Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 13:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 13:6

Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja: "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang dua kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya."

AYT (2018)

Sesudah itu, Amnon berbaring dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menjenguknya, Amnon berkata kepada raja, “Izinkanlah Tamar, adikku, datang dan membuat dua kue di depan mataku supaya aku makan dari tangannya.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 13:6

Hata, maka Amnonpun berbaring pura-pura sakit; setelah sudah datang baginda melawat akan dia, maka sembah Amnon kepada baginda: Berilah kiranya adik patik Tamar itu datang ke mari menyediakan dua buah serabi di hadapan mata patik, supaya patik makan dari pada tangannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 13:6

Kemudian Amnon berbaring di tempat tidur, seolah-olah sakit. Ketika Raja Daud datang menengoknya, Amnon berkata kepadanya, "Ayah, izinkanlah Tamar datang untuk memasak kue di hadapanku di sini; nanti aku akan mau makan."

TSI (2014)

Maka berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menjenguknya, Amnon berkata kepada raja, “Tolong izinkanlah adikku Tamar datang ke sini untuk membuatkan roti di hadapanku, dan supaya aku makan dari tangannya.”

MILT (2008)

Dan Amnon berbaring dan berpura-pura sakit. Lalu, raja datang untuk menjenguknya. Dan Amnon berkata kepada raja, "Tolong biarkan Tamar, saudaraku masuk, dan dia harus membuatkan dua buah kue di depan mataku, dan aku dapat makan dari tangannya."

Shellabear 2011 (2011)

Maka berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menjenguknya, Amnon berkata kepada raja, "Izinkanlah Tamar, adikku, datang membuatkan barang dua buah penganan di depan mataku, supaya aku makan dari tangannya."

AVB (2015)

Maka berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menjenguknya, Amnon berkata kepada raja, “Izinkanlah Tamar, adikku, datang membuatkan aku penganan juadah di hadapan mataku, supaya aku makan daripada tangannya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 13:6

Sesudah itu berbaringlah
<07901>
Amnon
<0550>
dan berbuat pura-pura sakit
<02470>
. Ketika raja
<04428>
datang
<0935>
menengok
<07200>
dia, berkatalah
<0559>
Amnon
<0550>
kepada
<0413>
raja
<04428>
: "Izinkanlah
<04994>
adikku
<0269>
Tamar
<08559>
datang
<0935>
membuat
<03823>
barang dua
<08147>
kue
<03834>
di depan mataku
<05869>
, supaya aku memakannya
<01262>
dari tangannya
<03027>
."
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 13:6

Hata, maka Amnonpun
<0550>
berbaring
<07901>
pura-pura sakit
<02470>
; setelah sudah datang
<0935>
baginda
<04428>
melawat
<07200>
akan dia, maka sembah
<0559>
Amnon
<0550>
kepada
<0413>
baginda
<04428>
: Berilah kiranya
<04994>
adik
<0269>
patik Tamar
<08559>
itu datang
<0935>
ke mari menyediakan
<03823>
dua
<08147>
buah serabi
<03834>
di hadapan mata
<05869>
patik, supaya patik makan
<01262>
dari pada tangannya
<03027>
.
AYT ITL
Sesudah itu, Amnon
<0550>
berbaring
<07901>
dan berpura-pura sakit
<02470>
. Ketika
<0935>
raja
<04428>
datang
<07200>
menjenguknya, Amnon
<0550>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
raja
<04428>
, “Izinkanlah
<04994>
Tamar
<08559>
, adikku
<0269>
, datang dan membuat
<03823>
dua
<08147>
kue
<03834>
di depan mataku
<05869>
supaya aku makan
<01262>
dari tangannya
<03027>
.”

[<0935>]
AVB ITL
Maka berbaringlah
<07901>
Amnon
<0550>
dan berpura-pura sakit
<02470>
. Ketika raja
<04428>
datang
<0935>
menjenguknya
<07200>
, Amnon
<0550>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
raja
<04428>
, “Izinkanlah
<04994>
Tamar
<08559>
, adikku
<0269>
, datang
<0935>
membuatkan
<03823> <0>
aku penganan juadah
<0> <03823>
di hadapan mataku
<05869>
, supaya aku makan
<01262>
daripada tangannya
<03027>
.”

[<08147> <03834>]
HEBREW
hdym
<03027>
hrbaw
<01262>
twbbl
<03834>
yts
<08147>
ynyel
<05869>
bbltw
<03823>
ytxa
<0269>
rmt
<08559>
an
<04994>
awbt
<0935>
Klmh
<04428>
la
<0413>
Nwnma
<0550>
rmayw
<0559>
wtarl
<07200>
Klmh
<04428>
abyw
<0935>
lxtyw
<02470>
Nwnma
<0550>
bksyw (13:6)
<07901>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 13:6

Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja: "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat 1  barang dua 1  kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya."

[+] Bhs. InggrisTIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA