Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 30:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 30:7

yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma; e  sebab itu Aku menamainya begini: "Rahab f  yang dibuat menganggur."

AYT (2018)

Dan Mesir, pertolongannya akan sia-sia dan percuma! Oleh karena itu, Aku menyebutnya, “Rahab yang dibuat menganggur”.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 30:7

Bahkan, akan pertolongan Mesir didapati kelak sia-sia dan cuma-cumalah adanya; maka sebab itu Kuserukan: Bahwa duduk diam-diam menjadi kuatnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 30:7

Bantuan Mesir percuma saja. Sebab itu Mesir Kuberi julukan, 'Naga yang tidak berbahaya'."

MILT (2008)

Dan Mesir, pertolongannya sia-sia dan kosong, dengan begitu Aku menamainya begini: Kekuatan mereka adalah duduk diam.

Shellabear 2011 (2011)

Pertolongan Mesir itu sia-sia dan percuma, sebab itu Aku menamai dia begini, "Rahab yang duduk menganggur."

AVB (2015)

Pertolongan Mesir itu sia-sia dan tidak berguna, sebab itu Aku menamai dia begini, “Rahab yang duduk menganggur.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 30:7

yakni Mesir
<04714>
yang memberi pertolongan
<05826>
yang tak berguna
<01892>
dan percuma
<07385>
; sebab itu
<03651>
Aku menamainya
<02063> <07121>
begini: "Rahab
<07293>
yang
<01992>
dibuat menganggur
<07674>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yes 30:7

Bahkan, akan pertolongan
<05826>
Mesir
<04714>
didapati kelak sia-sia
<01892>
dan cuma-cumalah
<07385>
adanya; maka sebab
<03651>
itu
<02063>
Kuserukan
<07121>
: Bahwa duduk diam-diam
<07674>
menjadi kuatnya
<07293>
.
AYT ITL
Dan Mesir
<04714>
, pertolongannya
<05826>
akan sia-sia
<01892>
dan percuma
<07385>
! Oleh karena itu
<03651>
, Aku menyebutnya
<07121>
, “Rahab
<07293>
yang dibuat menganggur
<07674>
”.

[<02063> <01992>]
HEBREW
tbs
<07674>
Mh
<01992>
bhr
<07293>
tazl
<02063>
ytarq
<07121>
Nkl
<03651>
wrzey
<05826>
qyrw
<07385>
lbh
<01892>
Myrumw (30:7)
<04714>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 30:7

yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma; e  sebab itu Aku menamainya begini: "Rahab f  yang dibuat menganggur."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 30:7

yakni Mesir 1  yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma; sebab itu Aku menamainya 2  begini: "Rahab yang dibuat menganggur."

Catatan Full Life

Yes 30:6-7 1

Nas : Yes 30:6-7

Tanah Negeb adalah kawasan yang tidak datar dan berbahaya di bagian selatan Palestina, penuh dengan binatang buas. Utusan-utusan dari Yehuda harus melewati kawasan ini untuk mengantarkan barang dagangan dan kekayaan mereka ke Mesir. Yesaya menubuatkan bahwa perjalanan mereka ke Mesir tidak akan membawa keuntungan bagi mereka; orang Mesir tidak dapat menolong mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.14 detik
dipersembahkan oleh YLSA