Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 10:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 10:8

Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Janganlah takut k  kepada mereka 1 , sebab Aku menyerahkan mereka kepadamu. l  Tidak seorangpun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. m "

AYT (2018)

TUHAN berfirman kepada Yosua, “Jangan takut kepada mereka, sebab Aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tidak seorang pun dari mereka dapat bertahan di hadapanmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 10:8

Maka firman Tuhan kepada Yusak: Janganlah engkau takut akan mereka itu, karena telah Kuserahkan mereka itu kepada tanganmu, bahwa dari pada mereka itu seorangpun tiada akan tahan berdiri di hadapanmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 10:8

TUHAN berkata kepada Yosua, "Jangan takut kepada mereka. Kemenangan sudah Kuberikan kepadamu, oleh sebab itu tidak seorang pun dari mereka dapat bertahan melawanmu."

MILT (2008)

Dan TUHAN YAHWEH 03068 berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, karena Aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tidak seorang pun dari mereka dapat bertahan di hadapanmu."

Shellabear 2011 (2011)

ALLAH berfirman kepada Yusak, "Jangan takut kepada mereka, karena Aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tak seorang pun dari mereka akan dapat bertahan di hadapanmu."

AVB (2015)

TUHAN berfirman kepada Yosua, “Jangan takut kepada mereka, kerana Aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tiada seorang pun daripada mereka yang mampu bertahan di hadapanmu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 10:8

Berfirmanlah
<0559>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Yosua
<03091>
: "Janganlah
<0408>
takut
<03372>
kepada mereka
<01992>
, sebab
<03588>
Aku menyerahkan
<05414> <03027>
mereka kepadamu. Tidak
<03808>
seorangpun
<0376>
dari mereka
<01992>
yang akan dapat bertahan
<05975>
menghadapi
<06440>
engkau."
TL ITL ©

SABDAweb Yos 10:8

Maka firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Yusak
<03091>
: Janganlah
<0408>
engkau takut
<03372>
akan mereka
<01992>
itu, karena
<03588>
telah Kuserahkan
<05414>
mereka itu kepada tanganmu
<03027>
, bahwa dari pada mereka itu seorangpun
<0376>
tiada
<03808>
akan tahan berdiri
<05975>
di hadapanmu
<06440>
.
AYT ITL
TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Yosua
<03091>
, “Jangan
<0408>
takut
<03372>
kepada mereka
<01992>
, sebab
<03588>
Aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu
<03027>
. Tidak
<03808>
seorang pun dari mereka
<01992>
dapat bertahan
<05975>
di hadapanmu
<06440>
.”

[<05414> <0376>]
HEBREW
Kynpb
<06440>
Mhm
<01992>
sya
<0376>
dmey
<05975>
al
<03808>
Myttn
<05414>
Kdyb
<03027>
yk
<03588>
Mhm
<01992>
aryt
<03372>
la
<0408>
eswhy
<03091>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (10:8)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yos 10:8

Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Janganlah takut k  kepada mereka 1 , sebab Aku menyerahkan mereka kepadamu. l  Tidak seorangpun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. m "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 10:8

1 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorangpun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau."

Catatan Full Life

Yos 10:8 1

Nas : Yos 10:8

Sekalipun Israel membuat kesalahan dengan mengikat perjanjian bersama bangsa Gibeon

(lihat cat. --> Yos 9:14 sebelumnya),

[atau ref. Yos 9:14]

Allah menolong umat-Nya membela mereka (bd. Yos 9:18-20). Sering kali kegagalan, yang menyebabkan kita tidak mencapai kehendak Allah yang sempurna, dipakai-Nya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan dan kasih-Nya kepada kita.

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA