TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 7:11

Konteks
7:11 Kemudian Firaunpun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir; y  dan merekapun, ahli-ahli z  Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera a  mereka.

Keluaran 7:22

Konteks
7:22 Tetapi para ahli r  Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera s  mereka, sehingga hati t  Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan TUHAN.

2 Tesalonika 2:9-10

Konteks
2:9 Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, v  dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu 1 , w  2:10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa x  karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran 2  yang dapat menyelamatkan y  mereka.

Wahyu 13:13

Konteks
13:13 Dan ia mengadakan tanda-tanda k  yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit l  ke bumi di depan mata semua orang.

Wahyu 19:20

Konteks
19:20 Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, e  yang telah mengadakan tanda-tanda 3  f  di depan matanya, g  dan dengan demikian ia menyesatkan h  mereka yang telah menerima tanda dari binatang i  itu dan yang telah menyembah patungnya. j  Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api k  yang menyala-nyala oleh belerang. l 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:9]  1 Full Life : RUPA-RUPA PERBUATAN AJAIB, TANDA-TANDA DAN MUKJIZAT-MUKJIZAT PALSU.

Nas : 2Tes 2:9

Untuk pembahasan mengenai berbagai kegiatan manusia durhaka itu,

lihat art. ZAMAN ANTIKRISTUS.

[2:10]  2 Full Life : MENGASIHI KEBENARAN.

Nas : 2Tes 2:10

Sejak permulaan penciptaan, persoalan inti dalam hubungan manusia dengan Allah adalah pengabaian Firman dan kebenaran Allah atau kasih kita terhadapnya. Masalah ini juga merupakan pokok persoalan pada akhir zaman ini. Keselamatan akan dialami hanya oleh mereka yang oleh iman kepada Kristus dengan gigih dan sungguh-sungguh "mengasihi kebenaran", yang percaya dengan keyakinan teguh apa yang dikatakan Allah dan menolak semua jenis penyataan atau ajaran baru yang bertentangan dengan kebenaran itu

(lihat cat. --> Mat 24:5,

lihat cat. --> Mat 24:11;

[atau ref. Mat 24:5; Mat 24:11]

lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

[19:20]  3 Full Life : NABI PALSU ... TANDA-TANDA.

Nas : Wahy 19:20

Yohanes menggambarkan lagi nabi palsu itu dengan suatu ciri yang mencolok; ia memperdaya banyak orang dengan mengadakan tanda-tanda ajaib (bd. Wahy 13:13-15; bd. 2Tes 2:9-10). Kesimpulannya jelas sekali: pada hari-hari terakhir, mereka yang berusaha bertahan dalam kesetiaan kepada Kristus dan perintah-perintah-Nya (bd. Wahy 14:12) tidak boleh melandaskan penilaian mereka terhadap kebenaran semata-mata atas keberhasilan atau mukjizat-mukjizat. Dengan sungguh-sungguh Tuhan sendiri memperingatkan, "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga" (Mat 24:24;

lihat art. KESENGSARAAN BESAR)TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA