TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Tesalonika 2:9

Konteks
2:9 Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, v  dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu 1 , w 

2 Tesalonika 2:12

Konteks
2:12 supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan 2 . c 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:9]  1 Full Life : RUPA-RUPA PERBUATAN AJAIB, TANDA-TANDA DAN MUKJIZAT-MUKJIZAT PALSU.

Nas : 2Tes 2:9

Untuk pembahasan mengenai berbagai kegiatan manusia durhaka itu,

lihat art. ZAMAN ANTIKRISTUS.

[2:12]  2 Full Life : YANG SUKA KEJAHATAN.

Nas : 2Tes 2:12

Suka kejahatan sambil menolak untuk mengasihi kebenaran (ayat 2Tes 2:10) akan menjadi faktor penentu dalam penghakiman Allah pada akhir zaman.

 1. 1) Mereka yang ditetapkan untuk mengalami murka Allah adalah orang yang tidak mengasihi kebenaran dan karena itu terlibat dalam, dan menghibur diri dengan kejahatan dan percabulan

  (lihat cat. --> 2Tim 3:1).

  [atau ref. 2Tim 3:1]

  Mereka akan diserahkan kepada keadilan ilahi, penipuan setan dan kuasa kegelapan

  (lihat cat. --> Luk 23:35;

  lihat cat. --> Rom 1:32;

  lihat cat. --> 1Tim 4:1).

  [atau ref. Luk 23:35; Rom 1:32; 1Tim 4:1]

 2. 2) Mereka yang mengalami hukuman selama "hari Tuhan"

  (lihat cat. --> 2Tes 2:2)

  [atau ref. 2Tes 2:2]

  bukan saja orang yang tidak percaya, tetapi juga mereka yang murtad dari iman sejati. Mereka memilih untuk menikmati dosa daripada Allah dan menolak untuk menentang percabulan pada akhir zaman

  (lihat cat. --> 2Tes 2:3;

  lihat cat. --> 2Tes 2:7;

  lihat cat. --> 2Tim 4:3-4;

  lihat cat. --> 2Tim 4:4).

  [atau ref. 2Tes 2:3,7; 2Tim 4:3-4]TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA