Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 37:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 37:18

Kemudian berkatalah Yeremia kepada raja Zedekia: "Apakah dosa y  yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara?

AYT (2018)

Lagi, Yeremia berkata kepada Raja Zedekia, “Dosa apa yang telah aku lakukan terhadap engkau, atau hamba-hambamu, atau terhadap bangsa ini sehingga engkau memasukkan aku ke penjara?

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 37:18

Dan lagi sembah Yermia kepada raja Zedekia: Apakah dosa patik kepada tuanku atau kepada segala hamba tuanku atau kepada bangsa ini, maka patik dimasukkannya ke dalam gedung penjara?

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 37:18

Setelah itu aku bertanya, "Apa kejahatanku terhadap Baginda atau terhadap para pejabat Baginda atau rakyat, sehingga Baginda memasukkan aku ke dalam penjara?

MILT (2008)

Dan Yeremia berkata kepada Raja Zedekia, "Apakah aku telah berdosa terhadapmu, atau terhadap para pelayanmu, atau terhadap bangsa ini, sehingga engkau menempatkan aku di dalam rumah tahanan?

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Yeremia berkata kepada Raja Zedekia, "Apakah dosaku terhadapmu, terhadap para pegawaimu, atau terhadap rakyat ini, sehingga kalian memasukkan aku ke dalam tahanan?

AVB (2015)

Lalu Yeremia berkata kepada Raja Zedekia, “Apakah dosaku terhadapmu, terhadap pegawaimu, atau terhadap rakyat ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam tahanan?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 37:18

Kemudian berkatalah
<0559>
Yeremia
<03414>
kepada
<0413>
raja
<04428>
Zedekia
<06667>
: "Apakah
<04100>
dosa yang kuperbuat
<02398>
kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu
<05650>
dan kepada bangsa
<05971>
ini
<02088>
, sehingga
<03588>
kamu memasukkan
<05414>
aku ke
<0413>
dalam penjara
<03608> <01004>
?
TL ITL ©

SABDAweb Yer 37:18

Dan lagi sembah
<0559>
Yermia
<03414>
kepada
<0413>
raja
<04428>
Zedekia
<06667>
: Apakah
<04100>
dosa
<02398>
patik kepada tuanku atau kepada segala hamba
<05650>
tuanku atau kepada bangsa
<05971>
ini
<02088>
, maka patik dimasukkannya
<05414>
ke
<0413>
dalam gedung penjara
<03608> <01004>
?
AYT ITL
Lagi, Yeremia
<03414>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Raja
<04428>
Zedekia
<06667>
, “Dosa
<02398> <0>
apa
<04100>
yang telah aku lakukan
<0> <02398>
terhadap engkau, atau hamba-hambamu
<05650>
, atau terhadap bangsa
<05971>
ini
<02088>
sehingga
<03588>
engkau memasukkan
<05414>
aku ke
<0413>
penjara
<01004> <03608>
?

[<00> <0853>]
AVB ITL
Lalu Yeremia
<03414>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Raja
<04428>
Zedekia
<06667>
, “Apakah
<04100>
dosaku
<02398>
terhadapmu, terhadap pegawaimu
<05650>
, atau terhadap rakyat
<05971>
ini
<02088>
, sehingga
<03588>
kamu memasukkan
<05414>
aku ke dalam
<0413>
tahanan
<01004> <03608>
?

[<00> <0853>]
HEBREW
alkh
<03608>
tyb
<01004>
la
<0413>
ytwa
<0853>
Mttn
<05414>
yk
<03588>
hzh
<02088>
Melw
<05971>
Kydbelw
<05650>
Kl
<0>
ytajx
<02398>
hm
<04100>
whyqdu
<06667>
Klmh
<04428>
la
<0413>
whymry
<03414>
rmayw (37:18)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 37:18

1 Kemudian berkatalah Yeremia kepada raja Zedekia: "Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara?

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA