Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 45:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 45:17

Sedangkan Israel diselamatkan b  oleh TUHAN dengan keselamatan c  yang selama-lamanya; kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda d  sampai selamanya dan seterusnya."

AYT (2018)

Akan tetapi, Israel akan diselamatkan TUHAN, dan keselamatan yang kekal. Kamu tidak akan dipermalukan dan direndahkan sampai selama-lamanya.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 45:17

Tetapi orang Israel ditebus oleh Tuhan dengan tebusan yang kekal; bahwa sampai selama-lamanya tiada kamu akan kemalu-maluan atau kena aib.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 45:17

Tetapi Israel diselamatkan TUHAN; keselamatannya akan bertahan. Kamu tidak akan dipermalukan dan dihina sampai selama-lamanya.'"

MILT (2008)

Israel diselamatkan oleh TUHAN YAHWEH 03068, dengan keselamatan yang kekal. Engkau tidak akan menjadi malu ataupun terhina sampai selama-lamanya.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi Israil akan diselamatkan ALLAH dengan keselamatan yang kekal. Kamu tidak akan malu dan tidak akan mendapat aib sampai selamanya dan seterusnya."

AVB (2015)

Tetapi Israel akan diselamatkan TUHAN dengan penyelamatan yang kekal. Kamu tidak akan malu dan tidak akan mendapat aib sampai selama-lamanya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 45:17

Sedangkan Israel
<03478>
diselamatkan
<03467>
oleh TUHAN
<03068>
dengan keselamatan
<08668>
yang selama-lamanya
<05769>
; kamu tidak
<03808>
akan mendapat malu
<0954>
dan tidak
<03808>
akan kena noda
<03637>
sampai
<05704>
selamanya
<05769>
dan seterusnya
<05703>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yes 45:17

Tetapi orang Israel
<03478>
ditebus
<03467>
oleh Tuhan
<03068>
dengan tebusan
<08668>
yang kekal
<05769>
; bahwa sampai selama-lamanya
<05703> <05769>
tiada
<03808>
kamu akan kemalu-maluan
<0954>
atau
<03808>
kena aib
<03637>
.
AYT ITL
Akan tetapi, Israel
<03478>
akan diselamatkan
<03467>
TUHAN
<03068>
, dan keselamatan
<08668>
yang kekal
<05769>
. Kamu tidak
<03808>
akan dipermalukan
<0954>
dan direndahkan
<03637>
sampai
<05704>
selama-lamanya
<05769> <05703>
.

[<03808> <00>]
AVB ITL
Tetapi Israel
<03478>
akan diselamatkan
<03467>
TUHAN
<03068>
dengan penyelamatan
<08668>
yang kekal
<05769>
. Kamu tidak
<03808>
akan malu
<0954>
dan tidak
<03808>
akan mendapat aib
<03637>
sampai
<05704>
selama-lamanya
<05769> <05703>
.”

[<00>]
HEBREW
P
de
<05703>
ymlwe
<05769>
de
<05704>
wmlkt
<03637>
alw
<03808>
wsbt
<0954>
al
<03808>
Mymlwe
<05769>
tewst
<08668>
hwhyb
<03068>
eswn
<03467>
larvy (45:17)
<03478>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 45:17

Sedangkan Israel diselamatkan b  oleh TUHAN dengan keselamatan c  yang selama-lamanya; kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda d  sampai selamanya dan seterusnya."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 45:17

Sedangkan Israel 1  diselamatkan oleh TUHAN dengan keselamatan yang selama-lamanya 2 ; kamu tidak akan mendapat malu 3  dan tidak akan kena noda sampai selamanya 2  dan seterusnya."

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yes 45:14-17 2

Nas : Yes 45:14-17

Harinya akan tiba ketika semua bangsa akan mengakui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah dan Israel tidak akan dipermalukan lagi

(lihat cat. --> Wahy 20:4).

[atau ref. Wahy 20:4]

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA