Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 47:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:2

Lalu diiringnya aku ke luar melalui pintu gerbang utara d  dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur, sungguh, air itu membual dari sebelah selatan.

AYT (2018)

Dia membawaku keluar melalui pintu gerbang utara dan menuntunku berkeliling di sebelah luar menuju pintu gerbang bagian luar yang menghadap ke timur: dan melihat, air bercucuran keluar dari sebelah selatan.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 47:2

Lalu dibawanya akan daku keluar menurut jalan ke pintu utara dan dipimpinnya aku di luar berkeliling ke pintu yang di luar, yang arah ke timur, maka sesungguhnya keluarlah suatu pancaran air pada sebelah selatan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 47:2

Kemudian laki-laki itu membawa aku keluar lewat gerbang utara dan menuntun aku ke gerbang timur. Sungai kecil itu mengalir dari sisi selatan gerbang itu.

MILT (2008)

Dan dia menuntun aku keluar melalui jalan gerbang utara, dan membawa aku ke sekeliling jalan di sebelah luar gerbang luar yang menghadap ke timur. Dan tampaklah air itu menetes keluar dari sisi sebelah kanan.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian ia membawa aku keluar melalui pintu gerbang utara dan berputar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke arah timur. Tampak air memancur di sebelah selatan.

AVB (2015)

Kemudian dia membawa aku keluar melalui pintu gerbang utara dan berputar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke arah timur. Tampak air memancur di sebelah selatan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 47:2

Lalu diiringnya
<03318>
aku ke luar
<01870>
melalui
<01870>
pintu gerbang
<08179>
utara
<06828>
dan dibawanya
<05437> <00>
aku berkeliling
<00> <05437>
dari luar
<02351>
menuju
<0413>
pintu gerbang
<08179>
luar
<02351>
yang menghadap
<06437>
ke timur
<06921>
, sungguh
<02009>
, air
<04325>
itu membual
<06349>
dari
<04480>
sebelah
<03802>
selatan
<03233>
.

[<01870>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 47:2

Lalu dibawanya akan daku keluar
<03318>
menurut jalan
<01870>
ke pintu
<08179>
utara
<06828>
dan dipimpinnya
<05437>
aku di luar
<02351>
berkeliling ke
<0413>
pintu
<08179>
yang di luar
<02351>
, yang arah
<06437>
ke timur
<06921>
, maka sesungguhnya
<02009>
keluarlah suatu pancaran
<06349>
air
<04325>
pada
<04480>
sebelah
<03802>
selatan
<03233>
.
AYT ITL
Dia membawaku keluar
<03318>
melalui
<01870>
pintu gerbang
<08179>
utara
<06828>
dan menuntunku berkeliling
<05437>
di sebelah luar
<02351>
menuju
<0413>
pintu gerbang
<08179>
bagian luar
<02351>
yang menghadap
<06437>
ke timur
<06921>
: dan melihat
<02009>
, air
<04325>
bercucuran keluar
<06349>
dari
<04480>
sebelah
<03802>
selatan
<03233>
.

[<01870> <01870>]
AVB ITL
Kemudian dia membawa
<03318> <0>
aku keluar
<0> <03318>
melalui
<01870>
pintu gerbang
<08179>
utara
<06828>
dan berputar
<05437>
menuju
<0413>
pintu gerbang
<08179>
luar
<02351>
yang menghadap
<06437>
ke arah timur
<06921>
. Tampak
<02009>
air
<04325>
memancur
<06349>
di
<04480>
sebelah
<03802>
selatan
<03233>
.

[<01870> <02351> <01870>]
HEBREW
tynmyh
<03233>
Ptkh
<03802>
Nm
<04480>
Mykpm
<06349>
Mym
<04325>
hnhw
<02009>
Mydq
<06921>
hnwph
<06437>
Krd
<01870>
Uwxh
<02351>
res
<08179>
la
<0413>
Uwx
<02351>
Krd
<01870>
ynboyw
<05437>
hnwpu
<06828>
res
<08179>
Krd
<01870>
ynauwyw (47:2)
<03318>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:2

Lalu diiringnya aku ke luar melalui pintu gerbang utara d  dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur, sungguh, air itu membual dari sebelah selatan.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:2

Lalu diiringnya aku ke luar melalui pintu gerbang utara 1  dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur, sungguh, air itu membual dari sebelah selatan.

Catatan Full Life

Yeh 47:1-12 1

Nas : Yeh 47:1-12

Dalam penglihatan ini, Yehezkiel melihat sebuah sungai pemberi hidup yang mengalir dari Bait Suci. Sementara mengalir, sungai ini makin dalam dan lebar (ayat Yeh 47:2-5), memberi hidup dan kesuburan pada segala sesuatu yang tersentuh olehnya (ayat Yeh 47:9-12). Sungai ini mengalir ke Laut Mati dan menghilangkan unsur kematiannya (ayat Yeh 47:8-9). Tujuan sungai ini ialah membawa hidup berkelimpahan dan kesembuhan dari Allah bagi negeri itu dan penduduknya (ayat Yeh 47:12).

  1. 1) Sungai ini mirip dengan sungai yang mengalir dari Taman Eden (Kej 2:8-10) dan sungai air kehidupan di Yerusalem Baru (Wahy 22:1-2; bd. Za 14:8), yang mengalir dari takhta Allah.
  2. 2) Sungai ini juga mirip dengan sungai yang disebutkan oleh Yesus, "Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup" (Yoh 7:38). "Air hidup" ini ialah Roh Kudus dan berkat-berkat hidup yang dibawa-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA