Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 19:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 19:15

Maka berteriaklah mereka: "Enyahkan Dia! Enyahkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka: "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala: "Kami tidak mempunyai raja selain dari pada Kaisar!"

AYT (2018)

Kemudian, mereka berteriak, “Enyahkan Dia! Enyahkan Dia! Salibkan Dia!” Pilatus berkata kepada mereka, “Haruskah aku menyalibkan Rajamu?” Imam-imam kepala menjawab, “Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar!”

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 19:15

Tetapi berteriaklah mereka itu, katanya, "Buanglah, buanglah Dia! Salibkanlah Dia!" Maka kata Pilatus kepada mereka itu, "Rajamu itu patutkah aku salibkan?" Maka sahut segala kepala imam, "Tiadalah pada kami raja lain daripada baginda Kaisar juga."

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 19:15

Mereka berteriak-teriak, "Bunuh Dia! Bunuh Dia! Salibkan Dia!" Pilatus bertanya, "Haruskah saya menyalibkan rajamu?" Imam-imam kepala menjawab, "Hanya Kaisar satu-satunya raja kami!"

TSI (2014)

Lalu mereka berteriak, “Lenyapkanlah dia! Lenyapkan dia! Salibkan dia!” Dan Pilatus berkata lagi kepada mereka, “Apakah kalian mau supaya saya menyalibkan raja kalian?” Kemudian para imam kepala menjawab, “Kami tidak mempunyai raja yang lain, selain raja agung di Roma!”

TSI3 (2014)

Lalu mereka berteriak, “Lenyapkanlah dia! Lenyapkan dia! Salibkan dia!” Pilatus berkata lagi kepada mereka, “Apakah kalian mau saya menyalibkan raja kalian?” Para imam kepala menjawab, “Kami tidak mempunyai raja yang lain selain raja tertinggi di Roma!”

MILT (2008)

Namun mereka berteriak, "Enyahkan! Enyahkan! Salibkan Dia!" Pilatus berkata kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan Rajamu?" Imam-imam kepala itu menjawab, "Kami tidak mempunyai raja selain kaisar!"

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian berteriaklah mereka, "Enyahkanlah Dia! Enyahkanlah Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Masakan aku akan menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala itu, "Kami tidak mempunyai raja lain kecuali Kaisar!"

AVB (2015)

Tetapi mereka berseru, “Bawa Dia pergi! Bawa Dia pergi! Salibkan Dia!” Pilatus berkata kepada mereka, “Adakah kamu mahu aku salib Rajamu?” Ketua-ketua imam menjawab, “Kami tidak ada raja selain Kaisar.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 19:15

Maka
<3767>
berteriaklah mereka
<2905>
: "Enyahkan
<142>
Dia! Enyahkan
<142>
Dia! Salibkan
<4717>
Dia
<846>
!" Kata
<3004>
Pilatus
<4091>
kepada mereka
<846>
: "Haruskah aku menyalibkan
<4717>
rajamu
<935> <5216>
?" Jawab
<611>
imam-imam kepala
<749>
: "Kami
<2192> <0>
tidak
<3756>
mempunyai
<0> <2192>
raja
<935>
selain
<1487> <3361>
dari pada Kaisar
<2541>
!"

[<1565>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 19:15

Tetapi berteriaklah mereka itu, katanya, "Buanglah
<2905>
, buanglah
<142>
Dia! Salibkanlah
<4717>
Dia
<846>
!" Maka kata
<3004>
Pilatus
<4091>
kepada mereka itu, "Rajamu
<935>
itu patutkah
<5216>
aku salibkan
<4717>
?" Maka sahut
<611>
segala kepala imam
<749>
, "Tiadalah
<3756>
pada kami
<2192>
raja
<935>
lain daripada baginda
<3361>
Kaisar
<2541>
juga."
AYT ITL
Maka
<3767>
, mereka berteriak
<2905>
, "Enyahkan
<142>
Dia! Enyahkan
<142>
Dia! Salibkan
<4717>
Dia
<846>
!" Pilatus
<4091>
berkata
<3004>
kepada mereka
<846>
, "Haruskah aku menyalibkan
<4717>
Rajamu
<935>
?" Imam-imam kepala
<749>
menjawab
<611>
, "Kami tidak
<3756>
mempunyai
<2192>
raja
<935>
selain
<1487> <3361>
Kaisar
<2541>
!"

[<1565> <5216>]
AVB ITL
Tetapi mereka berseru
<2905>
, “Bawa
<142>
Dia pergi! Bawa
<142>
Dia pergi! Salibkan
<4717>
Dia!” Pilatus
<4091>
berkata
<3004>
kepada mereka
<846>
, “Adakah kamu mahu aku salib
<4717>
Rajamu
<935>
?” Ketua-ketua imam
<749>
menjawab
<611>
, “Kami tidak
<3756>
ada
<2192>
raja
<935>
selain
<1487> <3361>
Kaisar
<2541>
.”

[<3767> <1565> <846> <5216>]
GREEK
ekraugasan
<2905> (5656)
V-AAI-3P
oun
<3767>
CONJ
ekeinoi
<1565>
D-NPM
aron
<142> (5657)
V-AAM-2S
aron
<142> (5657)
V-AAM-2S
staurwson
<4717> (5657)
V-AAM-2S
auton
<846>
P-ASM
legei
<3004> (5719)
V-PAI-3S
autoiv
<846>
P-DPM
o
<3588>
T-NSM
pilatov
<4091>
N-NSM
ton
<3588>
T-ASM
basilea
<935>
N-ASM
umwn
<5216>
P-2GP
staurwsw
<4717> (5692)
V-FAI-1S
apekriyhsan
<611> (5662)
V-ADI-3P
oi
<3588>
T-NPM
arciereiv
<749>
N-NPM
ouk
<3756>
PRT-N
ecomen
<2192> (5719)
V-PAI-1P
basilea
<935>
N-ASM
ei
<1487>
COND
mh
<3361>
PRT-N
kaisara
<2541>
N-ASM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 19:15

Maka berteriaklah mereka: "Enyahkan 1  Dia! Enyahkan 1  Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka: "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala: "Kami 2  tidak mempunyai 2  raja selain dari pada Kaisar!"

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA