Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 16:33

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 16:33

Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, n  tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah o  umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. p 

AYT (2018)

Orang-orang memberikan hadiah-hadiah kepada semua perempuan jalang, tetapi kamu memberikan hadiah-hadiahmu kepada semua kekasihmu supaya mereka datang kepadamu dari segala arah untuk bersundal.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 16:33

Bahwa kepada segala orang sundal diberi upah, tetapi engkau juga yang memberi hadiah kepada segala kendakmu dan engkau memberi upah kepadanya, apabila dari mana-mana mereka itu datang mendapatkan dikau akan berbuat zinah dengan dikau.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 16:33

Seorang pelacur selalu mendapat bayaran, tetapi sebaliknya engkaulah yang memberi hadiah kepada kekasih-kekasihmu, bahkan kaubujuk mereka dengan uang supaya datang dari mana-mana untuk tidur bersamamu.

MILT (2008)

Mereka memberikan hadiah kepada semua pelacur, tetapi engkau memberikan hadiah kepada semua kekasihmu, dan menyuap mereka supaya datang padamu dari sekitarmu, demi percabulanmu.

Shellabear 2011 (2011)

Setiap perempuan sundal diberi upah, tetapi engkau justru memberi upah untuk membujuk semua kekasihmu, dan menyuap mereka supaya mereka datang kepadamu dari segala penjuru untuk berzina denganmu.

AVB (2015)

Setiap perempuan sundal diberi upah, tetapi engkau justeru memberikan upah untuk memujuk semua kekasihmu, dan menyuap mereka supaya mereka datang kepadamu dari segala penjuru untuk berzina denganmu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 16:33

Kepada semua
<03605>
perempuan sundal
<02181>
orang memberi
<05414>
upah
<05078>
, tetapi engkau
<0859>
sebaliknya, engkau yang memberi
<05414>
hadiah umpan
<05083>
kepada semua
<03605>
yang mencintai
<0157>
engkau sebagai bujukan
<07809>
, supaya mereka dari sekitarmu
<05439>
datang
<0935>
kepadamu
<0413>
untuk bersundal
<08457>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 16:33

Bahwa kepada segala
<03605>
orang sundal
<02181>
diberi
<05414>
upah
<05078>
, tetapi engkau
<0859>
juga yang memberi
<05414>
hadiah
<05083>
kepada segala
<03605>
kendakmu
<0157>
dan engkau memberi upah
<07809>
kepadanya, apabila dari mana-mana
<05439>
mereka itu datang
<0935>
mendapatkan
<0413>
dikau akan berbuat zinah
<08457>
dengan dikau.
AYT ITL
Orang-orang memberikan
<05414>
hadiah-hadiah
<05078>
kepada semua
<03605>
perempuan jalang
<02181>
, tetapi kamu
<0859>
memberikan
<05414>
hadiah-hadiahmu
<05083>
kepada semua
<03605>
kekasihmu
<0157>
supaya
<07809>
mereka datang
<0935>
kepadamu
<0413>
dari segala arah
<05439>
untuk bersundal
<08457>
.

[<0853> <0853>]
AVB ITL
Setiap
<03605>
perempuan sundal
<02181>
diberi
<05414>
upah
<05078>
, tetapi engkau
<0859>
justeru memberikan
<05414>
upah
<05083>
untuk memujuk semua
<03605>
kekasihmu
<0157>
, dan menyuap
<07809>
mereka supaya mereka datang
<0935>
kepadamu
<0413>
dari segala penjuru
<05439>
untuk berzina
<08457>
denganmu.

[<0853> <0853>]
HEBREW
Kytwnztb
<08457>
bybom
<05439>
Kyla
<0413>
awbl
<0935>
Mtwa
<0853>
ydxstw
<07809>
Kybham
<0157>
lkl
<03605>
Kyndn
<05083>
ta
<0853>
ttn
<05414>
taw
<0859>
hdn
<05078>
wnty
<05414>
twnz
<02181>
lkl (16:33)
<03605>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 16:33

Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, n  tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah o  umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. p 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 16:33

Kepada semua perempuan sundal orang memberi 1  2  upah, tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi 1  2  hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan 3 , supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal.

Catatan Full Life

Yeh 16:1-63 1

Nas : Yeh 16:1-63

Pasal ini melukiskan Yerusalem sebagai istri dan Allah sebagai suaminya

(lihat cat. --> Hos 1:2).

[atau ref. Hos 1:2]

Pada mulanya Yerusalem tidak memiliki keistimewaan yang dapat menjadikannya kota pilihan Allah. Tetapi Allah dalam kasih-Nya mengangkatnya, memeliharanya dan menjadikannya kota yang indah dan megah; namun dia tidak berterima kasih kepada suaminya, menjadi tidak setia dan mulai berzina dengan siapa pun yang lewat. Karena pelacurannya ini ia akan dibunuh.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA