Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 44:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 44:26

Akulah yang menguatkan perkataan r  hamba-hamba-Ku dan melaksanakan s  keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusan-Ku; yang berkata tentang Yerusalem: t  Baiklah ia didiami! dan tentang kota-kota Yehuda: Baiklah ia dibangun, Aku mau mendirikan kembali u  reruntuhannya! v 

AYT (2018)

yang meneguhkan perkataan hamba-Nya, dan menggenapi nasihat para utusan-Nya, yang berkata tentang Yerusalem, ‘Yerusalem akan ditinggali,’ dan kepada kota-kota Yehuda, ‘kota-kota itu akan dibangun. Aku akan membangun reruntuhannya.’

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 44:26

Bahwa Akulah Dia yang menetapkan kata hambanya dan yang menyampaikan bicara utusannya; firman-Ku kepada Yeruzalem: Engkau lagi akan diduduki orang, dan kepada segala negeri Yehuda: Kamu akan dibangunkan pula dan segala kerobohanmu akan Kutegakkan pula.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 44:26

Akulah yang meneguhkan perkataan hamba-Ku, dan melakukan rencana yang dinyatakan utusan-Ku, Aku berkata bahwa Yerusalem akan didiami lagi, dan kota-kota Yehuda akan Kubangun kembali; puing-puingnya akan dipulihkan.

MILT (2008)

Yang meneguhkan perkataan hamba-Nya dan menyempurnakan pesan utusan-utusan-Nya. Yang berfirman tentang Yerusalem: Dia akan didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, mereka akan dibangun, dan Aku akan membangun bahkan reruntuhan-reruntuhannya.

Shellabear 2011 (2011)

Aku meneguhkan perkataan hamba-Ku dan melaksanakan rencana-rencana yang diberitakan para utusan-Ku. Aku yang berkata tentang Yerusalem, Ia akan dihuni, dan tentang kota-kota Yuda, Mereka akan dibangun kembali. Reruntuhannya akan Kudirikan kembali.

AVB (2015)

Aku meneguhkan kata-kata hamba-Ku dan melaksanakan rancangan yang diberitakan para utusan-Ku. Aku yang berkata tentang Yerusalem, ‘Ia akan dihuni,’ dan tentang kota-kota Yehuda, ‘Ia akan dibangunkan kembali.’ Puing-puingnya akan Kudirikan kembali.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 44:26

Akulah yang menguatkan
<06965>
perkataan
<01697>
hamba-hamba-Ku
<05650>
dan melaksanakan keputusan-keputusan
<06098>
yang diberitakan
<07999>
utusan-utusan-Ku
<04397>
; yang berkata
<0559>
tentang Yerusalem
<03389>
: Baiklah ia didiami
<03427>
! dan tentang kota-kota
<05892>
Yehuda
<03063>
: Baiklah ia dibangun
<01129>
, Aku mau mendirikan
<06965>
kembali reruntuhannya
<02723>
!
TL ITL ©

SABDAweb Yes 44:26

Bahwa Akulah Dia yang menetapkan
<06965>
kata
<01697>
hambanya
<05650>
dan yang menyampaikan
<07999>
bicara
<06098>
utusannya
<04397>
; firman-Ku
<0559>
kepada Yeruzalem
<03389>
: Engkau lagi akan diduduki
<03427>
orang, dan kepada segala negeri
<05892>
Yehuda
<03063>
: Kamu akan dibangunkan
<01129>
pula dan segala kerobohanmu
<02723>
akan Kutegakkan
<06965>
pula.
AYT ITL
yang meneguhkan
<06965>
perkataan
<01697>
hamba-Nya
<05650>
, dan menggenapi
<07999>
nasihat
<06098>
para utusan-Nya
<04397>
, yang berkata
<0559>
tentang Yerusalem
<03389>
, ‘Yerusalem akan ditinggali
<03427>
,’ dan kepada kota-kota
<05892>
Yehuda
<03063>
, ‘kota-kota itu akan dibangun
<01129>
. Aku akan membangun
<06965>
reruntuhannya
<02723>
.’
AVB ITL
Aku meneguhkan
<06965>
kata-kata
<01697>
hamba-Ku
<05650>
dan melaksanakan
<07999>
rancangan
<06098>
yang diberitakan
<04397>
para utusan-Ku. Aku yang berkata
<0559>
tentang Yerusalem
<03389>
, ‘Ia akan dihuni
<03427>
,’ dan tentang kota-kota
<05892>
Yehuda
<03063>
, ‘Ia akan dibangunkan kembali
<01129>
.’ Puing-puingnya
<02723>
akan Kudirikan
<06965>
kembali.
HEBREW
Mmwqa
<06965>
hytwbrxw
<02723>
hnynbt
<01129>
hdwhy
<03063>
yrelw
<05892>
bswt
<03427>
Mlswryl
<03389>
rmah
<0559>
Mylsy
<07999>
wykalm
<04397>
tuew
<06098>
wdbe
<05650>
rbd
<01697>
Myqm (44:26)
<06965>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 44:26

Akulah yang menguatkan perkataan r  hamba-hamba-Ku dan melaksanakan s  keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusan-Ku; yang berkata tentang Yerusalem: t  Baiklah ia didiami! dan tentang kota-kota Yehuda: Baiklah ia dibangun, Aku mau mendirikan kembali u  reruntuhannya! v 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 44:26

Akulah 1  3  yang menguatkan 1  3  perkataan hamba-hamba-Ku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusan-Ku; yang berkata 2  tentang Yerusalem: Baiklah ia didiami! dan tentang kota-kota Yehuda: Baiklah ia dibangun, Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya 4 !

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA