TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Bilangan 24:1-2

TSK Full Life Study Bible

24:1

dilihat(TB/TL) <07200> [saw.]

sudah-sudah(TB)/bermula kali .... kedua kali(TL) <06471> [at other times.]

mencarikan pertanda ............. pesona seranah(TB)/mengambil pesona seranah(TL) <07125 05173> [to seek for enchantments. Heb. to the meeting of enchantments.]

24:1

memberkati Israel,

Bil 23:20; [Lihat FULL. Bil 23:20]

mencarikan pertanda

Bil 23:23; [Lihat FULL. Bil 23:23]

padang gurun.

Bil 23:2824:2

berkemah(TB)/kedudukannya(TL) <07931> [abiding.]

Roh(TB/TL) <07307> [the spirit.]

24:2

menghinggapi dia.

Bil 11:25,26; [Lihat FULL. Bil 11:25]; [Lihat FULL. Bil 11:26] [Semua]


Catatan Frasa: ROH ALLAH MENGHINGGAPI DIA.

Bilangan 24:10

TSK Full Life Study Bible

24:10

meremas-remas(TB)/dilipatkannya(TL) <05606> [he smote.]

memanggil(TB/TL) <07121> [I called.]

24:10

Lalu bangkitlah

Kel 4:14; [Lihat FULL. Kel 4:14]

meremas-remas jarinya

Ayub 27:23; 34:37; Rat 2:15; Yeh 21:14; 22:13; 25:6 [Semua]

menyerapah musuhku

Bil 22:6; [Lihat FULL. Bil 22:6]

tiga kali

Bil 24:3-9; Bil 23:7-10,18-24 [Semua]

memberkati mereka.

Bil 23:11; [Lihat FULL. Bil 23:11]; Ul 23:5; [Lihat FULL. Ul 23:5] [Semua]
TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA