Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 24:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 24:19

Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah x  yang kudus, Dialah Allah y  yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni z  kesalahan a  dan dosamu.

AYT (2018)

Yosua berkata kepada bangsa itu, “Kamu tidak sanggup melayani TUHAN, sebab Allah itu kudus. Ia Allah yang cemburu, yang tidak akan mengampuni pelanggaran dan dosamu.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 24:19

Maka kata Yusak kepada orang banyak itu: Tiada juga boleh kamu berbuat bakti kepada Tuhan, karena Ialah Allah yang mahasuci dan Allah yang cemburuan adanya! Maka tiada Ia akan mengampuni salahmu dan dosamu;

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 24:19

Lalu Yosua berkata, "Tetapi kalian barangkali tidak akan sanggup mengabdi kepada TUHAN, sebab Ia Allah yang kudus, Yang Maha Esa. Ia tidak mau ada saingan. Kalau kamu meninggalkan Dia dan mengabdi kepada ilah-ilah lain, Ia tidak akan mengampuni dosamu. Sebaliknya, Ia akan melawan dan menghukum kalian. Ia akan membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia baik kepadamu."

MILT (2008)

Kemudian Yosua berkata kepada bangsa itu, "Kamu tidak dapat beribadah kepada TUHAN YAHWEH 03068, karena Dia adalah Allah Elohim 0430 yang kudus; Dia adalah Allah Elohim 0410 yang cemburu, Dia tidak akan menanggung pelanggaranmu dan dosa-dosamu;

Shellabear 2011 (2011)

Kata Yusak kepada bangsa itu, "Kamu tidak sanggup beribadah kepada ALLAH, sebab Dialah Tuhan yang suci. Dia adalah Tuhan yang tidak mau diduakan. Ia tidak akan mengampuni pelanggaranmu atau dosa-dosamu.

AVB (2015)

Kata Yosua kepada bangsa itu, “Kamu tidak sanggup beribadat kepada TUHAN, kerana Dialah Allah yang kudus. Dia Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampunkan pelanggaranmu atau dosa-dosamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 24:19

Tetapi Yosua
<03091>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
bangsa
<05971>
itu: "Tidaklah
<03808>
kamu sanggup
<03201>
beribadah
<05647>
kepada TUHAN
<03068>
, sebab
<03588>
Dialah Allah
<0430>
yang kudus
<06918>
, Dialah
<01931>
Allah
<0410>
yang cemburu
<07072>
. Ia
<01931>
tidak
<03808>
akan mengampuni
<05375>
kesalahan
<06588>
dan dosamu
<02403>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yos 24:19

Maka kata
<0559>
Yusak
<03091>
kepada
<0413>
orang banyak
<05971>
itu: Tiada
<03808>
juga boleh
<03201>
kamu berbuat bakti
<05647>
kepada Tuhan
<03068>
, karena
<03588>
Ialah
<01931>
Allah
<0430>
yang mahasuci
<06918>
dan Allah
<0410>
yang cemburuan
<07072>
adanya
<01931>
! Maka tiada
<03808>
Ia akan mengampuni
<05375>
salahmu
<06588>
dan dosamu
<02403>
;
AYT ITL
Yosua
<03091>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
bangsa
<05971>
itu, “Kamu tidak
<03808>
sanggup
<03201>
melayani
<05647>
TUHAN
<03068>
, sebab
<03588>
Allah
<0430>
itu kudus
<06918>
. Ia
<01931>
Allah
<0410>
yang cemburu
<07072>
, yang
<01931>
tidak
<03808>
akan mengampuni
<05375>
pelanggaran
<06588>
dan dosamu
<02403>
.

[<0853>]
AVB ITL
Kata
<0559>
Yosua
<03091>
kepada
<0413>
bangsa
<05971>
itu, “Kamu tidak
<03808>
sanggup
<03201>
beribadat
<05647>
kepada TUHAN
<03068>
, kerana
<03588>
Dialah Allah
<0430>
yang kudus
<06918>
. Dia
<01931>
Allah
<0410>
yang cemburu
<07072>
. Dia
<01931>
tidak
<03808>
akan mengampunkan
<05375>
pelanggaranmu
<06588>
atau dosa-dosamu
<02403>
.

[<0853>]
HEBREW
Mkytwajxlw
<02403>
Mkespl
<06588>
avy
<05375>
al
<03808>
awh
<01931>
awnq
<07072>
la
<0410>
awh
<01931>
Mysdq
<06918>
Myhla
<0430>
yk
<03588>
hwhy
<03068>
ta
<0853>
dbel
<05647>
wlkwt
<03201>
al
<03808>
Meh
<05971>
la
<0413>
eswhy
<03091>
rmayw (24:19)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 24:19

Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: "Tidaklah kamu sanggup 1  beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah yang kudus 2 , Dialah Allah yang cemburu 3 . Ia tidak akan mengampuni 4  kesalahan dan dosamu.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA