TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tawarikh 21:1-13

21:1 <03478> larvy <0853> ta <04487> twnml <01732> dywd <0853> ta <05496> toyw <03478> larvy <05921> le <07854> Njv <05975> dmeyw(21:1)

21:1 kai <2532> esth <2476> diabolov <1228> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> epeseisen ton <3588> dauid tou <3588> ariymhsai <705> ton <3588> israhl <2474>

21:2 <04557> Mrpom <0853> ta <03045> hedaw <0413> yla <0935> waybhw <01835> Nd <05704> dew <0884> ebs <0> rabm <03478> larvy <0853> ta <05608> wrpo <01980> wkl <05971> Meh <08269> yrv <0413> law <03097> bawy <0413> la <01732> dywd <0559> rmayw(21:2)

21:2 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> dauid prov <4314> iwab kai <2532> prov <4314> touv <3588> arcontav <758> thv <3588> dunamewv <1411> poreuyhte <4198> ariymhsate <705> ton <3588> israhl <2474> apo <575> bhrsabee kai <2532> ewv <2193> dan kai <2532> enegkate <5342> prov <4314> me <1473> kai <2532> gnwsomai <1097> ton <3588> ariymon <706> autwn <846>

21:3 <03478> larvyl <0819> hmsal <01961> hyhy <04100> hml <0113> ynda <02063> taz <01245> sqby <04100> hml <05650> Mydbel <0113> yndal <03605> Mlk <04428> Klmh <0113> ynda <03808> alh <06471> Mymep <03967> ham <01992> Mhk <05971> wme <05921> le <03068> hwhy <03254> Powy <03097> bawy <0559> rmayw(21:3)

21:3 kai <2532> eipen iwab prosyeih <4369> kuriov <2962> epi <1909> ton <3588> laon <2992> autou <846> wv <3739> autoi <846> ekatontaplasiwv kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> blepontev <991> pantev <3956> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> paidev <3816> ina <2443> ti <5100> zhtei <2212> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> touto <3778> ina <2443> mh <3165> genhtai <1096> eiv <1519> amartian <266> tw <3588> israhl <2474>

21:4 <03389> Mlswry <0935> abyw <03478> larvy <03605> lkb <01980> Klhtyw <03097> bawy <03318> auyw <03097> bawy <05921> le <02388> qzx <04428> Klmh <01697> rbdw(21:4)

21:4 to <3588> de <1161> rhma <4487> tou <3588> basilewv <935> ekrataiwyh <2901> epi <1909> tw <3588> iwab kai <2532> exhlyen <1831> iwab kai <2532> dihlyen <1330> en <1722> panti <3956> oriw <3725> israhl <2474> kai <2532> hlyen <2064> eiv <1519> ierousalhm <2419>

21:5 <02719> brx <08025> Pls <0376> sya <0505> Pla <07657> Myebsw <03967> twam <0702> ebra <03063> hdwhyw <02719> brx <08025> Pls <0376> sya <0505> Pla <03967> hamw <0505> Mypla <0505> Pla <03478> larvy <03605> lk <01961> yhyw <01732> dywd <0413> la <05971> Meh <04662> dqpm <04557> rpom <0853> ta <03097> bawy <05414> Ntyw(21:5)

21:5 kai <2532> edwken <1325> iwab ton <3588> ariymon <706> thv <3588> episkeqewv tou <3588> laou <2992> tw <3588> dauid kai <2532> hn <1510> pav <3956> israhl <2474> ciliai <5507> ciliadev <5505> kai <2532> ekaton <1540> ciliadev <5505> andrwn <435> espasmenwn <4685> macairan <3162> kai <2532> ioudav <2455> tetrakosiai <5071> kai <2532> ogdohkonta <3589> ciliadev <5505> andrwn <435> espasmenwn <4685> macairan <3162>

21:6 <03097> bawy <0854> ta <04428> Klmh <01697> rbd <08581> betn <03588> yk <08432> Mkwtb <06485> dqp <03808> al <01144> Nmynbw <03878> ywlw(21:6)

21:6 kai <2532> ton <3588> leui <3017> kai <2532> ton <3588> beniamin <958> ouk <3364> hriymhsen <705> en <1722> mesw <3319> autwn <846> oti <3754> katiscusen <2729> logov <3056> tou <3588> basilewv <935> ton <3588> iwab

21:7 P <03478> larvy <0853> ta <05221> Kyw <02088> hzh <01697> rbdh <05921> le <0430> Myhlah <05869> ynyeb <07489> eryw(21:7)

21:7 kai <2532> ponhron <4190> efanh <5316> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316> peri <4012> tou <3588> pragmatov <4229> toutou <3778> kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> israhl <2474>

21:8 P <03966> dam <05528> ytlkon <03588> yk <05650> Kdbe <05771> Nwwe <0853> ta <04994> an <05674> rbeh <06258> htew <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> ytyve <0834> rsa <03966> dam <02398> ytajx <0430> Myhlah <0413> la <01732> dywd <0559> rmayw(21:8)

21:8 kai <2532> eipen dauid prov <4314> ton <3588> yeon <2316> hmarthka <264> sfodra <4970> oti <3754> epoihsa <4160> to <3588> pragma <4229> touto <3778> kai <2532> nun <3568> periele <4014> dh <1161> thn <3588> kakian <2549> paidov <3816> sou <4771> oti <3754> emataiwyhn <3154> sfodra <4970>

21:9 <0559> rmal <01732> dywd <02374> hzx <01410> dg <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(21:9)

21:9 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> gad <1045> orwnta <3708> dauid legwn <3004>

21:10 <0> Kl <06213> hveaw <02007> hnhm <0259> txa <0> Kl <0977> rxb <05921> Kyle <05186> hjn <0589> yna <07969> swls <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <01732> dywd <0413> la <01696> trbdw <01980> Kl(21:10)

21:10 poreuou <4198> kai <2532> lalhson <2980> prov <4314> dauid legwn <3004> outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> tria <5140> airw <142> egw <1473> epi <1909> se <4771> eklexai seautw <4572> en <1519> ex <1537> autwn <846> kai <2532> poihsw <4160> soi <4771>

21:11 <0> Kl <06901> lbq <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0> wl <0559> rmayw <01732> dywd <0413> la <01410> dg <0935> abyw(21:11)

21:11 kai <2532> hlyen <2064> gad <1045> prov <4314> dauid kai <2532> eipen autw <846> outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> eklexai seautw <4572>

21:12 P <01697> rbd <07971> yxls <0854> ta <07725> bysa <04100> hm <07200> har <06258> htew <03478> larvy <01366> lwbg <03605> lkb <07843> tyxsm <03068> hwhy <04397> Kalmw <0776> Urab <01698> rbdw <03068> hwhy <02719> brx <03117> Mymy <07969> tsls <0518> Maw <05381> tgvml <0341> Kbywa <02719> brxw <06862> Kyru <06440> ynpm <05595> hpon <02320> Mysdx <07969> hsls <0518> Maw <07458> ber <08141> Myns <07969> swls <0518> Ma(21:12)

21:12 h <2228> tria <5140> eth <2094> limou <3042> h <2228> treiv <5140> mhnav <3303> feugein <5343> se <4771> ek <1537> proswpou <4383> ecyrwn <2190> sou <4771> kai <2532> macairan <3162> ecyrwn <2190> sou <4771> tou <3588> exoleyreusai h <2228> treiv <5140> hmerav <2250> romfaian kuriou <2962> kai <2532> yanaton <2288> en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> aggelov <32> kuriou <2962> exoleyreuwn en <1722> pash <3956> klhronomia <2817> israhl <2474> kai <2532> nun <3568> ide <3708> ti <5100> apokriyw tw <3588> aposteilanti <649> me <1473> logon <3056>

21:13 <05307> lpa <0408> la <0120> Mda <03027> dybw <03966> dam <07356> wymxr <07227> Mybr <03588> yk <03068> hwhy <03027> dyb <04994> an <05307> hlpa <03966> dam <0> yl <06862> ru <01410> dg <0413> la <01732> dywd <0559> rmayw(21:13)

21:13 kai <2532> eipen dauid prov <4314> gad <1045> stena <4728> moi <1473> kai <2532> ta <3588> tria <5140> sfodra <4970> empesoumai <1706> dh <1161> eiv <1519> ceirav <5495> kuriou <2962> oti <3754> polloi <4183> oi <3588> oiktirmoi <3628> autou <846> sfodra <4970> kai <2532> eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpwn <444> ou <3364> mh <3165> empesw <1706>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA