Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 60:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 60:15

Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, j  dibenci dan tidak disinggahi k  seorangpun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan l  abadi, menjadi kegirangan m  turun-temurun.

AYT (2018)

“Meskipun kamu telah diabaikan dan dibenci, dan tidak seorang pun lewat, Aku akan menjadikanmu kebanggaan kekal, sebuah sukacita dari generasi ke generasi.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 60:15

Sedang engkau sudah ketinggalan dan kebencian, sehingga seorangpun tiada berjalan terus dari padamu, maka Aku akan menjadikan dikau kelak suatu kemuliaan yang kekal dan suatu kegemaran turun-temurun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 60:15

Engkau tak akan ditinggalkan dan dibenci, dan tidak dibiarkan menjadi sunyi sepi. Engkau Kujadikan kebanggaan abadi, tempat kegembiraan untuk selamanya.

MILT (2008)

"Sebagai ganti keadaanmu, yang ditinggalkan dan dibenci sehingga tidak ada seorang pun yang lewat melaluimu, Aku akan meletakkan atasmu kemegahan yang abadi, sebuah sukacita turun-temurun.

Shellabear 2011 (2011)

Sekalipun dahulu engkau ditinggalkan dan dibenci sehingga tidak ada yang melintasimu, Aku akan menjadikan engkau suatu kebanggaan yang kekal, suatu kegirangan turun-temurun.

AVB (2015)

Sekalipun dahulu engkau ditinggalkan dan dibenci sehingga tidak ada yang melintasimu, Aku akan menjadikan engkau suatu kebanggaan yang kekal, suatu kegirangan turun-temurun.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 60:15

Sebagai ganti
<08478>
keadaanmu
<01961>
dahulu, ketika engkau ditinggalkan
<05805>
, dibenci
<08130>
dan tidak
<0369>
disinggahi
<05674>
seorangpun, sekarang Aku akan membuat
<07760>
engkau menjadi kebanggaan
<01347>
abadi
<05769>
, menjadi kegirangan
<04885>
turun-temurun
<01755> <01755>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yes 60:15

Sedang
<08478>
engkau sudah
<01961>
ketinggalan
<05805>
dan kebencian
<08130>
, sehingga seorangpun tiada
<0369>
berjalan terus
<05674>
dari padamu, maka Aku akan menjadikan
<07760>
dikau kelak suatu kemuliaan
<01347>
yang kekal
<05769>
dan suatu kegemaran
<04885>
turun-temurun
<01755> <01755>
.
AYT ITL
“Meskipun
<08478>
kamu telah
<01961>
diabaikan
<05805>
dan dibenci
<08130>
, dan tidak seorang pun
<0369>
lewat
<05674>
, Aku akan menjadikanmu
<07760>
kebanggaan
<01347>
kekal
<05769>
, sebuah sukacita
<04885>
dari generasi
<01755>
ke generasi
<01755>
.
AVB ITL
Sekalipun
<08478>
dahulu
<01961>
engkau ditinggalkan
<05805>
dan dibenci
<08130>
sehingga tidak ada
<0369>
yang melintasimu
<05674>
, Aku akan menjadikan
<07760>
engkau suatu kebanggaan
<01347>
yang kekal
<05769>
, suatu kegirangan
<04885>
turun-temurun
<01755> <01755>
.
HEBREW
rwdw
<01755>
rwd
<01755>
vwvm
<04885>
Mlwe
<05769>
Nwagl
<01347>
Kytmvw
<07760>
rbwe
<05674>
Nyaw
<0369>
hawnvw
<08130>
hbwze
<05805>
Ktwyh
<01961>
txt (60:15)
<08478>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 60:15

Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, j  dibenci dan tidak disinggahi k  seorangpun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan l  abadi, menjadi kegirangan m  turun-temurun.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 60:15

1 Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorangpun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan 2  turun-temurun.

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA