Resource > Himne - Kidung Jemaat (KJ) >  KJ. 1 - Haleluya, Pujilah > 
KJ. 284 - Pengikut Kristus, Nyanyilah 
Syair: Nun freut euch, lieben christen gmein, Martin Luther 1523,
terj. H.A. Pandopo 1983
Lagu: Abad ke-15/N├╝rnberg 1523
1. Pengikut Kristus, nyanyilah, berdendang dan menari,
terhibur oleh kurnia bersatu dalam kasih: Terang Ilahi
berseri, yang dari sorga diberi; harganya paling mahal.
2. Si jahat dan kuasa maut membuatku binasa. 'Ku lahir
dalam kemelut, tersiksa oleh dosa. Semakin aku terjerat:
celaka aku yang sesat, dirasuk kejahatan.
Mzm 51:6-7; 2 Tim 2:26
3. Percuma perbuatanku, niatku sudah salah; durhaka keinginanku,
melawan hukum Allah. Berputus asa dan cemas di pintu maut
terhempas, 'ku harus ke neraka!
Rm 7:13-26; Gal 3:1-14; Ef 2:8-9; Tit 3:5
4. Allahku pun terharulah melihatku melarat; Ia mengingat rahmatNya
dan ingin 'ku selamat; berpaling Ia padaku dengan anugerah penuh,
berkurban yang termahal.
Mzm 98:3; 2 Tim 1:9; Rm 8:32; 1 Kor 6:20
5. SabdaNya pada putraNya: "T'lah tiba zaman rahmat; pergilah Kau
ke dunia, s'lamatkan yang melarat. Supaya dosa tak tetap, kuasa maut
pun lenyap, berilah hidup baru!"
Yes 60:1-2; Yoh 3:16; Gal 4:4-5; 2 Tim 1:10
6. Sang Putra patuh segera dan datang kepadaku sebagai Anak Maria
menjadi sesamaku, mengambil rupa terendah dan oleh cara itulah
si Iblis Ia tangkap.
Mzm 40:8-9; Flp 2:5-8; Luk 10:18; Why 12:9
7. SabdaNya: "Dengan kasihKu hatimu kini tabah: diriKu ganti dirimu,
bagimu 'Ku berlaga; engkau dan Aku satulah di dunia dan selamanya;
tiada yang pisahkan."
1 Ptr 2:24; Rm 8:37-39
8. "Telah tercurah darahKu dan rela Aku mati demi keselamatanmu:
percaya dalam hati! Dengan perangai suciKu Kuhapus dosa-dosamu
dan kau beroleh rahmat."
Mrk 14:24; Yoh 15:13; Gal 2:20; Hab 2:4; Rm 1:16-17; Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
9. "Kepada Bapa 'Ku pergi sesudah 'Ku berkurban dan kepadamu Kuberi
Roh Kudus penghiburan yang mengajarkan padamu segala makna sabdaKu
Di dalam kebenaran."
Yoh 14:28; Yoh 14:25-26; Yoh 16:13-14
10. "KaryaKu dan ajaranKu mestilah kauterapkan, sehingga dunia penuh
semarak Kerajaan; hartamu pertahankanlah terhadap dalih dunia.
Hayatilah sabdaKu."
Kis 1:1; Mat 28:19-20; Why 3:11
(Lihat lagu ini di situs Kidung.co)


TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA