Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 16:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 16:17

Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emas-Ku dan perak-Ku, yang Kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal 1  dengan mereka. l 

AYT (2018)

Kamu juga mengambil perhiasan-perhiasan indahmu dari emas-Ku dan perak-Ku, yang telah Aku berikan kepadamu, dan membuat bagi dirimu sendiri patung-patung laki-laki dan berzina dengan mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 16:17

Maka segala permata perhiasanmu dan emas dan perak, yang telah Kukaruniakan kepadamu itu, telah kauambil, dan dari padanya sudah kauperbuat patung laki-laki akan dirimu, lalu engkaupun berkendak dengan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 16:17

Dari perhiasan emas dan perak yang Kuberikan kepadamu, kaubuat patung-patung orang lelaki, lalu engkau berbuat cabul dengan patung-patung itu.

MILT (2008)

Dan engkau telah mengambil perhiasan-perhiasan keindahanmu dari emas-Ku dan perak-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, tetapi engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan melakukan persundalan dengan mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Engkau mengambil pula barang-barang indah dari emas dan perak yang Kukaruniakan kepadamu. Kaubuat bagimu patung-patung lelaki lalu engkau berbuat kafir dengan mereka.

AVB (2015)

Engkau mengambil pula barang-barang indah daripada emas dan perak yang Kukurniakan kepadamu. Kaubuat bagimu patung-patung lelaki lalu engkau berbuat kafir dengan berhala-berhala itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 16:17

Engkau mengambil
<03947>
juga perhiasan-perhiasanmu
<08597> <03627>
yang dibuat dari emas-Ku
<02091>
dan perak-Ku
<03701>
, yang
<0834>
Kuberikan
<05414>
kepadamu, dan engkau membuat
<06213>
bagimu patung-patung
<06754>
lelaki
<02145>
dan engkau bersundal
<02181>
dengan mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 16:17

Maka
<03947>
segala permata
<08597>
perhiasanmu
<03627>
dan emas
<02091>
dan perak
<03701>
, yang telah
<0834>
Kukaruniakan
<05414>
kepadamu itu, telah kauambil, dan dari padanya sudah kauperbuat
<06213>
patung
<06754>
laki-laki
<02145>
akan dirimu, lalu engkaupun berkendak
<02181>
dengan dia.
HEBREW
Mb
<0>
ynztw
<02181>
rkz
<02145>
ymlu
<06754>
Kl
<0>
yvetw
<06213>
Kl
<0>
yttn
<05414>
rsa
<0834>
ypokmw
<03701>
ybhzm
<02091>
Ktrapt
<08597>
ylk
<03627>
yxqtw (16:17)
<03947>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 16:17

Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emas-Ku dan perak-Ku, yang Kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal 1  dengan mereka. l 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 16:17

Engkau mengambil 1  juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emas-Ku dan perak-Ku, yang Kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki 2  dan engkau bersundal dengan mereka.

Catatan Full Life

Yeh 16:1-63 1

Nas : Yeh 16:1-63

Pasal ini melukiskan Yerusalem sebagai istri dan Allah sebagai suaminya

(lihat cat. --> Hos 1:2).

[atau ref. Hos 1:2]

Pada mulanya Yerusalem tidak memiliki keistimewaan yang dapat menjadikannya kota pilihan Allah. Tetapi Allah dalam kasih-Nya mengangkatnya, memeliharanya dan menjadikannya kota yang indah dan megah; namun dia tidak berterima kasih kepada suaminya, menjadi tidak setia dan mulai berzina dengan siapa pun yang lewat. Karena pelacurannya ini ia akan dibunuh.


Yeh 16:17 2

Nas : Yeh 16:17

Penduduk Yerusalem bukan hanya melakukan perzinaan rohani, tetapi mereka juga terlibat di dalam kebejatan jasmaniah dalam upacara kesuburan agama-agama Kanaan.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA