rpoyw
<05608>
wnb
<01121>
awbyw
<0935>
la
<01008>
tybb
<0>
bsy
<03427>
Nqz
<02205>
dxa
<0259>
aybnw (13:11)
<05030>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 13:11

Di Betel diam seorang nabi tua 1 . Anak-anaknya 2  datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceriterakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA