Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 16:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 16:8

Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada raja Asyur sebagai persembahan. q 

AYT (2018)

Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam Bait TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimkannya kepada raja Asyur sebagai persembahan.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 16:8

Maka diambil Akhaz akan segala emas perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana baginda, dihantarkannya hadiah kepada raja benua Asyur itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 16:8

Ahas juga mengambil emas dan perak dari Rumah TUHAN, serta harta benda istana, lalu mengirimnya sebagai hadiah kepada raja Asyur itu.

MILT (2008)

Dan Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat di dalam bait TUHAN YAHWEH 03069 dan di dalam perbendaharaan istana raja serta mengirimkannya kepada raja Ashur sebagai suap.

Shellabear 2011 (2011)

Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam Bait ALLAH dan dalam perbendaharaan istana raja, lalu mengirimkannya sebagai persembahan kepada raja Asyur.

AVB (2015)

Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam Bait TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja, lalu mengirimkannya sebagai persembahan kepada raja Asyur.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 16:8

Ahas
<0271>
mengambil
<03947>
perak
<03701>
dan emas
<02091>
yang terdapat
<04672>
dalam rumah
<01004>
TUHAN
<03069>
dan dalam perbendaharaan
<0214>
istana
<01004>
raja
<04428>
, dan mengirimnya
<07971>
kepada raja
<04428>
Asyur
<0804>
sebagai persembahan
<07810>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 16:8

Maka diambil
<03947>
Akhaz
<0271>
akan segala emas
<02091>
perak
<03701>
yang terdapat
<04672>
dalam rumah
<01004>
Tuhan
<03069>
dan dalam perbendaharaan
<0214>
istana
<01004>
baginda
<04428>
, dihantarkannya
<07971>
hadiah
<07810>
kepada raja
<04428>
benua Asyur
<0804>
itu.
AYT ITL
Ahas
<0271>
mengambil
<03947>
perak
<03701>
dan emas
<02091>
yang terdapat
<04672>
dalam Bait
<01004>
TUHAN
<03069>
dan dalam perbendaharaan
<0214>
istana
<01004>
raja
<04428>
, dan mengirimkannya
<07971>
kepada raja
<04428>
Asyur
<0804>
sebagai persembahan
<07810>
.

[<0853> <0853>]
AVB ITL
Ahas
<0271>
mengambil
<03947>
perak
<03701>
dan emas
<02091>
yang terdapat
<04672>
dalam Bait
<01004>
TUHAN
<03069>
dan dalam perbendaharaan
<0214>
istana
<01004>
raja
<04428>
, lalu mengirimkannya
<07971>
sebagai persembahan
<07810>
kepada raja
<04428>
Asyur
<0804>
.

[<0853> <0853>]
HEBREW
dxs
<07810>
rwsa
<0804>
Klml
<04428>
xlsyw
<07971>
Klmh
<04428>
tyb
<01004>
twruabw
<0214>
hwhy
<03069>
tyb
<01004>
aumnh
<04672>
bhzh
<02091>
taw
<0853>
Pokh
<03701>
ta
<0853>
zxa
<0271>
xqyw (16:8)
<03947>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 16:8

Ahas mengambil perak 1  dan emas yang terdapat dalam rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja 2 , dan mengirimnya kepada raja 2  Asyur sebagai persembahan.

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA