Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 7:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 7:4

Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan j  ke atas bumi k  empat puluh hari l  empat puluh malam m  lamanya, dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang Kujadikan n  itu."

AYT (2018)

Sebab, dalam tujuh hari, Aku akan menurunkan hujan ke bumi selama empat puluh hari dan empat puluh malam, dan segala yang hidup, yang telah Aku buat itu, akan Aku musnahkan dari muka bumi.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 7:4

Karena tujuh hari lagi maka Aku akan menurunkan hujan kepada bumi ini empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan segala keadaan yang hidup, yang telah Kujadikan itu, hendak Kubinasakan dari atas muka bumi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 7:4

Tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan yang tidak akan reda selama empat puluh hari empat puluh malam, supaya makhluk hidup yang telah Kuciptakan itu binasa."

TSI (2014)

Tujuh hari lagi, Aku akan menurunkan hujan lebat di bumi selama empat puluh hari empat puluh malam. Aku akan memusnahkan segala makhluk hidup yang sudah Aku ciptakan di muka bumi.”

MILT (2008)

Sebab, tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam dan Aku akan melenyapkan dari atas permukaan bumi segala yang ada, yang telah Aku jadikan."

Shellabear 2011 (2011)

Karena tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi ini empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan segala makhluk yang telah Kujadikan itu akan Kuhapuskan dari muka bumi."

AVB (2015)

Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi ini empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan kesemua makhluk yang telah Kujadikan itu akan Kuhapuskan dari muka bumi.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 7:4

Sebab
<03588>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi
<05750>
Aku
<0595>
akan menurunkan hujan
<04305>
ke atas
<05921>
bumi
<0776>
empat puluh
<0705>
hari
<03117>
empat puluh
<0705>
malam
<03915>
lamanya, dan Aku akan menghapuskan
<04229>
dari muka
<06440>
bumi
<0127>
segala
<03605>
yang ada
<03351>
, yang
<0834>
Kujadikan
<06213>
itu."

[<05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 7:4

Karena
<03588>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi
<05750>
maka Aku
<0595>
akan menurunkan
<04305>
hujan kepada bumi
<0776>
ini empat
<0705>
puluh hari
<03117>
empat
<0705>
puluh malam
<03915>
lamanya
<04229>
, dan segala
<03605>
keadaan
<03351>
yang hidup, yang telah
<0834>
Kujadikan
<06213>
itu, hendak Kubinasakan dari atas
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, dalam
<05750>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
, Aku
<0595>
akan menurunkan hujan
<04305>
ke
<05921>
bumi
<0776>
selama empat puluh
<0705>
hari
<03117>
dan empat puluh
<0705>
malam
<03915>
, dan segala
<03605>
yang hidup
<03351>
, yang
<0834>
telah Aku buat
<06213>
itu, akan Aku musnahkan
<04229>
dari
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
.”

[<0853>]
AVB ITL
Sebab
<03588>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi
<05750>
Aku
<0595>
akan menurunkan hujan
<04305>
ke atas
<05921>
bumi
<0776>
ini empat puluh
<0705>
hari
<03117>
empat puluh
<0705>
malam
<03915>
lamanya, dan kesemua
<03605>
makhluk
<03351>
yang
<0834>
telah Kujadikan
<06213>
itu akan Kuhapuskan
<04229>
dari
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
.”

[<0853>]
HEBREW
hmdah
<0127>
ynp
<06440>
lem
<05921>
ytyve
<06213>
rsa
<0834>
Mwqyh
<03351>
lk
<03605>
ta
<0853>
ytyxmw
<04229>
hlyl
<03915>
Myebraw
<0705>
Mwy
<03117>
Myebra
<0705>
Urah
<0776>
le
<05921>
ryjmm
<04305>
ykna
<0595>
hebs
<07651>
dwe
<05750>
Mymyl
<03117>
yk (7:4)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 7:4

Sebab tujuh hari 2  lagi 1  Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh 2  malam lamanya, dan Aku akan menghapuskan 4  dari muka bumi segala 3  yang ada, yang Kujadikan itu."

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA