Pencarian Anda untuk "Bagilah" tidak ditemukan dalam TB. Apakah yang Anda maksud: Kafilah · kafilah · kafilah-kafilah · Kami · Kamilah · Kamipun · kami · kamikah · kamilah · kamipun · Mari · Marilah · Semari · kemari · mari · marilah · Lagi · Lagipun · Selagi · lagi · lagikah · selagi · Berjaga-jagalah · Jagalah · Kaujagai · Penjaga · Penjagaan · Penjagamu · Terjagalah · berjaga · berjaga-jaga · berjaga-jagalah · berjagalah · dijaga · dijaga-Nya · dijagakannya · dijaganya · jaga · jagalah · jaganya · kujaga · menjaga · menjaganya · penjaga · penjaga-penjaga · penjagaan · penjagaanku · penjagamu · penjaganya · terjaga · terjagalah · Bagi · Bagi-Mulah · Bagi-Nya · Bagi-Nyalah · Bagian · Bagian-bagian · Bagianku · Bagiku · Bagilah · Bagimu · Baginya · Kubagikan · Sebagian · bagi · bagi-Ku · bagi-Mu · bagi-Nya · bagi-bagi · bagi-bagikanlah · bagi-bagilah · bagian · bagian-bagian · bagian-bagiannya · bagianku · bagianmu · bagiannya · bagikanlah · bagiku · bagimu · bagimulah · baginya · berbagi · berbagilah · dibagi · dibagi-bagi · dibagi-bagikan · dibagi-bagikan-Nya · dibagi-bagikannya · dibagikan · dibagikannya · dibaginya · dibaginyalah · membagi · membagi-bagi · membagi-bagikan · membagi-bagikannya · membagi-baginya · membagikan · membaginya · pembagian · pembagiannya · sebagian · sebagiannya · terbagi · terbagi-bagi · terbagi-bagilah · terbagilah · Berlari-larilah · Berlarikah · Berlarilah · Larilah · Pelarian-pelarian · berlari · berlari-lari · berlari-larilah · berlarian · berlarilah · dilarikan · dilarikannya · lari · lari-lari · larilah · larinya · melarikan · pelari · pelarian · pelarianku · pelarikan · Kematian · Kumatikan · Matilah · dimatikan · dimatikan-Nya · dimatikannya · kematian · kematian-Nya · kematianku · kematiannya · mati · mati-Nya · matikah · matikanlah · matiku · matilah · matinya · mematikan · semati · dirugikan · kerugian · merugikan · rugi · rugikan · Carilah · Kucari · Mencari · cari · carikanlah · carilah · dicari · dicari-cari · dicarilah · dicarinya · dicarinyalah · kaucari · kaucarilah · kucari · mencari · mencari-Nya · mencari-cari · mencarikan · mencarinya · Dijadikannya · Jadi · Jadikanlah · Jadilah · Kaujadikan · Kujadikan · Menjadi · Terjadilah · dijadikan · dijadikan-Nya · dijadikannya · jadi · jadikan · jadikanlah · jadilah · jadinya · kejadian · kejadianku · kujadikan · menjadi · menjadikan · menjadikannya · terjadi · terjadilah · terjadinya · sebilah · Rabi · Rabimu · mendaki · pendakian · meragai · digilap · Adi · Hari · Hari-hari · Hari-hariku · Sehari · Sehari-harian · berhari · berhari-hari · hari · hari-Ku · hari-Nya · hari-hari · hari-hari-Mu · hari-hariku · hari-harimu · hari-harinya · harian · harikah · harilah · harinya · haripun · sehari · sehari-hari · sehari-harian · seharipun · Baru · Baru-baru · Barulah · baru · baru-baru · barulah · barumu · barunya · Nabi · Nabi-nabi · Nabi-nabimu · Nabi-nabipun · nabi · nabi-Mu · nabi-nabi · nabi-nabi-Ku · nabi-nabi-Mu · nabi-nabi-Nya · nabi-nabimu · nabi-nabinya · nabiah · nabimu · nabinya · Hati · Hati-Ku · Hati-Kukah · Hati-hatilah · Hatiku · Hatinya · Kauperhatikan · Perhatikan · Perhatikanlah · Sehati · berhati · berhati-hati · berhati-hatilah · bersukahati · diperhatikan · diperhatikan-Nya · diperhatikannya · diperhatikannyalah · hati · hati-Ku · hati-Mu · hati-Nya · hati-hati · hati-hatilah · hatikah · hatiku · hatilah · hatimu · hatimulah · hatinya · kauperhatikan · kuperhatikan · memperhatikan · memperhatikannya · perhatian · perhatianku · perhatianmu · perhatiannya · perhatikan · perhatikanlah · sehati · dilayukan · layu · layulah · melayu · melayukan · Pagi · Pagi-pagi · Paginya · pagi · pagi-pagi · paginya · Daud · Daudlah · hamil · menghamilkan · Taatilah · ketaatan · ketaatanmu · ketidaktaatan · mentaati · mentaatinya · taat · taati · taatilah · Kusaya · Bayi-bayi · Bayi-bayinyapun · bayi · bayi-bayi · bayi-bayinya · bayinya · Tadi · Tadinya · tadi · tadilah · tadinya · Berkali-kali · Sekali · Sekali-kali · Sekalian · Sekaliannya · Sekalipun · berkali-kali · kali · kalinya · sekali · sekali-kali · sekalian · sekaliannya · sekalipun · Pergi · Pergilah · kepergian-Nya · kepergianku · pergi · pergikah · pergilah · pergimu · perginya · Sudikah · sudi · sudikah · sudilah · meraih · degil · degilkah · kedegilan · kedegilanmu · mendegilkan · Kamu · Kamukah · Kamulah · Kamupun · kamu · kamulah · kamupun · Lewi · Maju · Majulah · kemajuan · kemajuanmu · maju · majukah · majulah · memajukan · Pasti · Pastilah · kepastian · memastikan · pasti · pastilah · Naikkanlah · Naiklah · dinaikkan · dinaikkannya · kaunaiki · kenaikan · menaiki · menaikkan · naik · naiki · naikkan · naikkanlah · naiklah · saja · sajakah · sajalah · sajapun · Juga · juga · jugakah · jugalah · jugapun · sayu · Api · Apinya · Perapian · api · api-Nya · api-apian · api-apian-Ku · api-apiannya · apimu · apinya · apipun · berapi · berapi-api · berapi-apilah · perapian · Adil · Keadilan · Keadilan-Mu · Mahaadil · Pengadilan · adil · adililah · adilkah · adilnya · diadili · keadilan · keadilan-Ku · keadilan-Mu · keadilan-Nya · keadilan-Nyalah · keadilannya · ketidakadilan · ketidakadilanku · mengadili · pengadilan · pengadilan-Ku · pengadilan-Nya · peradilan · Kekayaan · Kekayaanmu · diperkaya · kaya · kayanya · kekayaan · kekayaan-Nya · kekayaanku · kekayaanmu · kekayaannya · memperkaya · memperkayakan · terkaya · Dijauhkan · Jauh · Jauhilah · Jauhkanlah · Jauhlah · Kaujauhkan · Kujauhkan · Menjauhi · Menjauhlah · berjauhan · dijauhkan · dijauhkan-Nya · dijauhkannya · jauh · jauh-jauh · jauhi · jauhilah · jauhkan · jauhkanlah · jauhlah · jauhnya · kaujauhkan · kejauhan · kujauhkan · menjauh · menjauhi · menjauhinya · menjauhkan · menjauhlah · sejauh · sana · sanalah · sanapun · Baik · Baiklah · Perbaikilah · Sebaiknya · baik · baik-baik · baiklah · baiknya · baikpun · diperbaiki · diperbaikinya · kebaikan · kebaikan-Mu · kebaikan-Nya · kebaikanku · kebaikanmu · kebaikannya · memperbaiki · memperbaikinya · perbaikan · perbaiki · perbaikilah · sebaik-baiknya · sebaiknya · terbaik · menggilas · Maria · berpacu · memacu · memacunya · cair · cairan · cairlah · mencair · mencairkan · fasik · kefasikan · kefasikanmu · kefasikannya · Masa · Masai · masa · masa-masa · masalah-masalah · masanya · semasa · Tariklah · ditarik · ditariklah · ditariknya · ditariknyalah · menarik · menariknya · tertarik · berkeyakinan · diyakinkan · kauyakinkan · keyakinan · meyakinkan · yakin · yakini · yakinkanlah · Sini · sini · sinilah · sinipun · Belilah · beli · belian · beliannya · belilah · dibeli · dibelinya · dibelinyalah · kaubeli · kubeli · membeli · membelinya · pembeli · pembeli-pembeli · pembelian · pembeliannya · pembelinya · cucilah · dicuci · dicucinya · kaucuci · mencuci · Mandilah · bermandi · bermandikan · dimandikan · mandi · mandilah · memandikannya · permandian · Kutahirkan · Tahirkanlah · ditahirkan · ketahiran · mentahirkan · mentahirkannya · pentahiran · pentahiranmu · pentahirannya · tahir · tahirkan · tahirkanlah · tahirlah · Gagalkanlah · digagalkan · gagal · kegagalan · menggagalkan · menggagalkannya · Latihan · Latihlah · dilatih · melatih · terlatih · Makin · makin · semakin · Maut · maut · mautlah · Awas · Awas-awaslah · Awasilah · Berawas-awaslah · Kauawasi · Pengawas · Pengawasan · awas · awasilah · awaslah · berawas-awas · berawas-awaslah · diawasi-Nya · mengawasi · mengawasinya · pengawas · pengawas-pengawas · pengawasan · pengawasanmu · Diurapi-Nya · Kauurapi · Kuurapi · Urapilah · berurap · beruraplah · diurapi · diurapi-Nya · diurapi-Nyapun · diurapinya · diurapinyalah · kauurapi · kauurapilah · mengurapi · mengurapinya · pengurapan · pengurapan-Nya · urapan · urapi · urapilah · dibasmi · membasmi · beredar · edarilah · peredarannya · Bawa · Bawalah · Dibawa · Dibawa-Nya · Dibawa-Nyalah · Dibawanyalah · Kaubawa · Kaubawalah · Kubawa · bawa · bawa-bawa · bawalah · dibawa · dibawa-Nya · dibawalah · dibawanya · dibawanyalah · kaubawa · kaubawalah · kubawa · membawa · membawa-Nya · membawanya · pembawa · pembawa-pembawa · terbawa · terbawa-bawa · abadi · Amat-amatilah · Amatilah · Amatlah · Kuamati · amat · amat-amatilah · mengamat-amati · mengamat-amatinya · arif · kearifan · badai · badai-Mu · haid · Jahil · jahil · kejahilan · Kafir · kafir · lazim · lazimnya · mahir · kepahitan · memahitkan · pahit · pahitnya · Tuaian · dituai · dituailah · dituainya · kautuai · menuai · menuailah · menuainya · penuai · penuaian · penuaianmu · tuai · tuaian · tuaianmu · tuaiannya · tuailah · Balikkanlah · Baliklah · Berbaliklah · Kaubalikkan · Sebaliknya · balik · balikkan · balikkanlah · baliklah · berbalik · berbaliklah · dibalik · dibalikkan · dibalikkan-Nya · kebalikan · kebalikannya · membalikkan · membalikkannya · sebaliknya · terbalik · Merasa · Perasaan · Rasa · dirasakan · dirasanya · kurasa · merasa · merasai · merasakan · merasakannya · perasaan · perasaanku · perasaanmu · rasa · rasanya · seperasaan · serasa · terasa · Pakaian · Pakaianmu · Pakaiannya · Pakailah · berpakaian · berpakaikan · dipakai · dipakaikan · dipakaikannyalah · dipakailah · dipakainya · kaupakai · kupakai · memakai · memakaikan · memakainya · pakai · pakaian · pakaian-Ku · pakaian-Mu · pakaian-Nya · pakaian-pakaian · pakaian-pakaianmu · pakaianku · pakaianmu · pakaiannya · pakaikanlah · pakailah · pemakaian · terpakai · Habis · Kuhabisi · Kuhabiskan · Sehabis · dihabisinya · dihabiskan · dihabiskan-Nya · dihabiskannya · habis · habis-habis · habis-habisan · habis-habisnya · habisilah · habiskah · habiskan · habislah · kehabisan · kuhabiskan · menghabisi · menghabisinya · menghabiskan · menghabiskannya · penghabisan · sehabis · sehabis-habisnya · Seolah-olah · diolah · diolahnya · kauolah · mengolah · mengolahnya · olah · olahlah · seolah-olah · Abia · Beri · Berikanlah · Berilah · Diberi-Nya · Diberikan-Nya · Diberikannya · Kauberi · Kauberikan · Kuberi · Kuberikan · Pemberian · beri · berikan · berikanlah · berilah · diberi · diberi-Nya · diberikan · diberikan-Nya · diberikanlah · diberikannya · diberikannyalah · diberinya · diberinyalah · kauberi · kauberikan · kuberi · kuberikan · memberi · memberikan · memberikannya · memberinya · pemberi · pemberian · pemberian-Ku · pemberian-pemberian · pemberianmu · garis · menggaris · menggarisinya · Berharga · Hargailah · berharga · berharganya · dihargai · dihargainya · harga · harganya · penghargaan · seharga · Mau · Maukah · Maupun · kemauan · kemauanku · kemauannya · mau · maukah · maupun · semau-maunya · peri · Sara · Sarai · Saralah · kesepian · sepi · sepilah · HADIR · hadir · kehadirannya · menghadiri · manis · manisan · manisanku · manisku · manisnya · Palu · dipalu · memalu · memalukan · palu · Memuji · Puji-pujian · Pujian · Pujilah · Terpuji · Terpujilah · dipuji · dipuji-puji · kepujian · kepujianku · kupuji · kupuji-puji · memuji · memuji-muji · memuji-mujinya · memujikan · memujinya · pemuji · puji · puji-pujian · puji-pujianmu · pujian · pujianku · pujianmu · pujilah · terpuji · terpujilah · Raba · diraba · meraba · meraba-raba · merabanya · raba · rabalah · Rama · Ramai · beramai-ramai · keramaian · keramaiannya · ramai · ramai-ramai · Hiasan · Hiasilah · Perhiasanmu · berhias · berhiaskan · dihiasi · dihiasinyalah · hiasan · menghias · menghiasi · perhiasan · perhiasan-Ku · perhiasan-perhiasan · perhiasan-perhiasanmu · perhiasanmu · perhiasannya · Kelahiran · Kelahiranmu · Lahirlah · dilahirkan · dilahirkannya · dilahirkannyalah · kaulahirkan · kelahiran · kelahiranku · kelahiranmu · kelahirannya · kulahirkan · lahir · lahiriah · lahirkan · lahirlah · lahirmu · lahirnya · melahirkan · melahirkan-Nya · melahirkannya · baca · bacakan · bacalah · dibaca · dibacakan · dibacakanlah · dibacakannya · dibacakannyalah · dibacanya · kaubaca · kaubacakan · kaubacakannya · membaca · membacakan · membacakannya · membacanya · pembaca · pembacaan · dikawini · dikawinkan · dikawinkannya · kawin · kawin-mengawin · kawinilah · kawinkan · kawinlah · mengawini · mengawininya · mengawinkan · perkawinan · perkawinanmu · perkawinannya · dimuati · dimuati-Nya · dimuatkan · dimuatnyalah · memuat · memuati · memuatnya · muatan · muatilah · muatkanlah · berkewajiban · diwajibkan · kewajiban · kewajibanku · kewajibanmu · kewajibannya · mewajibkan · wajib · wajiblah · Bagus · bagus · bagusmu · Hara · Hauslah · haus · kehausan · menghauskannya · Ilahi · ilahi · ilahi-Nya · ilahinya · keilahian-Nya · karib · karibku · karibmu · bermadu · madu · maduku · madunya · dimaki · maki · dipermalukan · kemalu-maluan · kemaluan · kemaluanmu · kemaluannya · malu · malu-malu · maluku · malulah · malunya · mempermalukan · permalukan · Masih · Masihkah · masih · masihkah · pasir · pasirpun · berpaut · dipautkan · paut-Ku · pautmu · pautnya · terpaut · Zabdi · bahagian · bahagianmu · bahagiannya · capai · dicapai · dicapainya · kucapai · mencapai · mencapainya · tercapai · Berulang · Kuulangi · berulang · berulang-ulang · diulangi · kuulangi · mengulangi · mengulanginya · ulang · Nanti · Nantikanlah · dinanti-Nya · dinanti-nantikan · dinantikan · dinantinya · kunanti-nantikan · kunantikan · menanti · menanti-nanti · menanti-nantikan · menantikan · menantikannya · menantinya · nanti · nanti-nantikan · nantikanlah · Mara · AKU · AKULAH · Aku · Akuilah · Akukah · Akulah · Akupun · aku · akui · akuilah · akukah · akulah · akupun · diakui · diakui-Nya · mengaku · mengakui · mengakuinya · mengakulah · pengakuan · Kenajisannya · Najis · Najiskanlah · dinajiskan · kaunajiskan · kenajisan · kenajisanmu · kenajisannya · menajiskan · menajiskannya · najis · najiskah · najiskan · najislah · najisnya · Duri · Duri-duri · berduri · duri · duri-duri · durinya · Lalu · Lalukanlah · Melalui · Selalu · Terlalu · berlalu · berlalulah · berlalunya · dilalui · dilaluinya · lalu · lalu-lalang · lalui · lalukan · melalui · melaluinya · selalu · terlalu · terlalui · Lama · Lamanya · Selama · lama · lama-kelamaan · lamakah · lamanya · lamapun · selama · selama-lamanya · selama-lamanyakah · selamanya · selamanyakah · Beragi · beragi · diragi · ragi · raginya · sapi · sapi-sapi · sapimu · sapinya · sapipun · Suap · disuap · suap · suapan · suapmu · suapnya · Diketahui · Kauketahui · Kautahu · Ketahuilah · Kuketahui · Mahatahu · Pengetahuan · Tahu · Tahukah · Tahulah · berpengetahuan · diketahui · diketahuinya · diketahuinyalah · kauketahui · kautahu · ketahuan · ketahuanlah · ketahui · ketahuilah · ketidaktahuan · kuketahui · mahatahu · mengetahui · mengetahuinya · pengetahuan · pengetahuan-Nya · pengetahuanku · pengetahuanmu · pengetahuannya · setahu · setahu-Ku · setahumu · tahu · tahukah · tahulah · Penyakit · Penyakitmu · Penyakitnya · Sakit · berpenyakit · disakiti · kesakitan · kesakitannya · menyakiti · menyakitinya · menyakitkan · penyakit · penyakit-penyakit · penyakitku · penyakitmu · penyakitnya · sakit · sakiti · sakitnya · Kepada · Kepada-Ku · Kepada-Mu · Kepada-Mulah · Kepada-Nya · Kepadaku · Kepadakulah · Kepadamu · Kepadamulah · Kepadanya · Kepadanyapun · Pada · Pada-Ku · Pada-Mu · Padaku · Padamu · Padanya · kepada · kepada-Ku · kepada-Kulah · kepada-Mu · kepada-Mulah · kepada-Nya · kepada-Nyalah · kepadaku · kepadamu · kepadamulah · kepadanya · kepadanyalah · memadai · pada · pada-Ku · pada-Kulah · pada-Mu · pada-Mulah · pada-Nya · pada-Nyalah · padaku · padakulah · padamu · padamulah · padanya · padanyalah · Bapa · Bapa-Ku · Bapa-Kulah · Bapa-Mu · Bapa-Nya · Bapaku · Bapamu · Bapanya · bapa · bapa-bapa · bapa-bapamu · bapa-bapanya · bapaku · bapamu · bapanya · berbapa · Menggantikan · berganti · berganti-ganti · diganti · digantikan · ganti · gantikan · gantimu · gantinya · mengganti · menggantikan · menggantikannya · menggantinya · pengganti · penggantinya · pergantian · Menangis · Penangisan · bertangis-tangisan · bertangis-tangisanlah · ditangisi · menangis · menangisi · menangisinya · menangiskan · menangislah · penangisan · tangis · tangisan · tangisanmu · tangisilah · tangisku · Kasih · Kasihilah · Kasihku · Kaukasihi · Kekasih · Kekasihku · Kukasihi · dikasihi · dikasihi-Nya · dikasihinya · kasih · kasih-Ku · kasih-Mu · kasih-Nya · kasihi · kasihilah · kasihku · kasihmu · kasihnya · kaukasihi · kekasih · kekasih-Ku · kekasih-kekasihku · kekasih-kekasihmu · kekasih-kekasihnya · kekasihku · kekasihmu · kekasihnya · kukasihi · mengasihi · mengasihi-Nya · mengasihinya · pengasih · Lain · Melainkan · Selain · Selainnya · berlain-lainan · berlainan · lain · lain-lain · lainnya · lainpun · melainkan · selain · bermain · bermain-main · dimainkan · dipermainkan · main · memainkan · memainkannya · mempermainkan · mempermainkannya · pemain · pemain-pemain · permainan · Angin · angin · angin-Nya · anginnya · anginpun · peranginan · peranginannya · Artinya · arti · artinya · berarti · diartikannya · mengartikannya · Baktikanlah · bakti · berbakti · kebaktian · membaktikan · berbudi · budi · budi-Nya · budiku · budimu · budinya · Bumi · bumi · bumi-Nya · bumimu · bumipun · dikebumikan · secarik · Keinginan · beringin · diingini · diingini-Nya · diingininya · diinginkan · diinginkannya · ingin · ingini · inginkan · kauingini · kauinginkan · keinginan · keinginan-keinginan · keinginanku · keinginanmu · keinginannya · kuingini · kuinginkan · mengingini · mengingininya · menginginkan · menginginkannya · jaminan · jaminanku · menjamin · menjaminnya · terjamin · keji · kekejian · kekejian-kekejian · kekejian-kekejianmu · kekejiannya · mengejikan · sekeji-kejinya · Maaf · Maafkanlah · dimaafkan · maaf · memaafkan · memaafkannya · berpagar · memagari · pagar · pagar-pagar · pagar-pagarnya · Rahim · rahim · rahimku · rahimmu · rahimnya · kerajinanmu · kerajinanpun · rajin · Roti · beroti · roti · roti-Ku · rotiku · rotilah · rotimu · rotinya · rotipun · Bersama · Bersama-sama · Persamaan · Sama · Samai · Samakah · bersama · bersama-sama · disamakan · menyamai · menyamainya · menyamakan · persamaan · sama · sama-sama · samakan · sesama · sesamaku · sesamamu · sesamanya · Uang · Uangku · beruang · menguangkannya · uang · uangku · uanglah · uangmu · uangnya · Ajaran · Ajaran-Ku · Ajarilah · Ajarkanlah · Ajarlah · Kauajari · Kuajar · Kuajarkan · Pengajaran · Pengajaranku · Pengajarmu · ajar · ajaran · ajaran-Ku · ajaran-Nya · ajaran-ajaran · ajaranku · ajaranmu · ajari · ajarilah · ajarkan · ajarkanlah · ajarlah · diajar · diajari · diajarkan · kauajar · kauajarkan · kuajarkan · mengajar · mengajari · mengajarkan · mengajarkannya · mengajarnya · pengajar · pengajar-pengajar · pengajar-pengajarku · pengajaran · pengajaran-Ku · pengajaran-Mu · pengajaran-Nya · pengajaran-pengajaran · pengajaranku · pengajaranmu · pengajarannya · pengajarku · Bersatu · Satu · Satupun · bersatu · dipersatukan · kesatuan · mempersatukan · menyatukan · menyatukannya · satu · satu-satunya · satupun · Abdi · abdi · abdinya · diabdi · mengabdi · mengabdikan · pengabdian · digagahi · gagah · kegagahan · kegagahanku · kegagahannya · menggagahi · menggagahinya · penggagahan · Hal · Hal-hal · hal · hal-hal · halmu · halnya · perihal · perihalmu · Langit · langit · langit-Mu · langit-langit · langit-langitku · langit-langitmu · langit-langitnya · langitnya · langitpun · Dinamailah · Nama · Nama-Ku · Nama-Nya · Namailah · Namaku · Namamu · Namanya · bernama · dinamai · dinamai-Nya · dinamailah · dinamainya · dinamainyalah · dinamakan · kenamaan · menamai · menamainya · menamakan · nama · nama-Ku · nama-Mu · nama-Mulah · nama-Nya · nama-nama · nama-namanya · namaku · namamu · namamulah · namanya · ternama · Kusapu · menyapu · sapu · sapukan · tersapu · Suamiku · Suaminya · bersuami · bersuamikan · suami · suami-suami · suamiku · suamimu · suaminya · suaminyapun · Berdirilah · Didirikannyalah · Diri · Dirikanlah · Kudirikan · berdiri · berdirilah · berpendirian · didirikan · didirikan-Nya · didirikanlah · didirikannya · didirikannyalah · diri · diri-Ku · diri-Mu · diri-Nya · dirikan · dirikanlah · diriku · dirilah · dirimu · dirinya · dirinyapun · kaudirikan · kudirikan · mendirikan · mendirikannya · pendirian · pendirianku · terdiri · Janji · Janji-Mu · Kaujanjikan · Kujanjikan · Perjanjian · Perjanjian-Ku · Perjanjianmu · berjanji · dijanjikan · dijanjikan-Nya · janji · janji-Ku · janji-Mu · janji-Nya · janji-janji · janjikan · janjilah · janjinya · kujanjikan · menjanjikan · menjanjikannya · perjanjian · perjanjian-Ku · perjanjian-Mu · perjanjian-Nya · perjanjian-perjanjian · perjanjianmu · perjanjiannya · seperjanjianmu · Suci · Suci-Ku · Suci-Nya · Sucinya · disucikan · disucikannyalah · kausucikan · kesucian · kesucianku · kesucianmu · kesuciannya · menyucikan · menyucikannya · penyuci · penyucian · suci · suci-Nya · sucikanlah · Bait · Bait-Nya · bait · bait-Mu · bait-Nya · Hasil · berhasil · dihasilkan · dihasilkannya · hasil · hasil-hasil · hasil-hasilmu · hasilkanlah · hasilku · hasilnya · kauhasilkan · menghasilkan · penghasilan · penghasilanku · penghasilanmu · penghasilannya · Salibkan · Salibkanlah · disalibkan · menyalibkan · menyalibkan-Nya · salib · salib-Nya · salibkan · salibnya · Ketiga · Sepertiga · Tiga · bertiga · ketiga · ketiga-tiganya · ketiganya · ketigapun · pertiga · sepertiga · tiga · Dituangnyalah · dituang · dituangi · dituangkan · dituangkannya · dituanglah · dituangnya · dituangnyalah · kautuang · kautuangkanlah · menuang · menuangkan · menuangkannya · menuangnya · penuang · setuangan · tuangan · tuanganku · tuangannya · tuangkan · tuanglah · Kauuji · Ujilah · diuji · kuuji · menguji · mengujinya · penguji · pengujian · teruji · uji · ujian · ujilah · Kerajaan · Kerajaan-Ku · Kerajaan-Mu · Kerajaan-Nya · Raja · Raja-raja · Rajaku · Rajamu · Rajanya · Rajapun · berkerajaan · kerajaan · kerajaan-Ku · kerajaan-Mu · kerajaan-Nya · kerajaan-kerajaan · kerajaanku · kerajaanmu · kerajaannya · kerajaanpun · merajai · merajakan · raja · raja-Ku · raja-raja · raja-rajamu · raja-rajanya · rajakah · rajaku · rajalah · rajamu · rajani · rajanya · rajapun · Atas · atas · atas-Nya · atasku · atasmu · atasnya · atasnyalah · mengatasi · Damai · Pendamaian · berdamai · damai · damai-Ku · damaipun · didamaikan · didamaikan-Nya · diperdamaikan · diperdamaikan-Nya · memperdamaikan · mendamaikan · pendamai · pendamaian · perdamaian · Hakim · Hakim-hakim · Hakimilah · Hakimku · Kuhakimi · berhakim · dihakimi · hakim · hakim-hakim · hakim-hakimnya · hakimi · hakimilah · hakimmu · hakimnya · kuhakimi · menghakimi · menghakiminya · penghakiman · penghakiman-Ku · penghakiman-Mu · penghakiman-Nya · penghakimanmu · Warisan · diwarisi · diwariskan · kuwariskan · mewarisi · mewarisinya · mewariskan · mewariskannya · pewaris · waris · warisan · warisanku · warisannya · warisi · wariskan · warisku · warismu · warisnya · Berdiam · Diam · Diam-diam · Diamlah · Kaudiamkan · Kudiami · berdiam · diam · diam-diam · diami · diamlah · didiami · didiami-Nya · didiaminya · didiamkan · kaudiami · kediaman · kediaman-Ku · kediaman-Kupun · kediaman-Mu · kediaman-Nya · kediamanku · kediamanmu · kediamannya · kudiami · kudiamkan · mendiami · mendiaminya · mendiamkan · terdiam · Berkatalah · Kata · Kata-Nya · Kata-kata · Kata-katamu · Kata-katanya · Katakan · Katakanlah · Kataku · Katamu · Katanya · Kaukatakan · Kukatakan · Perkataan · Perkataan-Mu · Perkataan-perkataan · Perkataanku · Perkataannya · berkata · berkata-kata · berkata-katalah · berkatalah · dikatakan · dikatakan-Nya · dikatakannya · dikatakannyalah · kata · kata-Ku · kata-Mu · kata-Nya · kata-kata · kata-kataku · kata-katamu · kata-katanya · katakan · katakanlah · kataku · katamu · katanya · katapun · kaukatakan · kukatakan · memperkatakan · mengatai · mengatakan · mengatakannya · perkataan · perkataan-Ku · perkataan-Mu · perkataan-Nya · perkataan-perkataan · perkataan-perkataan- · perkataan-perkataan-Ku · perkataan-perkataan-Mu · perkataan-perkataanku · perkataan-perkataannya · perkataanku · perkataanmu · perkataannya · sekata · terkatakan

BAGILAH

Jumlah dalam TB : 1 dalam 1 ayat
(dalam OT: 1 dalam 1 ayat)
Keluarga Kata untuk kata "Bagilah" dalam TB (/) : 0 (0x/0x);


TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 2.32 detik
dipersembahkan oleh YLSA