Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Zakharia 14:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Za 14:4

Pada waktu itu kaki-Nya akan berjejak di bukit Zaitun 1  f  yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah g  dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar; setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan.

AYT (2018)

Pada hari itu, kaki-Nya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Separuh dari bukit itu akan bergeser ke utara dan separuhnya ke sebelah selatan.

TL (1954) ©

SABDAweb Za 14:4

Maka pada hari itu kakinya akan berjejak pada Bukit Zaitun, yang pada sebelah timur Yeruzalem, dan Bukit Zaitun itu akan terbelah dua ke timur dan ke barat, sehingga jadi lembah yang amat besar; maka setengah bukit itu akan lalu ke utara dan setengahnya ke selatan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Za 14:4

Pada hari itu Ia akan berdiri di Bukit Zaitun, di sebelah timur Yerusalem. Maka Bukit Zaitun akan terbelah oleh lembah yang luas, mulai dari timur sampai ke barat. Setengah dari bukit itu akan bergerak ke utara, dan setengah lagi ke selatan.

MILT (2008)

Dan pada hari itu, kaki-Nya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur; dan bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat, suatu lembah yang sangat besar, dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan.

Shellabear 2011 (2011)

Pada hari itu Ia akan berjejak di Bukit Zaitun, yang berhadapan dengan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadilah suatu lembah yang amat besar. Separuh dari bukit itu akan berpindah ke sebelah utara, sedangkan separuh lainnya ke sebelah selatan.

AVB (2015)

Pada hari itu Dia akan berdiri di atas Bukit Zaitun, yang berhadapan dengan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadilah sebuah lembah yang amat besar. Separuh daripada bukit itu akan berpindah ke sebelah utara, manakala separuh lagi ke sebelah selatan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Za 14:4

Pada waktu
<03117>
itu
<01931>
kaki-Nya
<07272>
akan berjejak
<05975>
di
<05921>
bukit
<02022>
Zaitun
<02132>
yang terletak
<0834>
di
<05921>
depan
<06440>
Yerusalem
<03389>
di sebelah timur
<06924>
. Bukit
<02022>
Zaitun
<02132>
itu akan terbelah dua
<01234>
dari timur
<04217>
ke barat
<03220>
, sehingga terjadi suatu lembah
<01516>
yang sangat
<03966>
besar
<01419>
; setengah
<02677>
dari bukit
<02022>
itu akan bergeser
<04185>
ke utara
<06828>
dan setengah
<02677>
lagi ke selatan
<05045>
.

[<02677>]
TL ITL ©

SABDAweb Za 14:4

Maka pada hari
<03117>
itu kakinya
<07272>
akan berjejak
<05975>
pada
<05921>
Bukit
<02022>
Zaitun
<02132>
, yang
<0834>
pada
<05921>
sebelah
<06440>
timur
<06924>
Yeruzalem
<03389>
, dan Bukit
<02022>
Zaitun
<02132>
itu akan terbelah dua
<02677>
ke timur
<04217>
dan ke barat
<03220>
, sehingga
<01234>
jadi lembah
<01516>
yang
<01419>
amat besar
<03966>
; maka setengah
<02677>
bukit
<02022>
itu akan lalu
<04185>
ke utara
<06828>
dan setengahnya
<02677>
ke selatan
<05045>
.
AYT ITL
Pada hari
<03117>
itu, kaki-Nya
<07272>
akan
<01931>
berjejak
<05975>
di
<05921>
Bukit
<02022>
Zaitun
<02132>
yang
<0834>
terletak di
<05921>
depan
<06440>
Yerusalem
<03389>
di sebelah timur
<06924>
. Bukit
<02022>
Zaitun
<02132>
itu akan terbelah
<01234>
dua
<02677>
dari timur
<04217>
ke barat
<03220>
sehingga menjadi suatu lembah
<01516>
yang sangat
<03966>
besar
<01419>
. Separuh
<02677>
dari bukit
<02022>
itu akan bergeser
<04185>
ke utara
<06828>
dan separuhnya
<02677>
ke sebelah selatan
<05045>
.
AVB ITL
Pada hari
<03117>
itu
<01931>
Dia akan berdiri
<05975>
di atas
<05921>
Bukit
<02022>
Zaitun
<02132>
, yang
<0834>
berhadapan
<06440>
dengan
<05921>
Yerusalem
<03389>
di sebelah timur
<06924>
. Bukit
<02022>
Zaitun
<02132>
akan terbelah
<01234>
dua dari
<02677>
timur
<04217>
ke barat
<03220>
, sehingga terjadilah sebuah lembah
<01516>
yang amat
<03966>
besar
<01419>
. Separuh
<02677>
daripada bukit
<02022>
itu akan berpindah
<04185>
ke sebelah utara
<06828>
, manakala separuh
<02677>
lagi ke sebelah selatan
<05045>
.

[<07272>]
HEBREW
hbgn
<05045>
wyuxw
<02677>
hnwpu
<06828>
rhh
<02022>
yux
<02677>
smw
<04185>
dam
<03966>
hlwdg
<01419>
ayg
<01516>
hmyw
<03220>
hxrzm
<04217>
wyuxm
<02677>
Mytyzh
<02132>
rh
<02022>
eqbnw
<01234>
Mdqm
<06924>
Mlswry
<03389>
ynp
<06440>
le
<05921>
rsa
<0834>
Mytzh
<02132>
rh
<02022>
le
<05921>
awhh
<01931>
Mwyb
<03117>
wylgr
<07272>
wdmew (14:4)
<05975>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Za 14:4

Pada waktu itu kaki-Nya akan berjejak di bukit Zaitun 1  f  yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah g  dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar; setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Za 14:4

Pada waktu itu kaki-Nya 1  akan berjejak di bukit 4  Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit 4  Zaitun itu akan terbelah 2  dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat 3  besar; setengah 4  dari bukit 4  itu akan bergeser ke utara dan setengah 4  lagi ke selatan.

Catatan Full Life

Za 14:4 1

Nas : Za 14:4

Nubuat ini akan digenapi oleh Yesus Kristus pada kedatangan-Nya yang terakhir ketika Dia kembali ke tempat yang ditinggalkan-Nya (Luk 24:50-51; Kis 1:9-12). Topografi wilayah itu akan berubah secara dramatis ketika bukit itu akan terbelah dua, setengahnya bergeser ke utara, setengahnya lagi ke selatan, sehingga terjadi sebuah lembah di antaranya.

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA