Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 22:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 22:25

Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati,

AYT (2018)

Namun, jika seorang laki-laki menemui gadis yang telah bertunangan di ladang dan memaksanya untuk tidur dengannya maka hanya laki-laki itu yang harus mati.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 22:25

Tetapi jikalau didapati orang laki-laki akan anak dara yang bertunangan itu pada masa ia di ladang, lalu digagahinya akan dia dan berseketiduranlah ia dengan dia, maka hanya orang laki-laki yang berseketiduran dengan dia itu patut mati dibunuh.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 22:25

Tetapi lain halnya kalau di ladang seorang laki-laki memperkosa seorang gadis yang sudah bertunangan dengan orang lain. Dalam hal itu hanya yang laki-laki harus dihukum mati.

MILT (2008)

Tetapi apabila seorang pria menemukan gadis yang bertunangan di padang, dan dia menangkapnya dan berbaring dengannya, maka hanya pria yang berbaring dengannya saja yang harus mati.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, jika laki-laki itu bertemu dengan gadis yang sudah bertunangan itu di padang, lalu laki-laki itu memaksa meniduri gadis itu, maka hanya laki-laki yang meniduri gadis itulah yang harus dihukum mati.

AVB (2015)

Akan tetapi, jika lelaki itu bertemu dengan gadis yang sudah bertunangan itu di padang, lalu lelaki itu memaksa serta meniduri gadis itu, maka hendaklah lelaki yang meniduri gadis itu sahaja yang dihukum mati.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 22:25

Tetapi jikalau
<0518>
di padang
<07704>
laki-laki
<0376>
itu bertemu
<04672>
dengan gadis
<05291>
yang telah bertunangan
<0781>
itu, memaksa
<02388>
gadis itu tidur
<07901>
dengan
<05973>
dia
<0376>
, maka hanyalah
<0905>
laki-laki
<0376>
yang
<0834>
tidur
<07901>
dengan
<05973>
gadis itu yang harus mati
<04191>
,
TL ITL ©

SABDAweb Ul 22:25

Tetapi jikalau
<0518>
didapati
<04672>
orang laki-laki
<0376>
akan anak dara
<05291>
yang bertunangan
<0781>
itu pada masa ia di ladang
<07704>
, lalu digagahinya
<02388>
akan dia
<0376>
dan berseketiduranlah
<07901>
ia dengan
<05973>
dia, maka hanya
<0905>
orang laki-laki
<0376>
yang
<0834>
berseketiduran
<07901>
dengan
<05973>
dia itu patut mati dibunuh
<04191>
.
AYT ITL
Namun, jika
<0518>
seorang laki-laki
<0376>
menemui
<04672>
gadis
<05291>
yang telah bertunangan
<0781>
di ladang
<07704>
dan memaksanya untuk tidur
<07901> <07901>
dengannya
<05973> <05973>
maka hanya laki-laki
<0376>
itu yang
<0834>
harus mati.

[<0853> <02388> <00> <0376> <04191> <0905>]
AVB ITL
Akan tetapi, jika
<0518>
lelaki
<0376>
itu bertemu
<04672>
dengan gadis
<05291>
yang sudah bertunangan
<0781>
itu di padang
<07704>
, lalu lelaki
<0376>
itu memaksa
<02388>
serta meniduri gadis
<07901> <05973>
itu, maka hendaklah lelaki
<0376>
yang
<0834>
meniduri gadis
<07901> <05973>
itu sahaja
<0905>
yang dihukum mati
<04191>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
wdbl
<0905>
hme
<05973>
bks
<07901>
rsa
<0834>
syah
<0376>
tmw
<04191>
hme
<05973>
bksw
<07901>
syah
<0376>
hb
<0>
qyzxhw
<02388>
hvramh
<0781>
*hrenh {renh}
<05291>
ta
<0853>
syah
<0376>
aumy
<04672>
hdvb
<07704>
Maw (22:25)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 22:25

Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa 1  gadis itu tidur 1  dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur 1  dengan gadis itu yang harus mati,

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA