Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 17:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:1

1 Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada nabi Natan: "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian TUHAN itu ada di bawah tenda-tenda. c "

AYT (2018)

Sesudah Daud tinggal di istananya, dia berkata kepada Nabi Natan, “Lihatlah, aku tinggal dalam istana dari kayu aras, sementara Tabut Perjanjian TUHAN tinggal di dalam tenda.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 17:1

Sebermula, maka pada sekali peristiwa tatkala Daud bersemayam di dalam istananya, maka titah Daud kepada nabi Natan: Bahwa aku ini duduk dalam sebuah istana dari pada kayu araz, maka tabut perjanjian Tuhan adalah di bawah kelambu kemah.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 17:1

Setelah Raja Daud menetap di istananya, pada suatu hari ia memanggil Nabi Natan dan berkata, "Lihat, aku ini tinggal di istana yang dibuat dari kayu cemara Libanon, sedangkan Peti Perjanjian TUHAN hanya di dalam kemah!"

MILT (2008)

Dan terjadilah pada waktu Daud telah tinggal di istananya, maka Daud berkata kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini tinggal dalam istana dari kayu aras, sedangkan tabut perjanjian TUHAN YAHWEH 03068 berada di bawah tenda."

Shellabear 2011 (2011)

Suatu kali, setelah Daud tinggal di dalam istananya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, tetapi tabut perjanjian ALLAH tinggal di bawah tenda."

AVB (2015)

Maka setelah selesa Daud menetap dalam istananya, berkatalah dia kepada nabi Natan, “Lihatlah, aku ini tinggal di dalam rumah yang dibina daripada kayu araz, tetapi tabut perjanjian TUHAN berada di bawah khemah.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 17:1

Setelah Daud
<01732>
menetap
<03427>
di rumahnya
<01004>
, berkatalah
<0559>
ia
<01732>
kepada
<0413>
nabi
<05030>
Natan
<05416>
: "Lihatlah
<02009>
, aku
<0595>
ini diam
<03427>
dalam rumah
<01004>
dari kayu aras
<0729>
, padahal tabut
<0727>
perjanjian
<01285>
TUHAN
<03068>
itu ada di bawah
<08478>
tenda-tenda
<03407>
."

[<01961> <0834>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 17:1

Sebermula, maka pada sekali peristiwa
<01961>
tatkala Daud
<01732>
bersemayam
<03427>
di dalam istananya
<01004>
, maka titah
<0559>
Daud
<01732>
kepada
<0413>
nabi
<05030>
Natan
<05416>
: Bahwa
<02009>
aku
<0595>
ini duduk
<03427>
dalam sebuah istana
<01004>
dari pada kayu araz
<0729>
, maka tabut
<0727>
perjanjian
<01285>
Tuhan
<03068>
adalah di bawah
<08478>
kelambu
<03407>
kemah.
AYT ITL
Sesudah
<01961>
Daud
<01732>
tinggal
<03427>
di istananya
<01004>
, dia berkata
<0559>
kepada
<0413>
Nabi
<05030>
Natan
<05416>
, “Lihatlah
<02009>
, aku
<0595>
tinggal
<03427>
dalam istana
<01004>
dari kayu aras
<0729>
, sementara Tabut
<0727>
Perjanjian
<01285>
TUHAN
<03068>
tinggal di dalam
<08478>
tenda
<03407>
.”

[<0834> <01732>]
HEBREW
tweyry
<03407>
txt
<08478>
hwhy
<03068>
tyrb
<01285>
Nwraw
<0727>
Myzrah
<0729>
tybb
<01004>
bswy
<03427>
ykna
<0595>
hnh
<02009>
aybnh
<05030>
Ntn
<05416>
la
<0413>
dywd
<01732>
rmayw
<0559>
wtybb
<01004>
dywd
<01732>
bsy
<03427>
rsak
<0834>
yhyw (17:1)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:1

1 Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada nabi Natan: "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian TUHAN itu ada di bawah tenda-tenda. c "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:1

Setelah Daud 1  menetap 3  di rumahnya, berkatalah ia 1  kepada nabi Natan 2 : "Lihatlah, aku ini diam 3  dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut 4  perjanjian TUHAN itu ada di bawah tenda-tenda 5 ."

Catatan Full Life

1Taw 17:1-27 1

Nas : 1Taw 17:1-27

Pasal 1Taw 17:1-27 hampir sama dengan 2Sam 7:1-29;

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD,

mengenai berbagai aspek perjanjian ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA